UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Rozumiem

Oferty pracy

Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że:
  • administratorem danych osobowych jest Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, pl. Wolności 1, Wrocław;
  • w sprawach przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@nfm.wroclaw.pl;
  • celem zbierania danych jest zapewnienie sprawnego przebiegu rekrutacji;
  • każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści jego danych, prawo do ich sprostowania, prawo żądania od administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo żądania zaprzestania przez administratora przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach rekrutacji (w przypadku nieprzekazania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji);
  • dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim;
  • dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu;
  • NFM nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  • dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz przez rok od jej zakończenia (po tego terminu wszelkie dane zostaną zniszczone).

Specjalista ds. kontroli wewnętrznej i zarządczej

Data publikacji: 2021-02-09

Termin: 2021-03-07

Na adres: praca@nfm.wroclaw.pl

Zakres obowiązków

 

1.     Opracowywanie projektów okresowych i szczegółowych planów kontroli wewnętrznej i zarządczej.  

2.     Przeprowadzanie kontroli planowych, doraźnych i sprawdzających.

3.     Analiza zgodności funkcjonujących procedur i przepisów wewnętrznych w świetle obowiązujących regulacji prawnych.

4.     Analiza odstępstw od obowiązujących procedur, ustalanie i wyjaśnianie ich przyczyn, formułowanie wniosków dotyczących zmian procedur oraz osób odpowiedzialnych.

5.     Prowadzenie dokumentacji kontrolnej i pokontrolnej.

6.     Ocena adekwatności i efektywności mechanizmów kontrolnych.

7.     Szacowanie i ocena ryzyka wynikającego z działalności instytucji oraz ocena ryzyka
w kontroli zarządczej.

8.     Monitorowanie realizacji zadań i raportowanie poziomu ryzyka.

9.     Współpraca wewnątrz instytucji w zakresie procesów związanych z zarządzaniem ryzykiem, przygotowanie opinii, rekomendacji dotyczących działań korygujących
w obszarach działalności instytucji.

10.  Sporządzanie raportów z wykonanej pracy wraz z przedstawionymi wnioskami, zaleceniami.

11.  Instruktaż i doradztwo w zakresie kontroli wewnętrznej i zarządczej.

12.  Wsparcie w koordynacji procesów związanych z kontrolą wewnętrzną i zarządczą.

13.  Przygotowanie okresowych sprawozdań z wykonania zadań.

 

Wymagania

1.     Wykształcenie magisterskie ekonomiczne lub prawnicze oraz ukończone studia podyplomowe z dziedziny kontroli wewnętrznej lub audytu.

2.     5-letnie doświadczenie zawodowe i wiedza merytoryczna niezbędna do przeprowadzania badań kontrolnych oraz sporządzania właściwej dokumentacji
w zakresie kontroli zarządczej.

3.     Doświadczenie w obszarze kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, umiejętność sporządzania pisemnych raportów zarządczych związanych z analizą ryzyka.

4.     Doświadczenie w zakresie analiz oceny ryzyka operacyjnego.

5.     Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

Dodatkowym atutem będą:

6.     Dyplomy i certyfikaty związane z kontrolą / audytem.

 

Oferujemy

·      Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin.

·      Udział w szkoleniach i warsztatach.

·      Dofinansowanie do wypoczynku oraz nauki języków obcych.

·      Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia medycznego oraz programu MultiSport.

·      Udział w współtworzeniu wyjątkowego miejsca – Narodowego Forum Muzyki.

SKŁADANIE APLIKACJI:

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, oświadczenie o niekaralności za przestępstwa z winy umyślnej inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności np. referencje, certyfikaty itp.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać drogą mailową na adres e-mail: praca@nfm.wroclaw.pl z dopiskiem „Doradca ds. kontroli” do dnia 7.03.2021r.

Do aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby tej rekrutacji, innych niż wynikające z kodeksu pracy. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez rok od zakończenia niniejszej rekrutacji.”

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Narodowe Forum Muzyki (NFM) – instytucja kultury miasta Wrocławia, współprowadzona przez:

Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej NFM poprzez zakup sprzętu i wyposażenia współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, dla której Instytucją Pośredniczącą jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020 | Więcej o projekcie