NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

Like most websites, we use cookies to facilitate online booking and to ensure we give you the best possible experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume you're happy to receive cookies. You can learn more about changing your settings in our Privacy Policy.

Accept & close

Please use the assets below if you are promoting the National Forum of Music or are from a press office requiring materials about the NFM.

The section is a resource for journalists interested in NFM's  activity and projects.

media partners:

Contact

Agnieszka Frei
Agnieszka Frei
Press Office Coordinator
phone: + 48 71 715 97 44
mobile: + 48 693 667 712
Agnieszka Szachnowska-Cybulska
Agnieszka Szachnowska-Cybulska
Deputy Press Office Coordinator
phone: +48 717 159 886
mobile: +48 782 780 779

NFM – City of Wrocław institution of culture co-managed by:

Wdrożenie e-usług w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu - etap 2 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oś priorytetowa 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego o kulturalnego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.