NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

Like most websites, we use cookies to facilitate online booking and to ensure we give you the best possible experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume you're happy to receive cookies. You can learn more about changing your settings in our Privacy Policy.

Accept & close
24
August 2019
Saturday
8:00 PM
Mleczarnia Club & Cafe
ul. Pawła Włodkowica 5, Wrocław

Renaissance Dance Party

Performers:

Sabionetta:
Agnieszka Obst-Chwała – artistic director, lira da braccio
Agnieszka Szwajgier – flute, cornamusa, pommert
Tadeusz Czechak – lute
Paweł Zalewski – viola da gamba
Wojciech Lubertowicz – percussion

Anna Korbolewska i Anna Ilczuk –  dancers

Programme:

Renaissance Dance Party

We invite you to have fun together! During the dance party a renaissance band will play and an emcee will teach us dances from the era. The oldest choreography from this period dates from the fifteenth century and has survived in manuscripts, mainly Italian, French, English and Burgundian. We will present many of the traditional dances, and thanks to the simplicity of the choreography, everyone will be able to join the dance.
 

Tickets:
SEAT TYPE KINDS OF TICKETS PRICES
Sold Out

NFM – City of Wrocław institution of culture co-managed by:

Wdrożenie e-usług w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu - etap 2 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oś priorytetowa 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego o kulturalnego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.