16.05.2015
, sobota
, godz. 16:00
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu - nowy gmach
ul. Fryderyka Joliot-Curie 12, Wrocław
From inside. Thierry De Mey II
Wykonawcy:
Program:

Instalacja – wernisaż

Thierry De Mey From inside – interaktywna instalacja wideo
Wystawa otwarta w dniach 17.05–27.06.2015

Projekt realizowany w ramach Biennale Sztuki Mediów WRO 2015 – Test Exposure. Partner projektu – Centrum Sztuki WRO.

Thierry De Mey należy do Charleroi Danses, Centrum Choreograficznego Federacji Walonii-Brukseli.

Interaktywny tryptyk wideo From inside powstał w 2007 roku na zamówienie Biennale Charleroi/Danses. To wielowymiarowe stadium tanecznego ruchu w przestrzeni, filmowane w trzech lokalizacjach – Frankfurcie, Kinszasie i mauzoleum Gibellina na Sycylii. Warto podkreślić, że wystawa jest realizowana wspólnie przez festiwal Musica Electronica Nova oraz Biennale Sztuki Wro w bardzo interesującej lokalizacji – w budynku nowej Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, która w oczekiwaniu na przyjęcie książek pod swój dach przyjmie w maju najnowsze dzieła nowych mediów.

Partners:
Projekt wspierany przez: