NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

Like most websites, we use cookies to facilitate online booking and to ensure we give you the best possible experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume you're happy to receive cookies. You can learn more about changing your settings in our Privacy Policy.

Accept & close
23
May 2021
Sunday
6:00 PM
Main Hall
plac Wolności 1, 50-071 Wrocław

Forbidden Symphony | cancelled

Performers:

Bassem Akiki – conductor
Aleksandra Świgut – piano
Participants of the NFM Orchestra Academy
Instrumentalists of the NFM 

Programme:

F. Chopin Piano Concerto No. 1 in E minor op. 11
D. Shostakovich Symphony No. 9 in E flat major op. 70

The project is part of the commemoration of the centenary of regaining indepencnce and rebuilding Polish statehood

Bassem Akiki / fot. Kamila Bork
Bassem Akiki / fot. Kamila Bork
Sponsorzy Akademii Orkiestrowej NFM:

Similar events

23
May 2021 | Sunday
Special concerts
Main Hall
Pictures at an Exhibition | cancelled
Organ at the NFM
13
June 2021 | Sunday
Special concerts
Main Hall
Entourage Parisien
Organ at the NFM

NFM – City of Wrocław institution of culture co-managed by:

Wdrożenie e-usług w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu - etap 2 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oś priorytetowa 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego o kulturalnego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.