NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

Like most websites, we use cookies to facilitate online booking and to ensure we give you the best possible experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume you're happy to receive cookies. You can learn more about changing your settings in our Privacy Policy.

Accept & close
16
June 2019
Sunday
12:00 PM
NFM, Main Hall
plac Wolności 1, 50-071 Wrocław

Kids Rule the Stage 4 | Concert of children attending the NFM Education Centre

Performers:

Young attendees of the following classes at the NFM Education Centre: 
Little Theatre of Sound and Song (teachers: M. Jaworska-Kaczmarek, Z. Stankiewicz-Kors)
Vocal and Dance Workshop  (teacher: U. Karpiuk-Chrobot)
Music Grade Zero (teacher: M. Giersztof)
Little Connoisseur (teacher: M. Giersztof)
Boom! (teacher: B. Ciupidro)
Parents of children attending the NFM Education Centre 

Programme:

Performances by children attending the NFM Education Centre in the 2018/2019 season.

fot. Joanna Stoga

The 60-minute concert presents performances by children attending the NFM Education Centre, the results of their creative work. 

Tickets:
SEAT TYPE KINDS OF TICKETS PRICES
Miejsca numerowane
  • Normal ticket
  • Reduced ticket
20 PLN
10 PLN

Similar events

30
November 2019 | Saturday
Special concerts
NFM, Main Hall
Wrocław Cabaret Gala | Andrzeje 2019
 
30
December 2019 | Monday
Special concerts
NFM, Main Hall
New Year's Eve Concert 2019
 
31
December 2019 | Tuesday
Special concerts
NFM, Main Hall
New Year's Eve Concert 2019
 
24
May 2020 | Sunday
Special concerts
NFM, Main Hall
Organ Recital of Paul Jacobs
 

NFM – City of Wrocław institution of culture co-managed by:

Wdrożenie e-usług w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu - etap 2 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oś priorytetowa 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego o kulturalnego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.