Anna Porzyc
Anna Porzyc

Kompozytorka, teoretyk muzyki, pedagog. Urodziła się 26 grudnia 1985 roku w Lublinie. Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie. W latach 2005–2010 studiowała teorię muzyki na Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. Na tej samej uczelni w 2010 roku ukończyła studia I stopnia (dyplom z wyróżnieniem), a w 2012 roku studia II stopnia (również z wyróżnieniem) w zakresie kompozycji muzycznej. Kształciła się pod kierunkiem Jana Antoniego Wichrowskiego (kompozycja ogólna), Cezarego Duchnowskiego (kompozycja komputerowa) oraz Zbigniewa Karneckiego (kompozycja teatralna i filmowa). Ponadto uczestniczyła w kursach kompozytorskich Synthesis, w ramach których konsultowała swoje utwory z takimi kompozytorami, jak: Simon Steen-Andersen, Philippe Manoury, Martijn Padding oraz Zhou Long.

W czasie nauki aktywnie uczestniczyła w życiu artystycznym Wrocławia, komponując muzykę m.in. do licznych spektakli teatralnych studentów Akademii Sztuk Teatralnych im. S. Wyspiańskiego w Krakowie, filia we Wrocławiu i do wystawy ceramiki Bożeny Sacharczuk w Muzeum Miejskim Wrocławia oraz realizując ścieżki dźwiękowe do etiud filmowych i instalacji studentów Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.

Jej utwory autonomiczne były wykonywane w Polsce m.in. na festiwalu Musica Electronica Nova, koncertach kameralnych organizowanych przez Filharmonię Wrocławską (obecnie: Narodowe Forum Muzyki), festiwalu Port Literacki, I Festiwalu Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara i Poznańskiej Wiośnie Muzycznej, a także w Niemczech na koncertach muzyki elektroakustycznej „Two Sample” w Kolonii i w Essen. Artystka współpracowała z takimi zespołami, jak m.in.: Wrocławskie Trio Perkusyjne, Sound Factory Orchestra, Wrocław Modern Quartet, Ensemblage: Two Plus 2 Quartet czy Wrocławska Orkiestra Improwizująca. Jest laureatką m.in. Konkursu dla Młodych Kompozytorów organizowanego w ramach I Festiwalu Muzyki Współczesnej im. Wojciech Kilara oraz VII Konkursu Kompozytorskiego im. Zygmunta Mycielskiego.
Obecnie uczy przedmiotów teoretycznych we Wrocławskiej Szk ole Jazzu i Muzyki Rozrywkowej oraz zajmuje się twórczością kompozytorską.Od 2018 roku jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich.

---------------

A composer, music theoretician, and educator, she was born on 26bDecember 1985 in Lublin. She graduated from the 1st and 2nd degree T. Szeligowski State Music School in Lublin. From 2005-2010 she studied music theory at the Karol Lipiński Academy of Music in Wrocław. At the same Academy in 2010, she completed first degree studies (diploma with honours), and in 2012, second degree studies (also with honours) in the field of musical composition. She was trained by Jan Antoni Wichrowski (general composition), Cezary Duchnowski (computer composition), and Zbigniew Karnecki (theatrical and film composition). In addition, she participated in Synthesis compositional courses, in which she consulted her works with such composers as: Simon Steen-Andersen, Philippe Manoura, Martijn Padding, and Zhou Long.
During her studies, she actively participated in the artistic life of Wrocław, composing music, among others to numerous theatrical performances of the students of the Stanisław Wyspiański Theatre Arts Academy in Kraków, Wrocław Division, and the ceramics exhibition of Bożena Sacharczuk at the City Museum of Wrocław, as well as performing soundtracks for film etudes and installations of students of the Eugeniusz Geppert Academy of Fine Arts in Wrocław.
Her works have been performed in Poland, among others at the Musica Electronica Nova festival, chamber concerts organized by the Wrocław Philharmonic (now: the National Forum of Music), the Port Literary Festival, and the 1st Wojciech Kilar Festival of Contemporary Music and Poznań's Musical Spring, as well as in Germany at the concerts of electroacoustic music Two-Sample in Cologne and Essen. Anna Porzyc has collaborated with such ensembles as: Wrocław Percussion Trio, Sound Factory Orchestra, Wrocław Modern Quartet, Ensemblage: Two Plus 2 Quartet or Wrocław Improvisation Orchestra. She is a laureate, among others, of the Competition for Young Composers organized as part of the 1st Wojciech Kilar Festival of Contemporary Music and the 7th Zygmunt Mycielski Composers' Competition.
Currently, he teaches theoretical subjects at the Wrocław School of Jazz and Contemporary Music and continues her work as composer.
From 2018, he has been a member of the Polish Composers' Union.

UWAGA! Ten serwis używa cookies.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Czytaj więcej…

Rozumiem
Newsletter Melomana
Zapowiadamy nowe koncerty, przypominamy o starcie sprzedaży biletów, dajemy znać o ostatnich wolnych miejscach
Zapisz się