NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

Like most websites, we use cookies to facilitate online booking and to ensure we give you the best possible experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume you're happy to receive cookies. You can learn more about changing your settings in our Privacy Policy.

Accept & close
26
April 2018
Thursday
10:00 PM
Klub Surowiec
ul. Ruska 46a, 11-400, Wrocław

A meeting with Marcin Stańczyk – the 31st edition of Musica Polonica Nova composer- -in-residence

Performers:

Kamila Staśko-Mazur – host

Programme:

You will be admitted to accompanying events if you present a ticket to any concert of the 31st edition of Musica Polonica Nova.

Tickets:

Wstęp na wydarzenia towarzyszące na podstawie biletu na dowolny koncert tegorocznego festiwalu Musica Polonica Nova.


NFM – City of Wrocław institution of culture co-managed by:

Wdrożenie e-usług w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu - etap 2 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oś priorytetowa 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego o kulturalnego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.