NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

Like most websites, we use cookies to facilitate online booking and to ensure we give you the best possible experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume you're happy to receive cookies. You can learn more about changing your settings in our Privacy Policy.

Accept & close
27
August 2016
Saturday
8:00 PM
Mauzoleum Piastów Śląskich
pl. Nankiera 16

O Padua – sidus praeclarum

Performers:

Vox nostra, Berlin
Winnie Brückner – soprano
Philipp Cieslewicz – alto
Christoph Burmester – tenor
Burkard Wehner – baritone & direction 

Programme:

 Vocal music from major cities of the medieval Europe 

Vox Nostra, fot. archiwum zespołu
Tickets:

N - 30 PLN / R - 20 PLN


NFM – City of Wrocław institution of culture co-managed by:

Wdrożenie e-usług w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu - etap 2 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oś priorytetowa 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego o kulturalnego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.