NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

Like most websites, we use cookies to facilitate online booking and to ensure we give you the best possible experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume you're happy to receive cookies. You can learn more about changing your settings in our Privacy Policy.

Accept & close
18
August 2016
Thursday
8:00 PM
Cathedral of St John the Baptist
Plac Katedralny 18, Wrocław

Kapellmeisters of Wrocław Cathedral

Performers:

Piotr Karpeta – conductor
Agnieszka Drożdżewska – soprano 
Monika Michaliszyn – soprano
Radosław Pachołek – alto
Maciej Gocman – tenor
Marek Fras – bass
Cantores Minores Wratislavienses
Polish Orchestra of the 18th Century 

Programme:

Kapel Meisters of Wrocław Cathedral 

J.G. Clement, N. Prandel

Cantores Minores Wratislavienses, fot. Wanda Parzonka
Tickets:

N - 30 PLN / R - 20 PLN


NFM – City of Wrocław institution of culture co-managed by:

Wdrożenie e-usług w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu - etap 2 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oś priorytetowa 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego o kulturalnego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową.