NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

Like most websites, we use cookies to facilitate online booking and to ensure we give you the best possible experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume you're happy to receive cookies. You can learn more about changing your settings in our Privacy Policy.

Accept & close

- wpłaty od 15 000 zł

Świadczenia:

* specjalne podziękowanie wpisane do książki Klubu Przyjaciół NFM
* otrzymywanie w wybrany przez siebie sposób (newsletterem lub tradycyjną pocztą) informacji o najważniejszych wydarzeniach w NFM
* zaproszenie na spotkanie organizowane dla Klubu Przyjaciół NFM w okresie świąteczno-noworocznym
* zaproszenie na spotkanie kończące sezon artystyczny w NFM
* możliwość zakupu (nawet na dzień przed koncertem) biletów ze specjalnej puli zarezerwowanej na wybrane wydarzenia
* uczestniczenie wraz z osobą towarzyszącą w wybranym terminie w próbie zespołu/ próbie danego koncertu z programu festiwalu, który otrzymuje wsparcie Przyjaciela
* uczestniczenie wraz z osobą towarzyszącą w spotkaniu z przedstawicielami zespołu wspieranego przez Przyjaciela (organizowanym przed koncertem zespołu w NFM)
* zaproszenie wraz z osobą towarzyszącą na koncerty zespołu wspieranego przez Przyjaciela
* informacja o Przyjacielu (w wybranej formie) umieszczona w programie koncertu zespołu wspieranego przez Przyjaciela
* otrzymywanie programu rocznego NFM wraz z imienną dedykacją Dyrektora NFM oraz zespołu wspieranego przez Przyjaciela
* kolacja z Dyrektorem oraz Dyrektorem Artystycznym i wybranymi Artystami występującymi w koncercie wieńczącym sezon artystyczny
* zorganizowanie zwiedzania NFM w wybranym terminie dla gości Przyjaciela
* zaproszenie wraz z osobą towarzyszącą na dwa wydarzenia specjalne w sezonie

NFM – City of Wrocław institution of culture co-managed by:

Wdrożenie e-usług w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu - etap 2 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oś priorytetowa 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego o kulturalnego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.