NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

Like most websites, we use cookies to facilitate online booking and to ensure we give you the best possible experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume you're happy to receive cookies. You can learn more about changing your settings in our Privacy Policy.

Accept & close

Oferty pracy

Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że:
  • administratorem danych osobowych jest Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, pl. Wolności 1, Wrocław;
  • w sprawach przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@nfm.wroclaw.pl;
  • celem zbierania danych jest zapewnienie sprawnego przebiegu rekrutacji;
  • każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści jego danych, prawo do ich sprostowania, prawo żądania od administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo żądania zaprzestania przez administratora przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach rekrutacji (w przypadku nieprzekazania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji);
  • dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim;
  • dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu;
  • NFM nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  • dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz przez rok od jej zakończenia (po tego terminu wszelkie dane zostaną zniszczone).

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Data publikacji: 2021-01-13

Termin: 2021-01-31

Na adres: praca@nfm.wroclaw.pl

Inspektor Ochrony Danych OsobowychWYMAGANIA:
• Wykształcenie wyższe i/lub ukończone kursy/szkolenia związane z ochroną danych osobowych.
• Znajomość krajowych i europejskich przepisów i norm w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.
• Umiejętność podejmowania decyzji oraz szybkiego reagowania i rozwiązywania sytuacji kryzysowych  w zakresie odpowiednim do zaistniałych okoliczności.
• Umiejętności analityczne, w tym identyfikacji ryzyk, tworzenia rejestrów i baz danych.
• Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
• Znajomość standardów i zasad prowadzenia audytu wewnętrznego.
• Umiejętność organizowania pracy, samodzielność, rzetelność i odpowiedzialność.
Dodatkowym atutem będzie:
• Doświadczenie w pracy na stanowisku Inspektora Danych Osobowych (IOD).
• Znajomość specyfiki działania instytucji kultury.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
•    Realizacja obowiązków Inspektora Ochrony Danych wynikających z przepisów prawa.
•    Opracowanie, wdrażanie i aktualizacja wewnętrznych polityk, standardów oraz procedur związanych z ochroną danych osobowych.
•    Udział w sporządzaniu umów, regulaminów, klauzul informacyjnych i zgód, a także innych dokumentów związanych z ochroną danych osobowych.
•    Przeprowadzenie analizy ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych.
•    Monitorowanie funkcjonowania wdrożonych zabezpieczeń w celu ochrony danych.
•    Podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia lub podejrzenia naruszeń.
•    Bieżące wsparcie dla pracowników firmy w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
•    Przygotowywanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu ochrony danych osobowych.
•    Sporządzanie odpowiedzi na skargi lub żądania użytkowników dotyczące realizacji ich praw określonych w RODO, kontakt z PUODO.
•    Pełnienie funkcji redaktora naczelnego BIP NFM.

OFERUJEMY:
•    Zatrudnienie w oparciu o umowę cywilnoprawną.
•    Udział w współtworzeniu wyjątkowego miejsca – Narodowego Forum Muzyki.

SKŁADANIE APLIKACJI:
Osoby zainteresowane ofertą  prosimy o przesyłanie aplikacji (CV i list motywacyjny) w języku polskim na adres: praca@nfm.wroclaw.pl  z dopiskiem w tytule: „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” do dnia 31.01.2021
Proces rekrutacyjny będzie odbywał się w oparciu o aplikację.
Do aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby tej rekrutacji, innych niż wynikające z kodeksu pracy. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez rok od zakończenia niniejszej rekrutacji.”

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

NFM – City of Wrocław institution of culture co-managed by:

Wdrożenie e-usług w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu - etap 2 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oś priorytetowa 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego o kulturalnego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.