Ewa Marciniec / fot. Jacek Wrzesiński
Ewa Marciniec

Absolwentka dwóch wydziałów Akademii Muzycznej w Gdańsku: Kompozycji i Teorii Muzyki oraz Wokalno-Aktorskiego w klasie Zofii Janukowicz-Pobłockiej (oba ukończone dyplomami w wyróżnieniem). Kontynuowała naukę śpiewu na studiach podyplomowych w Musikhochschule und Darstellende Kunst w Stuttgarcie w klasie Luisy Bosabalian (dyplom z wyróżnieniem). Uczestniczyła także w kursach mistrzowskich, które prowadzili Carlo Bergonzi, Paul Esswood, Helmuth Rilling i Adele Stolte.
Laureatka prestiżowych konkursów wokalnych, m.in. Wykonawstwa Polskiej Pieśni Artystycznej w Warszawie (I nagroda i dwie nagrody specjalne, w tym od Krystyny Szostek– Radkowej „za najlepsze wykonanie pieśni artystycznych i za najpiękniejszy głos”), im. Ady Sari w Nowym Sączu (wyróżnienia), IVC `s-Hertogenbosch (finał), ARD w Monachium (finał). Krąg zainteresowań Ewy Marciniec obejmuje muzykę dawną (m.in. Pasja Janowa i Mateuszowa Bacha, Mesjasz i Alcina Händla, Griselda Vivaldiego), romantyczną
(Das Lied von der Erde, Kindertotenlieder Mahlera, Alt-Rhapsodie Brahmsa) i współczesną (Missa pro pace, Te Deum Kilara).

Występuje w najważniejszych salach koncertowych w Europie i Stanach Zjednoczonych, takich jak Berliner Philharmonie, Konzerthaus Berlin, Congresshalle Saarbrücken, Palais des Beaux-Arts (Bruksela), filharmonie w Liège i Strasburgu, Santiago de Compostela, Kongresshaus Zürich, Teatro La Fenice di Venezia, estrady w Danii, Holandii, Francji, Watykanie i Izraelu, a także Polski – Filharmonia Narodowa, Studio Koncertowe im. Witolda Lutosławskiego, nowa siedziba NOSPR, Narodowe Forum Muzyki i in.
Śpiewa w teatrach operowych Włoch (Rzym, Bolonia, Udine), Niemiec (Frankfurt, Wiesbaden, Oldenburg), Austrii (Linz), USA (Richard B. Fisher Center for the Performing Arts) i Polski (Teatr Wielki – Opera Narodowa, Opera Bałtycka). Gości na licznych festiwalach w kraju i za granicą: Wratislavia Cantans (Wrocław), Europalia (Bruksela), Kulturfestival (Bornholm), Bard SummerScape (Annandale--on-Hudson), Musica Sacra (Norymberga), Mozartiana (Gdańsk), Muzyka na Szczytach (Zakopane). „…ciepły i ciemny głos altowy” Ewy Marciniec usłyszeć można na nagraniach archiwalnych Polskiego Radia, a także na płytach CD (m.in. Messa di Gloria Rossiniego, Mesjasz w opracowaniu Mozarta, Msza głagolicka Janáčka, III i VIII Symfonia Mahlera, Credo, Siedem bram Jerozolimy, Powiało na mnie morze snów… – pieśni zadumy i nostalgii Pendereckiego, Demeter i Stabat Mater Szymanowskiego).

Artystka jest profesorem Akademii Muzycznej w Gdańsku, gdzie prowadzi klasę śpiewu solowego. Została uhonorowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”.

-----

A graduate of two faculties of the Academy of Music in Gdańsk: Composition and Theory of Music and Vocal-Acting Department in the class of Zofia Janukowicz-Pobłocka (both diplomas with honours). She continued her vocal studies during post-graduate studies at the Musikhochschule und Darstellende Kunst in Stuttgart in the class of Luisa Bosabalian (diploma with honours). She also took part in master classes conducted by Carlo Bergonzi, Paul Esswood, Helmuth Rilling, and Adele Stolte.
Ewa Marciniec is a prize-winner of prestigious vocal competitions, including Performances of the Polish Artistic Song in Warsaw (first prize and two special awards, including from Krystyna Szostek-Radkowa ‘for the best performance of artistic songs and for the most beautiful voice’), Ada Sari Competition in Nowy Sącz (distinctions), IVC `s-Hertogenbosch (final), ARD in Munich (final).

The circle of interests of Ewa Marciniec includes early music (including St John and St Matthew Passions by J. S. Bach, The Messiah and Alcina by Handel, Griselda by Vivaldi), Romantic (Das Lied von der Erde, Kindertotenlieder by Mahler, Alt-Rhapsodie by Brahms) and contemporary music (Missa pro pace, Te Deum by Kilar).

She performs at the most important concert halls in Europe and the United States, such as Berliner Philharmonie, Konzerthaus Berlin, Congresshalle Saarbrücken, Palais des Beaux-Arts (Brussels), philharmonic halls in Liège and Strasbourg, Santiago de Compostela, Kongresshaus Zürich, Teatro La Fenice di Venezia, concert stages in Denmark, the Netherlands, France, the Vatican and Israel, as well as in Poland: Warsaw Philharmonic, Witold Lutosławski Concert Studio, new NOSPR venue, National Forum of Music, and others.
Ewa Marciniec sings at Italian opera houses (Rome, Bologna, Udine), in Germany (Frankfurt, Wiesbaden, Oldenburg), Austria (Linz), the USA (Richard B. Fisher Center for the Performing Arts) and Poland (Teatr Wielki – Polish National Opera, Baltic Opera). She guest appears at numerous festivals in Poland and abroad: Wratislavia Cantans (Wrocław), Europalia (Brussels), Kulturfestival (Bornholm), Bard SummerScape (Annandale-on-Hudson), Musica Sacra (Nürnberg), Mozartiana (Gdańsk), Music on the Hights (Zakopane).
The ‘…dark and warm alto voice’ of Ewa Marciniec can be heard on the archival recordings of Polish Radio, as well as on CDs (including Messa di Gloria by Rossini, The Messiah in Mozart’s version, Janáček’s Glagolitic Mass, Symphonies Nos. 3 & 8 by Mahler, Credo, Seven Gates of Jerusalem, A sea of dreams did breathe on me… – songs of reflection and nostalgia by Penderecki, Demeter and Stabat Mater by Szymanowski).

Ewa Marciniec is a professor at the Music Academy in Gdańsk, where she conducts a solo singing class. She was honoured by the Minister of Culture and National Heritage with the Bronze Medal for Merit to Culture – Gloria Artis.

UWAGA! Ten serwis używa cookies.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Czytaj więcej…

Rozumiem
Newsletter Melomana
Zapowiadamy nowe koncerty, przypominamy o starcie sprzedaży biletów, dajemy znać o ostatnich wolnych miejscach
Zapisz się