NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

Like most websites, we use cookies to facilitate online booking and to ensure we give you the best possible experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume you're happy to receive cookies. You can learn more about changing your settings in our Privacy Policy.

Accept & close

Edition 2019

04
January 2019 | Friday
New Year's Festival
NFM, Main Hall
New Year Gala: Fairies and Sorceresses
 
05
January 2019 | Saturday
New Year's Festival
NFM, Main Hall
New Year Gala: Fairies and Sorceresses
 
06
January 2019 | Sunday
New Year's Festival
NFM, Red Hall
The Charm of MM – 10 Secrets of Marilyn Monroe
 

NFM – City of Wrocław institution of culture co-managed by:

Wdrożenie e-usług w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu - etap 2 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oś priorytetowa 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego o kulturalnego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.