Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Narodowego Forum Muzyki  im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu

Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności dotyczy serwisu internetowego Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.

Koordynatorka ds. dostępności
Małgorzata Woźnicka
tel. 728 447 027
e-mail: malgorzata.woznicka@nfm.wroclaw.pl

Data publikacji strony internetowej: 9.05.2022 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 8.01.2024 r.

Stan strony internetowej pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodów wymienionych poniżej.

Strona spełnia część wymagań WCAG 2.0 na poziomie A z kilkoma wyjątkami:

  • nie wszystkie treści nietekstowe przedstawione użytkownikowi posiadają swoją tekstową alternatywę,
  • strona nie dostarcza alternatywy dla mediów zmiennych w czasie,
  • możliwość adaptacji jest ograniczona, uproszczony układ wizualny wymaga dopracowania.

Strona spełnia wymogi WCAG na poziomach AA i AAA.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Można użyć klawisza [TAB] oraz [Shift] + [TAB] oraz [ENTER] na klawiaturze, aby nawigować na stronie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących strony internetowej odpowiada koordynator ds. dostępności.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zażądać zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie informacji w innej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementów strony, których dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia informacji w formie alternatywnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu do informacji w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Jeżeli wskazane wyżej terminy nie zostaną dotrzymane albo żądania nie zostaną spełnione, można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
organ nadzorujący:

Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego
reprezentowane przez:
Andrzeja Kosendiaka – dyrektora NFM

adres:
Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego
plac Wolności 1, 50-071 Wrocław
telefon: +48 71 715 98 00
fax: +48 71 330 52 12
e-mail: office@nfm.wroclaw.pl

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/).

Dostępność architektoniczna
Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu, plac Wolności 1, 50-071 Wrocław

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku NFM prowadzą trzy wejścia: wejście służbowe – od ulicy Krupniczej, wejście główne – od placu Wolności oraz wejście na poziomie -1 – bezpośrednio z parkingu przy NFM. Dostęp do wejścia służbowego umożliwia osobom poruszającym się na wózku, specjalny podjazd, a na dowolne piętro obiektu można dostać się za pomocą windy znajdującej się przy recepcji. Do wejścia głównego można dostać się bezpośrednio z poziomu placu Wolności przez szerokie, rozsuwane drzwi, a windy znajdujące się po stronie lewej (jedna winda) i prawej (dwie windy) od wejścia przewiozą odwiedzających na wybrane piętro. Do wejścia na poziomie -1 można dostać się bezpośrednio z parkingu przy NFM – prowadzą do niego schody, przy których znajdują się również platforma i winda.
Toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami są dostępne na każdym piętrze budynku od ogólnodostępnej strony foyer.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek NFM jest doskonale przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami. Na każdym piętrze budynku, zarówno w przestrzeni foyer, jak i w części biurowej, znajdują się windy, którymi można dostać się na każdy poziom obiektu. Długie i szerokie korytarze umożliwiają wygodne i bezpieczne poruszanie się.

3. Opis dostosowań, np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

Budynek NFM jest w pełni przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami – w samym obiekcie znajdują się cztery platformy, a dodatkowo dwie umiejscowione są na parkingu przy NFM. Dostęp do sal kameralnych zlokalizowanych na poziomach -3 i +2 zapewniony jest przez trzy dźwigi windowe.
W Sali Głównej NFM przewidziano specjalne komfortowe miejsca dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, znajdujące się za rzędami na amfiteatrze i I balkonie.
Łatwy dostęp do amfiteatru (poziom -1) oraz I balkonu (poziom 0) gwarantują przestronne windy. Miejsca za rzędami są w pełni bezpieczne i cechuje je dobra widoczność estrady. Dodatkowo w Sali Głównej jest zamontowana platforma, która pozwala na zajęcie miejsc w pierwszym rzędzie, tuż przy samej estradzie.
W budynku NFM nie ma informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

4. Informacje o miejscach parkingowych wyznaczonych dla osób ze szczególnymi potrzebami

NFM nie dysponuje miejscami parkingowymi. Najbliższe miejsca parkingowe, w tym również dla osób ze szczególnymi potrzebami, znajdują się na parkingu podziemnym pod placem Wolności, z którego osoby ze szczególnymi potrzebami mogą się dostać bezpośrednio do budynku NFM za pomocą wind i platform.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 
6. Informacje o możliwości skorzystania z asysty tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W NFM nie można skorzystać z asysty tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu.

Wszystkie wydarzenia organizowane w Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego z siedzibą we Wrocławiu są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
Osoby z niepełnosprawnościami oraz ich asystenci lub asystentki mogą kupić bilety ulgowe.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia 20.01.2021 r.
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 27.03.2023 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

RAPORT DOSTĘPNOŚCI
 

UWAGA! Ten serwis używa cookies.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Czytaj więcej…

Rozumiem
Newsletter Melomana
Zapowiadamy nowe koncerty, przypominamy o starcie sprzedaży biletów, dajemy znać o ostatnich wolnych miejscach
Zapisz się