NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

Like most websites, we use cookies to facilitate online booking and to ensure we give you the best possible experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume you're happy to receive cookies. You can learn more about changing your settings in our Privacy Policy.

Accept & close
21
August 2016
Sunday
9:00 PM
Wrocław, Market Square

A Crest of Stone - accompanying event

Performers:

Monika Wieczorkowska – soprano
Radosław Pachołek – alto
Maciej Gocman – tenor
Piotr Karpeta – bass
Tomasz Dobrzański – citola, flet podłużny, szałamaja
Arkadiusz Wróblewski  – flet podłużny, szałamaja
Agnieszka Obst, Joanna Walczak – fidel
Julia Karpeta – viola da gamba
Henryk Kasperczak - lutnia
Ewa Prawucka – pozytyw, regał
Jacek Muzioł – instrumenty perkusyjne

Programme:

A crest of stone

NFM – City of Wrocław institution of culture co-managed by:

Wdrożenie e-usług w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu - etap 2 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oś priorytetowa 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego o kulturalnego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.