Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu

Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.

W związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu, został wyznaczony koordynator ds. dostępności:
Koordynator ds. dostępności
Katarzyna Świtoń
tel. 71 715 98 67
e-mail: katarzyna.switon@nfm.wroclaw.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub braków wymienionych poniżej. Strona spełnia część wymagań WCAG 2.0 na poziomie A z kilkoma wyjątkami:

  • nie wszystkie treści nietekstowe przedstawione użytkownikowi posiadają swoją tekstową alternatywę,
  • strona nie dostarcza alternatywy dla mediów zmiennych w czasie,
  • możliwość adaptacji jest ograniczona, uproszczony układ wizualny wymaga dopracowania.

Strona nie spełnia natomiast wymogów WCAG na poziomach AA i AAA. Aktualnie trwają prace nad nową wersją strony Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, która ma być dostosowana do obecnych standardów i wymogów. Nowa wersja ma zostać ukończona na przełomie II i III kwartału 2022.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Na stronie internetowej można korzystać z funkcji powiększania tekstu. Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+], aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-], aby pomniejszyć widok

Opera:
[SHIFT] oraz [+], aby powiększyć widok
[SHIFT] oraz [-], aby pomniejszyć widok
Pliki tekstowe są dostępne cyfrowo.
Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza [Tab].
Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.
Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
Aplikacje mobilne: nie dotyczy

Oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Agnieszka Truszkowska: agnieszka.truszkowska@nfm.wroclaw.pl
Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu +48 728 447 005. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić preferowaną formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu siedmiu dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości, skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 
Dostępność architektoniczna

Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu, plac Wolności 1, 50-071 Wrocław
1.    Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku NFM prowadzą trzy wejścia: wejście służbowe – od ulicy Krupniczej, wejście główne – od placu Wolności oraz wejście na poziomie -1 – bezpośrednio z parkingu przy NFM. Dostęp do wejścia służbowego umożliwia osobom poruszającym się na wózku, specjalny podjazd, a na dowolne piętro obiektu można dostać się za pomocą windy znajdującej się przy recepcji. Do wejścia głównego można dostać się bezpośrednio z poziomu placu Wolności przez szerokie, rozsuwane drzwi, a windy znajdujące się po stronie lewej (jedna winda) i prawej (dwie windy) od wejścia przewiozą odwiedzających na wybrane piętro. Do wejścia na poziomie -1 można dostać się bezpośrednio z parkingu przy NFM – prowadzą do niego schody, przy których znajdują się również platforma i winda.
Toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami są dostępne na każdym piętrze budynku od ogólnodostępnej strony foyer.

2.    Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Budynek NFM jest doskonale przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami. Na każdym piętrze budynku, zarówno w przestrzeni foyer, jak i w części biurowej, znajdują się windy, którymi można dostać się na każdy poziom obiektu. Długie i szerokie korytarze umożliwiają wygodne i bezpieczne poruszanie się.

3.    Opis dostosowań, np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych
Budynek NFM jest w pełni przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami – w samym obiekcie znajdują się cztery platformy, a dodatkowo dwie umiejscowione są na parkingu przy NFM. Dostęp do sal kameralnych zlokalizowanych na poziomach -3 i +2 zapewniony jest przez trzy dźwigi windowe.
W Sali Głównej NFM przewidziano specjalne, komfortowe miejsca dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, które znajdują się za rzędami na amfiteatrze i I balkonie.
Łatwy dostęp do amfiteatru (poziom -1) oraz I balkonu (poziom 0) gwarantują przestronne windy. Miejsca za rzędami są w pełni bezpieczne i cechuje je dobra widoczność estrady. Dodatkowo w Sali Głównej jest zamontowana platforma, która pozwala na zajęcie miejsc w pierwszym rzędzie, tuż przy samej estradzie.
W budynku NFM nie ma informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

4.    Informacje o miejscach parkingowych wyznaczonych dla osób ze szczególnymi potrzebami.
NFM nie dysponuje miejscami parkingowymi. Najbliższe miejsca parkingowe, w tym również dla osób ze szczególnymi potrzebami, znajdują się na parkingu podziemnym pod placem Wolności, z którego osoby ze szczególnymi potrzebami mogą się dostać bezpośrednio do budynku NFM za pomocą wind i platform.

5.    Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 
6.  Informacje o możliwości skorzystania z asysty tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W NFM  nie można skorzystać z asysty tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu.

RAPORT DOSTĘPNOŚCI


 

UWAGA! Ten serwis używa cookies.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Czytaj więcej…

Rozumiem
Newsletter Melomana
Zapowiadamy nowe koncerty, przypominamy o starcie sprzedaży biletów, dajemy znać o ostatnich wolnych miejscach
Zapisz się