UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Rozumiem

Oferty pracy

Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że:
  • administratorem danych osobowych jest Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, pl. Wolności 1, Wrocław;
  • w sprawach przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@nfm.wroclaw.pl;
  • celem zbierania danych jest zapewnienie sprawnego przebiegu rekrutacji;
  • każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści jego danych, prawo do ich sprostowania, prawo żądania od administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo żądania zaprzestania przez administratora przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach rekrutacji (w przypadku nieprzekazania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji);
  • dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim;
  • dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu;
  • NFM nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  • dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz przez rok od jej zakończenia (po tego terminu wszelkie dane zostaną zniszczone).

Serwis porządkowy

Data publikacji: 2020-08-03

Termin: 2020-10-31

Na adres: praca@nfm.wroclaw.pl

Serwis porządkowy w Narodowym Forum Muzyki

Pracownik serwisu porządkowego

Do obowiązków na powyższym stanowisku należeć będzie:
•    Utrzymanie czystości na terenie obiektu oraz wokół obiektu;
•    Realizacja prac zleconych przez bezpośredniego przełożonego;

Wymagania stawiane kandydatom:
•    Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku;
•    Dyspozycyjność – gotowość do pracy w porze nocnej oraz w niektóre dni weekendu;
•    Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości;
•    Odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków;
•    Dokładność oraz umiejętność pracy w zespole;
•    Podjęcie pracy od zaraz;
•    Doświadczenie zawodowe w branży usług czystościowych oraz obsługa maszyny sprzątającej będą dodatkowym atutem.

Oferujemy:
•    Stabilne warunki zatrudnienia;
•    Zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie;
•    Niezbędne narzędzia pracy;
•    Stawka godzinowa na umowę zlecenie – do 18,60 zł brutto / godz.
•    Udział w współtworzeniu wyjątkowego miejsca – Narodowego Forum Muzyki.

Wymagane dokumenty: CV, inne dodatkowe dokumenty np. referencje, certyfikaty
Lub telefonicznie:
Telefon kontaktowy: 727 010 251, 727 010 225

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać drogą e-mailową na adres: praca@nfm.wroclaw.pl z dopiskiem „Serwis”. Do aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby tej rekrutacji. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez rok od zakończenia niniejszej rekrutacji”. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Można także aplikować poprzez wypełnienie internetowego formularza dostępnego po kliknięciu.

Referent w zespole ds. pozyskiwania środków finansowych

Data publikacji: 2020-09-25

Termin: 2020-10-04

Na adres: praca@nfm.wroclaw.pl

Referent  w zespole ds. pozyskiwania środków finansowych

Wymagania:

• wykształcenie kierunkowe;znajomość regulacji prawnych z zakresu m.in.: administracji publicznej i działalności kulturalnej, 

• preferowane: doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej, doświadczenie w pozyskiwaniu sponsorów i partnerów; 

• umiejętności negocjacyjne i sprzedażowe; 

• umiejętność biegłego poruszania się w przestrzeni internetowej, w mediach społecznościowych;

• wysoki poziom zaangażowania w wykonywanie powierzonych obowiązków, rzetelność i terminowość, kreatywność i umiejętność szybkiego uczenia się, umiejętności analityczne, systematyczność i dokładność, umiejętność zbierania i weryfikowania danych;

• bardzo dobra znajomość obsługi komputera;

• znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;

• dodatkowy atut: zainteresowania muzyczne.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

1. prowadzenie pełnej dokumentacji administracyjno-merytorycznej dotyczącej pozyskiwania funduszy;

2. bieżąca obsługa pracy administracyjnej: pilnowanie terminowości dokumentacji, terminowości rozliczeniowej, katalogowanie i archiwizowanie dokumentów, nadzór nad jakością i prawidłowym obiegiem dokumentów, przygotowywanie zleconych elementów do bieżących raportów, analiz i zestawień;

3. pozyskiwanie i gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowywania dokumentów, w tym danych charakteryzujących kulturowy i repertuarowo-programowy rozwój Narodowego Forum Muzyki, danych dotyczących projektów artystycznych itp.; 

4. współpraca z sektorem społecznym i gospodarczym w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych;

5. tworzenie zestawień i baz danych oraz dbałość o ich aktualizację i poprawność zgodnie z określonymi standardami;

6. umawianie i obsługa zleconych spotkań z partnerami, przygotowanie materiałów i prezentacji na potrzeby spotkań;

7. pozyskiwanie nowych partnerów;

8. udział w realizacji zadań projektowych;

9. obsługa korespondencji wewnętrznej i z partnerami, w tym przyjmowanie, dystrybucja i wysyłka korespondencji;

10. przygotowywanie zleconych elementów do ofert sponsorskich i prezentacji;

11. przygotowywanie zleconych elementów dokumentacji z realizacji świadczeń i zobowiązań sponsorskich;

12. zbieranie materiałów do raportów sponsorskich;

13. dbałość o aktualne dane sponsorskie na materiałach promocyjnych (we wszystkich kanałach dystrybucji);

14. samodzielne realizowanie zleconych zadań.

Oferujemy:

• stabilną pracę w renomowanej instytucji;

• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,

• dofinansowanie do wypoczynku oraz nauki języków obcych;

• możliwość przystąpienia do ubezpieczenia medycznego oraz programu MultiSport;

• przyjazną atmosferę pracy;

• współtworzenie wyjątkowego miejsca – Narodowego Forum Muzyki.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

• życiorys (CV);

• list motywacyjny;

• inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać drogą elektroniczną z dopiskiem „Referent w zespole ds. pozyskiwania środków finansowych” na adres praca@nfm.wroclaw.pl w terminie do 4.10.2020 r.

Do aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby tej rekrutacji, innych niż wynikające z kodeksu pracy. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez rok od zakończenia niniejszej rekrutacji.”

 

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Kierowca

Data publikacji: 2020-09-10

Termin: 2020-09-30

Na adres: praca@nfm.wroclaw.pl

Kierowca

1.    Wymagania niezbędne:
a)    Czynne prawo jazdy kat. B
b)    Doświadczenie w prowadzeniu busa o dmc max do 3,5 tony, 
c)    Bardzo dobra znajomość topografii miasta i Dolnego Śląska,
d)    Zaangażowanie i motywacja do skutecznego działania
a)    Komunikatywność,
b)    Punktualność, dobra organizacja pracy,

2.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
a)    Zaznajomienie się z topografią Wrocławia i Dolnego Śląska w ramach wymaganych działań,
b)    Przewóz artystów, instrumentów i sprzętów muzycznych. Wnoszenie, ustawianie
i podłączanie sprzętów muzycznych na scenie w placówkach szkolnych i przedszkolnych wskazanych przez pracowników Działu Edukacji,
c)    Opracowanie planu dojazdu na podstawie otrzymanego grafiku, tak aby artyści dotarli na miejsce do danej placówki na czas,
d)    Tankowanie auta służbowego,
e)    Opieka nad powierzonym pojazdem oraz pozostawionymi w nim rzeczami, 
f)    Znajomość i bezwzględne stosowanie się do aktualnych przepisów kodeksu ruchu drogowego,

3.    Zainteresowanym osobom oferujemy:
a)    Zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie,
b)    Ciekawą, pełną wyzwań pracę,
c)    Udział w współtworzeniu wyjątkowego miejsca – Narodowego Forum Muzyki

4.    Wymagane dokumenty: 
a)    CV
b)    List motywacyjny
c)    Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności, np.: referencje

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać drogą mailową z dopiskiem „Kierowca” na adres praca@nfm.wroclaw.pl.

Do aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby tej rekrutacji, innych niż wynikające z kodeksu pracy. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez rok od zakończenia niniejszej rekrutacji.”
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Narodowe Forum Muzyki (NFM) – instytucja kultury miasta Wrocławia, współprowadzona przez:

Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej NFM poprzez zakup sprzętu i wyposażenia współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, dla której Instytucją Pośredniczącą jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020 | Więcej o projekcie