NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

Like most websites, we use cookies to facilitate online booking and to ensure we give you the best possible experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume you're happy to receive cookies. You can learn more about changing your settings in our Privacy Policy.

Accept & close
20
August 2016
Saturday
8:00 PM
Town Hall, Principal Room
Rynek 1, 50-996 Wrocław

Cracovia civitas – music from the 15th-century Kraków manuscripts

Performers:

Ars Cantus
Tomasz Dobrzański – artistic director

Programme:

Cracovia civitas – music from the 15th-century Kraków manuscripts

Tomasz Dobrzański, fot. Wanda Parzonka
Tickets:

 N - 30 PLN / R - 20 PLN


NFM – City of Wrocław institution of culture co-managed by:

Wdrożenie e-usług w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu - etap 2 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oś priorytetowa 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego o kulturalnego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.