NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

Like most websites, we use cookies to facilitate online booking and to ensure we give you the best possible experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume you're happy to receive cookies. You can learn more about changing your settings in our Privacy Policy.

Accept & close

Formularz zgłoszeniowy do Chóru NFM

Dane zgłaszającego
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane (dozwolone są wyłącznie cyfry)
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Miejsce zamieszkania
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane [format XXXXX]

Informacje o kandydacie

Nieprawidłowe dane nazwisko pedagoga, udział w konkursach i kursach - maksmalnie 1000 znaków
Nieprawidłowe dane nazwisko pedagoga, udział w konkursach i kursach - maksmalnie 1000 znaków
Nieprawidłowe dane wydział, kierunek, rok studiów, nazwisko pedagoga, udział w konkursach i kursach - maksymalnie 500 znaków
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane Proszę podać link w formacie rozpoczynającym się od "http://" lub "https://"
W przypadku zamieszczenia nagrania z więcej niż jednym utworem, prosimy wkleić ten sam link przy każdym utworze, który znajduje się na zamieszczonym nagraniu.

Program przesłuchania

Barokowa aria koloraturowa
Nieprawidłowe dane Proszę podać link w formacie rozpoczynającym się od "http://" lub "https://"
W przypadku zamieszczenia nagrania z więcej niż jednym utworem, prosimy wkleić ten sam link przy każdym utworze, który znajduje się na zamieszczonym nagraniu.
Barokowa aria koloraturowa
Nieprawidłowe dane Proszę podać link w formacie rozpoczynającym się od "http://" lub "https://"
W przypadku zamieszczenia nagrania z więcej niż jednym utworem, prosimy wkleić ten sam link przy każdym utworze, który znajduje się na zamieszczonym nagraniu.

Znajomość języków

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane w skali 1-3

Oświadczenia

J. S. Bach – dowolna część z partity lub sonaty na skrzypce solo
Nieprawidłowe dane

NFM – City of Wrocław institution of culture co-managed by:

Wdrożenie e-usług w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu - etap 2 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oś priorytetowa 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego o kulturalnego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.