UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Rozumiem

Oferty pracy

Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że:
  • administratorem danych osobowych jest Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, pl. Wolności 1, Wrocław;
  • w sprawach przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@nfm.wroclaw.pl;
  • celem zbierania danych jest zapewnienie sprawnego przebiegu rekrutacji;
  • każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści jego danych, prawo do ich sprostowania, prawo żądania od administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo żądania zaprzestania przez administratora przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach rekrutacji (w przypadku nieprzekazania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji);
  • dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim;
  • dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu;
  • NFM nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  • dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz przez rok od jej zakończenia (po tego terminu wszelkie dane zostaną zniszczone).

Redaktor – korektor językowy

Data publikacji: 2021-05-13

Termin: 2021-06-06

Na adres: praca@nfm.wroclaw.pl

Redaktor – korektor językowy


Wymagania niezbędne:
•    wykształcenie kierunkowe,
•    bardzo dobra znajomość zasad gramatyki, ortografii i interpunkcji,
•    umiejętność redakcji i korekty tekstów dot. szeroko pojętej sztuki, o różnym przeznaczeniu,
•    umiejętność współpracy z autorami tekstów i grafikami,
•    staranność i rzetelność w opracowywaniu tekstów,
•    doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,
•    dużym atutem kandydata będzie znajomość i zamiłowanie do muzyki klasycznej,
•    znajomość pakietu Microsoft Office, Google Docs, Adobe InDesign,
•    znajomość języka angielskiego w aspektach: czytanie, mówienie, rozumienie ze słuchu,
•    umiejętność pracy pod presją czasu,
•    znajomość działań Narodowego Forum Muzyki.

Zakres obowiązków:
•    opracowywanie redakcyjne materiałów tekstowych,
•    redakcja, korekta i adjustacja tekstów muzycznych oraz publikacji NFM,
•    współpraca przy procesie powstawania oraz korekta wydawnictw i publikacji, książek, materiałów reklamowych i promocyjnych, współpraca z autorami merytorycznymi, tłumaczami, grafikami oraz  licencjodawcami,
•    terminowa realizacja planów wydawniczych,
•    wspieranie komunikacji wewnętrznej projektów,
•    współpraca przy realizacji działań z zakresu komunikacji służących zwiększaniu zaangażowania melomanów w działalność instytucji,
•    korekta i adjustacja prezentacji o NFM.


Zainteresowanym osobom oferujemy:
•    zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na zastępstwo w pełnym wymiarze;
•    możliwość rozwoju zawodowego;
•    możliwość wdrażania strategii komunikacji instytucji;
•    udział w realizacji działań z zakresu komunikacji służących zwiększaniu zaangażowania melomanów w działalność instytucji;
•    współpracę przy realizacji długofalowych strategii content marketingowych oraz pojedynczych kampanii kreatywnych;
•    możliwość przystąpienia do ubezpieczenia medycznego oraz programu MultiSport;
•    współtworzenie wyjątkowego miejsca o międzynarodowym prestiżu – Narodowego Forum Muzyki.

Wymagane dokumenty:
•    CV,
•    list motywacyjny,
•    inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności np. referencje.
Osoby zainteresowane ofertą  prosimy o przesyłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, dodatkowe dokumenty) w języku polskim na adres: praca@nfm.wroclaw.pl z dopiskiem w tytule: „Redaktor – korektor językowy”, do dnia 06.06.2021 r.
Pierwsza część procesu rekrutacyjnego będzie odbywała się w oparciu o aplikację.

Do aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby tej rekrutacji. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez rok od zakończenia niniejszej rekrutacji.”

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Referent w Zespole Logistyki

Data publikacji: 2021-05-11

Termin: 2021-05-19

Na adres: praca@nfm.wroclaw.pl

Referent w Zespole Logistyki

 Wymagania niezbędne:
•    Wykształcenie co najmniej średnie,
•    Komunikatywna znajomość języka angielskiego,
•    Doświadczenie na podobnym stanowisku pracy (preferowane),
•    Znajomość pakietu MS Office, Google Docs,
•    Minimum podstawowa znajomość procedur przetargowych,
•    Posiadanie prawa jazdy kategorii B oraz doświadczenie w prowadzeniu samochodu,
•    Umiejętność pracy pod presją czasu oraz stresu,
•    Znajomość topografii miasta,                               
•    Znajomość działań Narodowego Forum Muzyki,       
•    Umiejętność organizowania pracy własnej oraz pracy osób współpracujących,
•    Motywacja do pracy z ludźmi, odporność na trudne sytuacje zawodowe, dobra organizacja pracy,  punktualność, dyspozycyjność.
 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:    
•    Koordynacja rezerwacji hotelowych oraz pobytów artystów w hotelach, podpisywanie umów z hotelami oraz koordynacja przebiegu umowy
•    Pomoc w koordynacji pracy zespołu działu logistyki: kierowców, pilotów, wolontariuszy
•    Opracowywanie grafików transportu oraz bieżąca koordynacja pracy kierowców podczas festiwali
•    Współpraca z przewoźnikami w zakresie przekazywania informacji dotyczących transportu podczas festiwali oraz wydarzeń
•    Kontakt z firmami współpracującymi przy festiwalu: zabezpieczenie medyczne, przenośne toalety, wywóz śmieci itp.
•    Współpraca z Urzędami (Urząd Miejski, Straż Miejska, Policja itp.)
•    Koordynacja cateringów i posiłków dla artystów
•    Koordynacja wyposażenia garderób w niezbędne artykuły
•    Przygotowywanie oraz prowadzenie  dokumentacji zgodnie i w trybie z ustawą o zamówieniach publicznych
•    Koordynacja działań konferencyjno-eventowych – szeroko pojęte: cateringi, transport, logistyka
•    Wszelkie inne zadania zlecone przez koordynatora Zespołu Logistycznego
•    Współpraca ze wszystkimi działami NFM

Zainteresowanym osobom oferujemy:
•    Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę  w pełnym wymiarze czasu pracy.
•    Możliwość rozwoju zawodowego,
•    Dofinansowanie do wypoczynku oraz nauki języków obcych,
•    Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia medycznego oraz programu MultiSport,
•    Udział w współtworzeniu wyjątkowego miejsca – Narodowego Forum Muzyki.

Wymagane dokumenty:
CV, list motywacyjny, inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności np. referencje.
Osoby zainteresowane ofertą  prosimy o przesyłanie aplikacji (CV i list motywacyjny) w języku polskim na adres: praca@nfm.wroclaw.pl  z dopiskiem w tytule: „Referent w Zespole  Logistyki” do dnia 19.05.2021r.

Proces rekrutacyjny będzie odbywał się w oparciu o aplikację.

Do aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby tej rekrutacji, innych niż wynikające z kodeksu pracy. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez rok od zakończenia niniejszej rekrutacji.”

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Koordynator ds.kontroli zarządczej

Data publikacji: 2021-04-30

Termin: 2021-05-20

Na adres: praca@nfm.wroclaw.pl

Koordynator ds. kontroli zarządczej

Zakres obowiązków:

1.    Opracowywanie projektów okresowych i szczegółowych planów kontroli zarządczej. 
2.    Analiza zgodności funkcjonujących procedur i przepisów wewnętrznych w świetle obowiązujących regulacji prawnych.
3.    Analiza odstępstw od obowiązujących procedur, ustalanie i wyjaśnianie ich przyczyn, formułowanie wniosków dotyczących zmian procedur oraz osób odpowiedzialnych.
4.    Prowadzenie dokumentacji kontrolnej i pokontrolnej dotyczącej procesu zarządzania ryzykiem
5.    Ocena adekwatności i efektywności mechanizmów kontrolnych.
6.    Szacowanie i ocena ryzyka wynikającego z działalności instytucji oraz ocena ryzyka w kontroli zarządczej.
7.    Monitorowanie realizacji zadań i raportowanie poziomu ryzyka.
8.    Współpraca wewnątrz instytucji w zakresie procesów związanych z zarządzaniem ryzykiem, przygotowanie opinii, rekomendacji dotyczących działań korygujących w obszarach działalności instytucji.
9.    Sporządzanie raportów z wykonanej pracy wraz z przedstawionymi wnioskami, zaleceniami.
10.   Instruktaż i doradztwo w zakresie kontroli zarządczej.
11.   Wsparcie w koordynacji procesów związanych z kontrolą zarządczą.
12.   Przygotowanie okresowych sprawozdań z wykonania zadań.

Wymagania:
1.    Wykształcenie magisterskie ekonomiczne lub prawnicze oraz ukończone studia podyplomowe z dziedziny kontroli zarządczej lub audytu.
2.    Doświadczenie zawodowe i wiedza merytoryczna niezbędna do przeprowadzania badań kontrolnych oraz sporządzania właściwej dokumentacji w zakresie kontroli zarządczej.
3.    Doświadczenie w obszarze kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem, umiejętność sporządzania pisemnych raportów zarządczych związanych z analizą ryzyka.
4.    Doświadczenie w zakresie analiz oceny ryzyka operacyjnego.
5.    Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.
Dodatkowym atutem będą:
6.    Dyplomy i certyfikaty związane z kontrolą / audytem.

Oferujemy:
•    Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze 0,5 etatu lub współpraca w ramach umowy zlecenia.
•    Udział w szkoleniach i warsztatach.
•    Udział w współtworzeniu wyjątkowego miejsca – Narodowego Forum Muzyki.


SKŁADANIE APLIKACJI:
Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, oświadczenie o niekaralności za przestępstwa z winy umyślnej inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności np. referencje, certyfikaty itp.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać drogą mailową na adres e-mail: praca@nfm.wroclaw.pl z dopiskiem „Koordynator ds. kontroli zarządczej” do dnia 20.05.2021r.

 

Do aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby tej rekrutacji, innych niż wynikające z kodeksu pracy. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez rok od zakończenia niniejszej rekrutacji.”

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Narodowe Forum Muzyki (NFM) – instytucja kultury miasta Wrocławia, współprowadzona przez:

Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej NFM poprzez zakup sprzętu i wyposażenia współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, dla której Instytucją Pośredniczącą jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020 | Więcej o projekcie