UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Rozumiem

Archiwalne oferty pracy

Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że:
  • administratorem danych osobowych jest Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, pl. Wolności 1, Wrocław;
  • w sprawach przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@nfm.wroclaw.pl;
  • celem zbierania danych jest zapewnienie sprawnego przebiegu rekrutacji;
  • każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści jego danych, prawo do ich sprostowania, prawo żądania od administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo żądania zaprzestania przez administratora przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach rekrutacji (w przypadku nieprzekazania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji);
  • dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim;
  • dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu;
  • NFM nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  • dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz przez rok od jej zakończenia (po tego terminu wszelkie dane zostaną zniszczone).

Technik oświetlenia i realizacji video

Data publikacji: 2020-12-14

Termin: 2020-12-28

Na adres: praca@nfm.wroclaw.pl

Technik oświetlenia i realizacji video


WYMAGANIA
•    Wykształcenie min. zawodowe/średnie
•    Znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym

WYMAGANIA DODATKOWE
•    Doświadczenie na podobnym stanowisku pracy – mile widziana lista wydarzeń, w które kandydat był zaangażowany i/lub referencje od zleceniodawców,
•    Znajomość ogólna instrumentów oraz sprzętu scenicznego,
•    Motywacja do pracy z ludźmi, zdolność porozumiewania się i przekonywania,
•    Umiejętność pracy zespołowej i inicjatywa, empatia, aktywność, odporność na trudne sytuacje zawodowe, umiejętność rozwiązywania konfliktów, dobra organizacja pracy, elastyczność, punktualność, dokładność oraz dyskrecja.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
•    Przygotowywanie sprzętu oświetleniowego i video niezbędnego do realizacji wydarzeń organizowanych przez NFM.
•    Montaż oraz demontaż urządzeń oświetleniowych i video.
•    Obsługa techniczna i realizacja wydarzeń w zakresie oświetlenia i realizacji video.
•    Analiza riderów technicznych pod kątem oświetlenia i realizacji video oraz wszelkich aspektów mających wpływ na zrealizowanie projektów.
•    Przekazywanie informacji oraz współpraca z zespołami nagłośnienia i realizacji dźwięku oraz mechaniki i obsługi sceny, a także wszelkimi innymi osobami mającymi wpływ na zrealizowanie projektów.
•    Współpraca z innymi działami i zespołami Narodowego Forum Muzyki oraz współpraca z jednostkami oraz dostawcami zewnętrznymi.
•    Współpraca w ramach produkcji radiowo-telewizyjnych.
•    Realizacja prac zgodnie z harmonogramem, poleceniami Przełożonych, zasadami bhp i p.poż.
•    Bieżące przeglądy i konserwacja sprzętu, kontrola sprawności technicznej.
•    Sprawowanie nadzoru nad powierzonym mieniem w zakresie jego właściwego użytkowania i właściwego zabezpieczania oraz odpowiedzialność w tym zakresie.


OFERUJEMY:
•    Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin
•    Ciekawą, pełną wyzwań pracę
•    Udział w szkoleniach i warsztatach,
•    Dofinansowanie do wypoczynku oraz nauki języków obcych,
•    Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia medycznego oraz programu MultiSport,
•    Udział w tworzeniu wyjątkowego miejsca – Narodowego Forum Muzyki,

SKŁADANIE APLIKACJI:
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie aplikacji (CV i list motywacyjny) w języku polskim na adres: praca@nfm.wroclaw.pl z dopiskiem w tytule: „Technik oświetlenia i realizacji video” do dnia 28.12.2020r.
Proces rekrutacyjny będzie odbywał się w oparciu o aplikację.

Do aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby tej rekrutacji, innych niż wynikające z kodeksu pracy. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez rok od zakończenia niniejszej rekrutacji.”

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.Programowanie cyklu koncertów organowych/opieka techniczna nad instrumentem

Data publikacji: 2020-10-15

Termin: 2020-10-22

Na adres: praca@nfm.wroclaw.pl

Programowanie cyklu koncertów organowych/opieka techniczna nad instrumentem


WYMAGANIA:
• wykształcenie wyższe
• umiejętność gry na organach (poziom zaawansowany)
• umiejętność strojenia głosów językowych oraz znajomość budowy instrumentu
• znajomość repertuaru muzyki organowej oraz współczesnych trendów wykonawczych (m.in. w zakresie improwizacji organowej)
• znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
• znajomość pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych,
• doskonała organizacja pracy, samodzielność, sumienność i dokładność oraz poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania
• umiejętność budowania dobrych relacji, wysoka kultura osobista, komunikatywność oraz wysokie zdolności interpersonalne
• umiejętność organizowania pracy
• umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres
• rzetelność i skrupulatność w wykonywaniu zadań
Dodatkowym atutem będzie:
• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
• znajomość specyfiki działania instytucji kultury

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
1.    opieka techniczna nad instrumentem:
•    koordynacja osób użytkujących organy, prowadzenie harmonogramu,
•    diagnozowanie ewentualnych usterek organów oraz ich zgłaszanie do serwisu,
•    samodzielne dostrajanie piszczałek językowych oraz usuwanie drobnych usterek w mechanice organów,
2.    planowanie i programowanie cyklu koncertów organowych przy ścisłej współpracy z Zastępcą Dyrektora ds. programowych,

OFERUJEMY:
•    zatrudnienie w oparciu o umowę cywilnoprawną,
•    udział w współtworzeniu wyjątkowego miejsca – Narodowego Forum Muzyki.

SKŁADANIE APLIKACJI:
Osoby zainteresowane ofertą  prosimy o przesyłanie aplikacji (CV i list motywacyjny) w języku polskim na adres: praca@nfm.wroclaw.pl  z dopiskiem w tytule: „Programowanie cyklu koncertów organowych/opieka techniczna nad instrumentem” do dnia 22.10.2020r.
Proces rekrutacyjny będzie odbywał się w oparciu o aplikację.

Do aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby tej rekrutacji, innych niż wynikające z kodeksu pracy. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez rok od zakończenia niniejszej rekrutacji.”

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Kierownik Działu Kontrolingu, Rozliczeń i Zamówień Publicznych

Data publikacji: 2020-10-09

Termin: 2020-10-26

Na adres: praca@nfm.wroclaw.pl

Kierownik Działu Kontrolingu, Rozliczeń i Zamówień Publicznych

WYMAGANIA:
•    wykształcenie wyższe kierunkowe, (preferowane kierunki: ekonomia, administracja, prawo);
•    co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 3 lata pełnienia funkcji kierowniczej;
•    biegła znajomość aktualnych przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi oraz Ustawy o finansach publicznych;
•    wiedza z zakresu zarządzania finansami w szczególności z obszaru analizy finansowej, rachunkowości zarządczej, kontrolingu, zarządzania bazami danych;
•    umiejętność pracy zespołowej i zapewnienia prawidłowej organizacji pracy zespołu;
•    wysokie standardy etyki zawodowej;
•    zaangażowanie, odpowiedzialność i ukierunkowanie na realizację wyznaczonych celów; 
•    umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres;
•    rzetelność i skrupulatność w wykonywaniu zadań;
•    inicjatywa, odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki;
Dodatkowym atutem będzie:
•    znajomość specyfiki działania instytucji kultury.
•    znajomość języka angielskiego;


ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
•    kierowanie całokształtem spraw będących w zakresie działu;
•    organizowanie, planowanie, kontrolowanie i nadzorowanie pracy zespołu i podległych pracowników;
•    nadzorowanie prawidłowego i terminowego wykonania przez podległych pracowników zleconych zadań;
•    udział w konstruowaniu planów finansowych instytucji;
•    kontrolowanie budżetów poszczególnych działów, zbieranie i opracowywanie danych do weryfikacji budżetów, kontrola kosztów;
•    rozliczanie środków z programów samorządowych, państwowych i unijnych oraz rozliczanie projektów;
•    obsługa instytucji w zakresie Prawa Zamówień Publicznych;
•    przygotowywanie raportów, zestawień, sprawozdań;
•    przygotowywanie planów i sprawozdań merytorycznych;
•    archiwizacja dokumentów;
•    dbałość o wizerunek instytucji.

OFERUJEMY:
•    zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin,
•    udział w szkoleniach i warsztatach,
•    dofinansowanie do wypoczynku oraz nauki języków obcych,
•    możliwość przystąpienia do ubezpieczenia medycznego oraz programu MultiSport,
•    udział w współtworzeniu wyjątkowego miejsca – Narodowego Forum Muzyki.

SKŁADANIE APLIKACJI:
Osoby zainteresowane ofertą  prosimy o przesyłanie aplikacji (CV i list motywacyjny) w języku polskim na adres: praca@nfm.wroclaw.pl z dopiskiem w tytule: „KIEROWNIK DZIAŁU KONTROLINGU, ROZLICZEŃ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH” do dnia 26.10.2020r.
Proces rekrutacyjny będzie odbywał się w oparciu o aplikację.

Do aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby tej rekrutacji, innych niż wynikające z kodeksu pracy. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez rok od zakończenia niniejszej rekrutacji.”

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Asystent/ Asystentka Zastępcy Dyrektora ds. Organizacyjnych

Data publikacji: 2020-10-09

Termin: 2020-10-26

Na adres: praca@nfm.wroclaw.pl

Asystent/Asystentka Zastępcy Dyrektora ds. Organizacyjnych

Wymagania:
•    wykształcenie wyższe,
•    biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
•    bardzo dobra znajomość pakietu Ms Office oraz urządzeń biurowych,
•    doskonała organizacja pracy, samodzielność, sumienność i dokładność oraz poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania,
•    inicjatywa, odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki
•    umiejętność analitycznego podejścia do problemów, filtrowania informacji oraz ich źródeł,
•    umiejętność budowania dobrych relacji, wysoka kultura osobista, komunikatywność oraz wysokie zdolności interpersonalne,
•    umiejętność pracy pod presją czasu, radzenie sobie ze stresem,
•    doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku/– mile widziane,
•     znajomość specyfiki działania instytucji kultury.

Zakres obowiązków:
•    koordynowanie kalendarza - umawianie i organizowanie spotkań według skali priorytetów, sporządzanie i rozsyłanie notatek ze spotkań,
•    zarządzanie korespondencją, w tym obsługa poczty elektronicznej, regularne raportowanie
o najważniejszych wiadomościach, redagowanie listów,
•    organizowanie i rozliczanie wyjazdów służbowych, w tym dokonywanie rezerwacji, dopełnianie niezbędnych formalności oraz przygotowanie dokumentów do wewnętrznych procesów administracyjnych,
•    tworzenie i tłumaczenie dokumentów, w tym projektów umów, pism, zestawień, harmonogramów, prezentacji na potrzeby przełożonego,
•    bieżące informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw,
•    dbałość o dobre imię i prestiż instytucji,

Oferujemy:
•    zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin,
•    udział w szkoleniach i warsztatach,
•    dofinansowanie do wypoczynku oraz nauki języków obcych,
•    możliwość przystąpienia do ubezpieczenia medycznego oraz programu MultiSport,
•    udział w współtworzeniu wyjątkowego miejsca – Narodowego Forum Muzyki.

Składanie aplikacji:
Osoby zainteresowane ofertą  prosimy o przesyłanie aplikacji (CV i list motywacyjny) w języku polskim na adres: praca@nfm.wroclaw.pl z dopiskiem w tytule: „Asystent/Asystentka Zastępcy Dyrektora ds. organizacyjnych” do dnia 26.10.2020r.
Proces rekrutacyjny będzie odbywał się w oparciu o aplikację.

Do aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby tej rekrutacji, innych niż wynikające z kodeksu pracy. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez rok od zakończenia niniejszej rekrutacji.”

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Referent w zespole ds. logistyki wydarzeń

Data publikacji: 2020-09-29

Termin: 2020-10-14

Na adres: praca@nfm.wroclaw.pl

Referent w zespole ds. logistyki wydarzeń

Wymagania niezbędne:

• Wykształcenie co najmniej średnie;

• Komunikatywna znajomość języka angielskiego;

• Doświadczenie na podobnym stanowisku pracy (preferowane);

• Znajomość pakietu MS Office, Google Docs;

• Minimum podstawowa znajomość procedur przetargowych;

• Posiadanie prawa jazdy kategorii B oraz doświadczenie w prowadzeniu samochodu

• Umiejętność pracy pod presją czasu oraz stresu;

• Znajomość topografii miasta;

• Znajomość działań Narodowego Forum Muzyki;

• Umiejętność organizowania pracy własnej oraz pracy osób współpracujących; 

• Motywacja do pracy z ludźmi, odporność na trudne sytuacje zawodowe, dobra organizacja pracy,  punktualność, dyspozycyjność;

   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:             

• Koordynacja rezerwacji hotelowych oraz pobytów artystów w hotelach, podpisywanie umów z hotelami oraz koordynacja przebiegu umowy 

• Pomoc w koordynacji pracy zespołu działu logistyki: kierowców, pilotów, wolontariuszy

• Opracowywanie grafików transportu oraz bieżąca koordynacja pracy kierowców podczas festiwali

• Współpraca z przewoźnikami w zakresie przekazywania informacji dotyczących transportu podczas festiwali oraz wydarzeń

• Kontakt z firmami współpracującymi przy festiwalu: zabezpieczenie medyczne, przenośne toalety, wywóz śmieci itp.

• Współpraca z Urzędami (Urząd Miejski, Straż Miejska, Policja itp.)

• Koordynacja cateringów i posiłków dla artystów

• Koordynacja wyposażenia garderób w niezbędne artykuły

• Przygotowywanie oraz prowadzenie  dokumentacji zgodnie i w trybie z ustawą o zamówieniach publicznych

• Koordynacja działań konferencyjno-eventowych – szeroko pojęte: cateringi, transport, logistyka

• Wszelkie inne zadania zlecone przez kierownika Działu Logistycznego 

• Współpraca ze wszystkimi działami NFM

Zainteresowanym osobom oferujemy:

• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

• Możliwość rozwoju zawodowego,

• Dofinansowanie do wypoczynku oraz nauki języków obcych,

• Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia medycznego oraz programu MultiSport,

• Udział w współtworzeniu wyjątkowego miejsca – Narodowego Forum Muzyki. 

Wymagane dokumenty:

CV, list motywacyjny, inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności np. referencje.

Osoby zainteresowane ofertą  prosimy o przesyłanie aplikacji (CV i list motywacyjny) w języku polskim na adres: praca@nfm.wroclaw.pl z dopiskiem w tytule: „Pracownik Działu Logistyki” do dnia 14.10.2020

Proces rekrutacyjny będzie odbywał się w oparciu o aplikację. 

Do aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby tej rekrutacji, innych niż wynikające z kodeksu pracy. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez rok od zakończenia niniejszej rekrutacji.”

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Referent w zespole ds. pozyskiwania środków finansowych

Data publikacji: 2020-09-25

Termin: 2020-10-04

Na adres: praca@nfm.wroclaw.pl

Referent w zespole ds. pozyskiwania środków finansowych

Referent  w zespole ds. pozyskiwania środków finansowych

Wymagania:

• wykształcenie kierunkowe;znajomość regulacji prawnych z zakresu m.in.: administracji publicznej i działalności kulturalnej, 

• preferowane: doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej, doświadczenie w pozyskiwaniu sponsorów i partnerów; 

• umiejętności negocjacyjne i sprzedażowe; 

• umiejętność biegłego poruszania się w przestrzeni internetowej, w mediach społecznościowych;

• wysoki poziom zaangażowania w wykonywanie powierzonych obowiązków, rzetelność i terminowość, kreatywność i umiejętność szybkiego uczenia się, umiejętności analityczne, systematyczność i dokładność, umiejętność zbierania i weryfikowania danych;

• bardzo dobra znajomość obsługi komputera;

• znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;

• dodatkowy atut: zainteresowania muzyczne.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

1. prowadzenie pełnej dokumentacji administracyjno-merytorycznej dotyczącej pozyskiwania funduszy;

2. bieżąca obsługa pracy administracyjnej: pilnowanie terminowości dokumentacji, terminowości rozliczeniowej, katalogowanie i archiwizowanie dokumentów, nadzór nad jakością i prawidłowym obiegiem dokumentów, przygotowywanie zleconych elementów do bieżących raportów, analiz i zestawień;

3. pozyskiwanie i gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowywania dokumentów, w tym danych charakteryzujących kulturowy i repertuarowo-programowy rozwój Narodowego Forum Muzyki, danych dotyczących projektów artystycznych itp.; 

4. współpraca z sektorem społecznym i gospodarczym w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych;

5. tworzenie zestawień i baz danych oraz dbałość o ich aktualizację i poprawność zgodnie z określonymi standardami;

6. umawianie i obsługa zleconych spotkań z partnerami, przygotowanie materiałów i prezentacji na potrzeby spotkań;

7. pozyskiwanie nowych partnerów;

8. udział w realizacji zadań projektowych;

9. obsługa korespondencji wewnętrznej i z partnerami, w tym przyjmowanie, dystrybucja i wysyłka korespondencji;

10. przygotowywanie zleconych elementów do ofert sponsorskich i prezentacji;

11. przygotowywanie zleconych elementów dokumentacji z realizacji świadczeń i zobowiązań sponsorskich;

12. zbieranie materiałów do raportów sponsorskich;

13. dbałość o aktualne dane sponsorskie na materiałach promocyjnych (we wszystkich kanałach dystrybucji);

14. samodzielne realizowanie zleconych zadań.

Oferujemy:

• stabilną pracę w renomowanej instytucji;

• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpraca na podstawie umowy zlecenia,

• dofinansowanie do wypoczynku oraz nauki języków obcych;

• możliwość przystąpienia do ubezpieczenia medycznego oraz programu MultiSport;

• przyjazną atmosferę pracy;

• współtworzenie wyjątkowego miejsca – Narodowego Forum Muzyki.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

• życiorys (CV);

• list motywacyjny;

• inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać drogą elektroniczną z dopiskiem „Referent w zespole ds. pozyskiwania środków finansowych” na adres praca@nfm.wroclaw.pl w terminie do 4.10.2020 r.

Do aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby tej rekrutacji, innych niż wynikające z kodeksu pracy. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez rok od zakończenia niniejszej rekrutacji.”

 

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Kierowca

Data publikacji: 2020-09-10

Termin: 2020-09-30

Na adres: praca@nfm.wroclaw.pl

Kierowca

1.    Wymagania niezbędne:
a)    Czynne prawo jazdy kat. B
b)    Doświadczenie w prowadzeniu busa o dmc max do 3,5 tony, 
c)    Bardzo dobra znajomość topografii miasta i Dolnego Śląska,
d)    Zaangażowanie i motywacja do skutecznego działania
a)    Komunikatywność,
b)    Punktualność, dobra organizacja pracy,

2.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
a)    Zaznajomienie się z topografią Wrocławia i Dolnego Śląska w ramach wymaganych działań,
b)    Przewóz artystów, instrumentów i sprzętów muzycznych. Wnoszenie, ustawianie
i podłączanie sprzętów muzycznych na scenie w placówkach szkolnych i przedszkolnych wskazanych przez pracowników Działu Edukacji,
c)    Opracowanie planu dojazdu na podstawie otrzymanego grafiku, tak aby artyści dotarli na miejsce do danej placówki na czas,
d)    Tankowanie auta służbowego,
e)    Opieka nad powierzonym pojazdem oraz pozostawionymi w nim rzeczami, 
f)    Znajomość i bezwzględne stosowanie się do aktualnych przepisów kodeksu ruchu drogowego,

3.    Zainteresowanym osobom oferujemy:
a)    Zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie,
b)    Ciekawą, pełną wyzwań pracę,
c)    Udział w współtworzeniu wyjątkowego miejsca – Narodowego Forum Muzyki

4.    Wymagane dokumenty: 
a)    CV
b)    List motywacyjny
c)    Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności, np.: referencje

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać drogą mailową z dopiskiem „Kierowca” na adres praca@nfm.wroclaw.pl.

Do aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby tej rekrutacji, innych niż wynikające z kodeksu pracy. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez rok od zakończenia niniejszej rekrutacji.”
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Artysta Chóru NFM | bas

Data publikacji: 2020-09-03

Termin: 2020-09-18

Na adres:

Zachęcamy do udziału w przesłuchaniach do Chóru NFM. Oferujemy pracę w młodym, ambitnym zespole, odnoszącym sukcesy na arenie międzynarodowej.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi procesu rekrutacji.

Zachęcamy do udziału w przesłuchaniach do Chóru NFM o specjalności BAS. Oferujemy pracę na pełen etat w młodym, ambitnym zespole, odnoszącym sukcesy na arenie międzynarodowej.

Zakres zadań:
– Udział w próbach i koncertach, zgodnie z harmonogramem pracy
– Biegłe opanowanie powierzonych partii wokalnych w wyznaczonym terminie 
– Wykonywanie powierzonych partii solowych
– Okresowa weryfikacja znajomości wskazanej partii wokalnej
– Okresowa weryfikacja umiejętności wokalnych

Wymagania niezbędne:
– Wysoki poziom umiejętności wokalnych
– Skala głosu co najmniej do D wielkiego
– Biegłe czytanie nut
– Wykształcenie muzyczne
– Umiejętność pracy w zespole
– Lojalność i zaangażowanie oraz wysoki poziom kultury osobistej
– Dyspozycyjność
– Znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu komunikatywnym


 Wymagania mile widziane:
– Doświadczenie w pracy w  zawodowym zespole wokalnym
– Znajomość literatury chóralnej
– Znajomość organizacji pracy w instytucji kultury

Zainteresowanym osobom oferujemy:
– udział w realizacji prestiżowych projektów artystycznych, niejednokrotnie o międzynarodowej renomie
– udział w współtworzeniu wyjątkowego miejsca - Narodowego Forum Muzyki
– ambitną, satysfakcjonującą i pełną wyzwań pracę
– niezbędne narzędzia pracy
– stabilne zatrudnienie

Wymagane dokumenty:
I ETAP
1. przygotowanie nagrania video: utwór dowolny
2. wypełnienie formularza aplikacyjnego

Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu zostaną poinformowane do 20 września 2020r.

II ETAP
Przesłuchania we Wrocławiu w najbliższym możliwym terminie uzgodnionym z kandydatem.

Program przesłuchań:
1. Barokowa aria koloraturowa
2. Dowolny utwór w kontrastującym z arią barokową charakterze
3. Śpiew á vista
4. J.S. Bach Msza h-moll części: Et in terra pax oraz Cum sancto spiritu (w kwintecie)

Organizator zapewnia akompaniatora na czas przesłuchania. Wybrany repertuar powinien być zgodny z rodzajem głosu, do którego składana jest aplikacja.

Na II etap przesłuchań  będą zapraszani wyłącznie kandydaci, którzy: spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze oraz złożyli najciekawsze oferty.

Do aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby tej rekrutacji, innych niż wynikające z kodeksu pracy. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez rok od zakończenia niniejszej rekrutacji.”

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Kierowca

Data publikacji: 2020-08-24

Termin: 2020-09-06

Na adres: praca@nfm.wroclaw.pl

Kierowca

1.    Wymagania niezbędne:
•    Czynne prawo jazdy kat. B,
•    doświadczenie w prowadzeniu busa o dmc max do 3,5 tony, 
•    bardzo dobra znajomość topografii miasta i Dolnego Śląska,
•    zaangażowanie i motywacja do skutecznego działania,
•    komunikatywność,
•    punktualność, dobra organizacja pracy.

2.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
•    Zaznajomienie się z topografią Wrocławia i Dolnego Śląska w ramach wymaganych działań,
•    przewóz artystów, instrumentów i sprzętów muzycznych. Wnoszenie, ustawianie i podłączanie sprzętów muzycznych na scenie w placówkach szkolnych i przedszkolnych wskazanych przez pracowników Działu Edukacji,
•    opracowanie planu dojazdu na podstawie otrzymanego grafiku, tak aby artyści dotarli na miejsce do danej placówki na czas,
•    tankowanie auta służbowego,
•    opieka nad powierzonym pojazdem oraz pozostawionymi w nim rzeczami, 
•    znajomość i bezwzględne stosowanie się do aktualnych przepisów kodeksu ruchu drogowego.

3.   Zainteresowanym osobom oferujemy:
•    Zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie,
•    ciekawą, pełną wyzwań pracę,
•    udział w współtworzeniu wyjątkowego miejsca – Narodowego Forum Muzyki.

4.   Wymagane dokumenty: 
•    CV,
•    List motywacyjny,
•    Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności, np.: referencje.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać drogą mailową z dopiskiem „Kierowca” na adres praca@nfm.wroclaw.pl.

Do aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby tej rekrutacji, innych niż wynikające z kodeksu pracy. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez rok od zakończenia niniejszej rekrutacji.”

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Kierownik Działu Edukacji i Popularyzacji Muzyki

Data publikacji: 2020-08-17

Termin: 2020-09-15

Na adres: praca@nfm.wroclaw.pl

Kierownik Działu Edukacji i Popularyzacji Muzyki

WYMAGANIA:
•    Wykształcenie wyższe;
•    wykształcenie muzyczne na poziomie średnim lub wyższym połączone z wykształceniem pedagogicznym;
•    biegła znajomość języka angielskiego;
•    znajomość różnych systemów i teorii edukacji muzycznej i doświadczenie w ich stosowaniu;
•    doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą;
•    doświadczenie w programowaniu i tworzeniu projektów edukacyjnych skierowanych do różnych grup wiekowych;
•    doświadczenie w zakresie szeroko pojętej popularyzacji muzyki skierowanej także do widowni dorosłej;
•    znajomość współczesnych trendów tzw. „audience development”, przegląd międzynarodowych programów wspierających rozwój edukacji muzycznej i aktywizacji widowni.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
•    Kierowanie Działem Edukacji i Popularyzacji Muzyki;
•    koordynacja całości działań edukacyjnych prowadzonych przez NFM skierowanych do różnych grup odbiorców;
•    opieka merytoryczna nad w/w działaniami;
•    inicjowanie własnych programów i wydarzeń o charakterze edukacyjnym i popularyzującym muzykę;
•    inicjowanie działań promujących programy edukacyjne NFM;
•    odpowiedzialność za stronę organizacyjną i formalną działań podejmowanych w ramach Działu Edukacji i Popularyzacji Muzyki;
•    współpraca z zewnętrznymi partnerami NFM, pozyskiwanie nowych uczestników wydarzeń;
•    ścisła współpraca z Działem Programowym NFM.

OFERUJEMY:
•    Stabilną pracę w renomowanej Instytucji;
•    zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
•    możliwość rozwoju zawodowego, uczestniczenie w szkoleniach;
•    dofinansowanie do wypoczynku oraz nauki języków obcych,
•    możliwość przystąpienia do ubezpieczenia medycznego oraz programu MultiSport,
•    przyjazną atmosferę pracy;
•    udział w współtworzeniu wyjątkowego miejsca – Narodowego Forum Muzyki.

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności np. referencje.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać drogą mailową na adres e-mail praca@nfm.wroclaw.pl  z dopiskiem „Kierownik Działu Edukacji i Popularyzacji Muzyki” w terminie do 15.09.2020r.

Do aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby tej rekrutacji, innych niż wynikające z kodeksu pracy. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez rok od zakończenia niniejszej rekrutacji.”
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Narodowe Forum Muzyki (NFM) – instytucja kultury miasta Wrocławia, współprowadzona przez:

Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej NFM poprzez zakup sprzętu i wyposażenia współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, dla której Instytucją Pośredniczącą jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020 | Więcej o projekcie