UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Rozumiem

Oferty pracy

Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że:
  • administratorem danych osobowych jest Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, pl. Wolności 1, Wrocław;
  • w sprawach przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@nfm.wroclaw.pl;
  • celem zbierania danych jest zapewnienie sprawnego przebiegu rekrutacji;
  • każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści jego danych, prawo do ich sprostowania, prawo żądania od administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo żądania zaprzestania przez administratora przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach rekrutacji (w przypadku nieprzekazania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji);
  • dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim;
  • dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu;
  • NFM nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  • dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz przez rok od jej zakończenia (po tego terminu wszelkie dane zostaną zniszczone).

Główny specjalista w zespole ds. pozyskiwania środków finansowych

Data publikacji: 2020-07-06

Termin: 2020-08-10

Na adres: praca@nfm.wroclaw.pl

Główny specjalista w zespole ds. pozyskiwania środków finansowych


Wymagania:
•    wykształcenie kierunkowe;
•    znajomość regulacji prawnych z zakresu m.in.: administracji, działalności kulturalnej, funduszy unijnych i pozaunijnych, ochrony danych osobowych, postępowania administracyjnego;
•    preferowane: doświadczenie zawodowe w instytucjach wdrażających programy europejskie i w jednostkach samorządu terytorialnego (w szczególności w przedmiocie realizowanych zadań), doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej;
•    doświadczenie w pozyskiwaniu sponsorów i partnerów;
•    umiejętności negocjacyjne i sprzedażowe;
•    umiejętność biegłego poruszania się w przestrzeni internetowej, w mediach społecznościowych;
•    wysoki poziom zaangażowania w wykonywanie powierzonych obowiązków, rzetelność i terminowość, kreatywność i umiejętność szybkiego uczenia się, umiejętności analityczne, systematyczność i dokładność, umiejętność zbierania i weryfikowania danych;
•    wysokie zdolności interpersonalne;
•    umiejętność obsługi klienta;
•    bardzo dobra znajomość obsługi komputera;
•    znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
•    dodatkowy atut: zainteresowania muzyczne.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
•    prowadzenie pełnej dokumentacji administracyjno-merytorycznej dotyczącej pozyskiwania funduszy od chwili przygotowywania wniosku do ostatecznego  rozliczenia pozyskanych środków;
•    bieżąca obsługa pracy administracyjnej i operacyjnej zespołu: pilnowanie terminowości dokumentacji, terminowości rozliczeniowej, katalogowanie i archiwizowanie dokumentów, nadzór nad jakością i prawidłowym obiegiem dokumentów, przygotowywanie zleconych elementów do bieżących raportów, analiz i zestawień;
•    bieżące monitorowanie działań zewnętrznych i dostępności funduszy umożliwiających pozyskiwanie środków pozabudżetowych krajowych i zagranicznych;
•    pozyskiwanie i gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowywania wniosków, w tym danych charakteryzujących kulturowy i repertuarowo-programowy rozwój Narodowego Forum Muzyki, danych dotyczących projektów artystycznych itp.;
•    przygotowywanie wymaganych dokumentów do kontroli projektów;
•    współpraca z sektorem społecznym i gospodarczym w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych;
•    tworzenie zestawień i baz danych oraz dbałość o ich aktualizację i poprawność zgodnie z określonymi standardami;
•    umawianie i obsługa zleconych spotkań z partnerami, przygotowanie materiałów i prezentacji na potrzeby spotkań;
•    pozyskiwanie nowych partnerów;
•    przygotowywanie zleconych elementów do ofert sponsorskich i prezentacji;
•    przygotowywanie zleconych elementów dokumentacji z realizacji świadczeń i zobowiązań sponsorskich;
•    samodzielne realizowanie zleconych zadań.

Oferujemy:
•    stabilną pracę w renomowanej instytucji;
•    dużą swobodę działania i decyzyjność w zakresie swoich kompetencji;
•    zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
•    dofinansowanie do wypoczynku oraz nauki języków obcych;
•    możliwość przystąpienia do ubezpieczenia medycznego oraz programu MultiSport;
•    przyjazną atmosferę pracy;
•    współtworzenie wyjątkowego miejsca – Narodowego Forum Muzyki.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

•    życiorys (CV);
•    list motywacyjny;
•    inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać drogą elektroniczną z dopiskiem „Główny specjalista w zespole ds. pozyskiwania środków finansowych” na adres praca@nfm.wroclaw.pl w terminie do 10.08.2020 r.
Do aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby tej rekrutacji, innych niż wynikające z kodeksu pracy. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez rok od zakończenia niniejszej rekrutacji.”

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Narodowe Forum Muzyki (NFM) – instytucja kultury miasta Wrocławia, współprowadzona przez:

Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej NFM poprzez zakup sprzętu i wyposażenia współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, dla której Instytucją Pośredniczącą jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020 | Więcej o projekcie