UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Rozumiem

Deklaracja dostępności Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu

Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeni wymienionych poniżej. Strona spełnia część wymagań WCAG 2.0 na poziomie A z kilkoma wyjątkami:

- nie wszystkie treści nietekstowe przedstawione użytkownikowi posiadają swoją tekstową alternatywę,
- strona nie dostarcza alternatywy dla mediów zmiennych w czasie,
- możliwość adaptacji jest ograniczona, uproszczony układ wizualny wymaga dopracowania.

Strona nie spełnia natomiast wymogów WCAG na poziomach AA i AAA. Aktualnie trwają prace nad nową wersją strony Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu która ma być dostosowana do obecnych standardów i wymogów. Nowa wersja ma zostać ukończona na przełomie II i III kwartału 2021.

 

 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Na stronie internetowej można korzystać z funkcji powiększania tekstu. Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
 • Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
  Firefox, Chrome, Internet Explorer:

  [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
  [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

  Opera:
  [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
  [-] aby pomniejszyć widok
 • Pliki tekstowe są dostępne cyfrowo.
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Aplikacje mobilne: nie dotyczy

Oświadczenie sporządzono dnia 30.03.2021.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Agnieszka Truszkowska, adres poczty elektronicznej agnieszka.truszkowska@nfm.wroclaw.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 728 447 005. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu, plac Wolności 1, 50-071 Wrocław

1.    Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku NFM prowadzą 3 wejścia: wejście służbowe – od ulicy Krupniczej, wejście główne – od placu Wolności oraz wejście na poziomie -1 – bezpośrednio z parkingu przy NFM. Dostęp do wejścia służbowego umożliwia osobom niepełnosprawnym specjalny podjazd, a na dowolne piętro obiektu można dostać się za pomocą windy znajdującej się przy recepcji. Do wejścia głównego można dostać się bezpośrednio z poziomu placu Wolności przez szerokie, rozsuwane drzwi, a windy znajdujące się po stronie lewej (1 winda) i prawej (2 windy) od wejścia przewiozą melomanów na wybrane piętro. Do wejścia na poziomie -1 można dostać się bezpośrednio z parkingu przy NFM – prowadzą do niego schody, przy których znajdują się również platforma i winda.
Toalety dla osób niepełnosprawnych są dostępne na każdym piętrze budynku od ogólnodostępnej strony foyer.

2.    Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek NFM jest doskonale przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na każdym piętrze budynku, zarówno w przestrzeni foyer, jak i części biurowej, znajdują się windy, którymi można dostać się na każdy poziom obiektu. Długie i szerokie korytarze umożliwiają wygodne i bezpieczne poruszanie się.

3.    Opis dostosowań, np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

Budynek NFM jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – w samym obiekcie znajdują się cztery platformy, a dodatkowo dwie umiejscowione są na parkingu przy NFM. Dostęp do sal kameralnych zlokalizowanych na poziomach -3 i +2 zapewniony jest przez trzy dźwigi windowe.

W Sali Głównej NFM przewidziano specjalne i komfortowe miejsca dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich:
-    na amfiteatrze: 10 miejsc dla osób niepełnosprawnych używających wózków w V rzędzie (20 krzeseł pozwalających na demontaż) oraz 7 miejsc za V rzędem.
-    na I balkonie: 4 miejsca dla niepełnosprawnych w IV rzędzie (8 krzeseł pozwalających na demontaż) oraz 2 miejsca za IV rzędem.
Miejsca w V rzędzie na amfiteatrze i IV rzędzie na I balkonie
W V rzędzie na amfiteatrze i IV rzędzie na I balkonie znajdują się specjalne krzesła, które można zdemontować. Jest ich 28, co po demontażu daje 14 miejsc dla osób na wózkach inwalidzkich. Zdemontowanie dwóch krzeseł umożliwia osobie niepełnosprawnej umieszczenie wózka pomiędzy pozostałymi krzesłami, co z kolei daje nieocenioną możliwość siedzenia obok bliskiej osoby.

Miejsca za rzędami

Osobom ceniącym sobie wygodę i własną strefę prywatności proponujemy miejsca znajdujące się za rzędami na amfiteatrze i I balkonie.
Łatwy dostęp do amfiteatru (na poziomie -1) oraz I balkonu (poziom 0) gwarantują przestronne windy. Miejsca za rzędami są w pełni bezpieczne i cechuje je dobra widoczność estrady. Dodatkowo w Sali Głównej jest zamontowana platforma, która pozwala na zajęcie miejsc w pierwszym rzędzie tuż przy samej estradzie.
 
W budynku NFM nie ma informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

4.    Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

NFM nie dysponuje miejscami parkingowymi. Najbliższe miejsca parkingowe, w tym również dla osób niepełnosprawnych, znajdują się na parkingu podziemnym pod placem Wolności, z którego osoby niepełnosprawne mogą się dostać bezpośrednio do budynku NFM za pomocą wind i platform.

5.    Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 

6.  Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Jest możliwość skorzystania na miejscu po wcześniejszym umówieniu.

RAPORT DOSTĘPNOŚCI


 

Narodowe Forum Muzyki (NFM) – instytucja kultury miasta Wrocławia, współprowadzona przez:

Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej NFM poprzez zakup sprzętu i wyposażenia współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, dla której Instytucją Pośredniczącą jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020 | Więcej o projekcie