19.10.2013
, sobota
, godz. 18:00
Impart, sala kameralna
ul. Mazowiecka 17, Wrocław
Festiwal Musica Electronica Nova
Wykonawcy:

Aldona Nawrocka – koncepcja i muzyka
Aleksandra Dziurosz – idea i reżyseria
Andrzej Kopeć – realizacja warstwy interaktywnej
Warszawski Teatr Tańca: Kamila Borowska, Anna Majder, Agata Pankowska, Natalia Walach, Radomir Bachar, Aleksandra Dziurosz

Program:

ACTION/CONTRACTION/REACTION
Taniec współczesny

Spektakl action/CONTRaction/REaction (2013) **

Zamówienie action/CONTRaction/REaction dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

 

<