Edycja 2018

31. Musica Polonica Nova 20–28.04.2018

Festiwal podejmuje refleksję nad wpływem Internetu na sztukę i zachowania społeczne. Motto #sieć oznacza nie tylko Internet, lecz także sieciową strukturę programu, w której poszczególne wątki mogą spotykać się w ramach różnych wydarzeń. Festiwal kierowany jest przede wszystkim do młodego odbiorcy, dla którego sieć stała się naturalną przestrzenią funkcjonowania. Prezentowana na festiwalu muzyka nie jest zamknięta w hermetycznym środowisku znawców, lecz wchodzi w reakcję z otaczającą nas rzeczywistością. Na festiwalu silny będzie nurt postinternetowy, komentujący wpływ sieci na codzienność. Koncert #online otworzy festiwal na publiczność z całego świata poprzez live streaming. Ponieważ twórczość internetowa opiera się na różnego rodzaju remiksach, mash-upach i coverach, również festiwal będzie zderzał i przetwarzał: orkiestrę symfoniczną z improwizującym muzykiem, klasyczny gatunek opery z multimediami, muzykę tradycyjną z eksperymentalną, redefiniując w ten sposób to, czym jest doświadczenie koncertowe.

Współorganizacja festiwalu: