Ogólnopolskie Warsztaty Chórmistrzowskie

Jednym z podstawowych zadań projektu jest organizowanie szkoleń dla dyrygentów, aby podwyższać ich kompetencje merytoryczne, psychologiczne oraz organizacyjne. Podczas licznych warsztatów chórmistrzowskich odbywających się na terenie całego kraju dyrygenci współpracują zarówno z polskimi, jak i zagranicznymi autorytetami w zakresie chóralistyki oraz dziedzin pokrewnych, by w efekcie poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności. Ponadto tego typu zajęcia mają na celu zapewnienie wszystkim uczestnikom dostępu do tych samych treści warsztatowych. Stanowią one również okazję do spotkania dyrygentów z różnych stron Polski i wzajemnej wymiany doświadczeń.

 

Dyrygenci | warsztaty faq's

Poprzednie edycje
Edycja 2019

9.02.2019, Dobór repertuaru w aspekcie rozwoju muzycznego chórzysty, prowadzący: dr Alicja Szeluga
16.02.2019, Budowanie brzmienia w chórze dziecięcym w różnych kategoriach wiekowych i w zależności od stopnia zaawansowania zespołu, prowadzący: dr Małgorzata Podzielny
23.02.2019, Muzyczne i pozamuzyczne aspekty pracy z chórem, prowadzący: dr hab. Małgorzata Nowak, mgr Anna Waligóra Tarnowska
3.03.2019, Uwolnij swój głos. Kształtowanie ekspresji wykonawczej w chórze dziecięcym poprzez ruch, słowo i dźwięk, prowadzący: mgr Dariusz Taraszkiewicz
9–10.03.2019 oraz 16–17.03.2019, Rytmetyka chóralna, czyli ćwiczenia metodyczno-rytmiczne dla chórów, prowadzący Marcin Wawruk
9–10.03.2019 oraz 16–17.03.2019, Chór dziecięcy jako unikatowa szkoła muzyczna, prowadzący: Olivia Kaczyńska
9–10.03.2019 oraz 16–17.03.2019, Chór dyrygentów, prowadzący: dr Alicja Szeluga
23.03.2019, Praktyczne rozwiązywanie problemów wokalnych, poprawa jakości brzmienia w chórach dziecięco-młodzieżowych, prowadzący: dr Monika Brewczak
6–7.04.2019, Chór w ruchu, prowadzący: mgr Michał Mroczkowski
6–7.04.2019, Ruch wokalny, prowadzący: dr Ewa Barbara Rafałko
13.04.2019, Sprawność w technice manualnej drogą do skutecznej komunikacji z chórem, prowadzący: prof. dr hab. Katarzyna Sokołowska
26.04.2019, Dobór repertuaru i praca nad intonacją w chórach dziecięcych i młodzieżowych, prowadzący: dr Alicja Szeluga
20.05.2019, Wykorzystanie popularnych melodii ludowych w pracy z chórem dziecięcym – ćwiczenia głosowe, dykcyjne, improwizacja, prowadzący: mgr Anna Piwowar
21.09.2019, Precyzja gestu dyrygenckiego, prowadzący: dr hab. Dawid Ber
5.10.2019, Współzależność słowa i muzyki w utworach dla chóru dziecięcego, na przykładzie wierszy polskich poetów, prowadzący: dr Alicja Szeluga

Edycja 2018

27.02.2018, Śpiewaj z radością pełnym głosem, prowadzący: dr hab. Ewa Filipowicz-Kosińska, dr hab. Sylwia Fabiańczyk-Makuch
3–4.03.2018, Techniki automotywacji wspomagające pracę dyrygenta chóru szkolnego, prowadzący: mgr Katarzyna Kazańska
3–4.03.2018, Otwarcie wokalne, prowadzący: dr Barbara Tritt
10.03.2018, Problemy wokalne w chórach dziecięcych w oparciu o ćwiczenia N. Vaccai’a, prowadzący: dr Jadwiga Postrożna
17.03.2018, Emisja głosu w chórze dziecięcym i młodzieżowym w ujęciu teoretycznym i praktycznym, prowadzący: prof. dr hab. Katarzyna Sokołowska
18.03.2018, Gest dyrygenta a brzmienie chóru, prowadzący: prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak
4.04.2018, Metody pracy z chórem dziecięcym na przykładzie działalności artystycznej Chóru Permonik, prowadzący: mgr Eva Śajnerova
5.04.2018, Muzyka i śpiew w różnych przestrzeniach życia współczesnego człowieka, prowadzący: ks. dr hab. Grzegorz Poźniak, prof. UO
6–7.04.2018, Technika otwarcia metodą uwolnienia głosu, prowadzący: mgr Joanna Łukaszewska
14–15.04.2018 oraz 21–22.04.2018, Dzieci mają głos, prowadzący: mgr Alicja Szeluga
14–15.04.2018 oraz 21–22.04.2018, Świadomość wokalna dyrygenta i umiejętność ekspresji, prowadzący: dr Agnieszka Sowa
14–15.04.2018 oraz 21–22.04.2018, Chór dyrygentów, prowadzący: dr hab. Agnieszka Franków-Żelazny
25–27.04.2018, Wpływ techniki wokalnej na jakość brzmienia chóru dziecięcego, prowadzący: dr Małgorzata Podzielny
25–27.04.2018, Elementy techniki wokalnej w podziale wielogłosu, prowadzący: dr Barbara Tritt
25–27.04.2018, Rozwijanie ekspresji artystycznej dzieci poprzez zabawy rytmiczne, prowadzący: mgr Gabriela Augustyniak
5.05.2018, Bo my lubimy śpiewanie, prowadzący: mgr Andrzej Słowikowski
12.05.2018, Zarządzanie sobą w czasie, prowadzący: mgr Adam Derdzikowski
22.05.2018, Muzyka etniczna – rytm i ruch, prowadzący: dr hab. Ewa Robak
25.05.2018, Melodia ludowa w chóralnej muzyce polskiej, prowadzący: mgr Krzysztof Dudzik
15.09.2018, Praca nad otwarciem wokalnym w chórach dziecięco-młodzieżowych, prowadzący: dr Dorota Wojnowska
22.09.2018, Pieśni i piosenki chóralne dla dzieci i młodzieży polskich kompozytorów, prowadzący: dr hab. Monika Wilkiewicz, prof. AMFN
4.10.2018, Dobór repertuaru elementem prawidłowego rozwoju zespołu, prowadzący: prof. dr hab. Lidia Matynian
6.10.2018, Kształtowanie wewnętrznej dyscypliny komunikacyjnej i emocjonalności w śpiewie – ćwiczenia praktyczne, prowadzący: mgr Joanna Łukaszewska
13.10.2018, Praca nad techniką wokalną w chórach dziecięcych i młodzieżowych, prowadzący: dr Agata Wilińska
20.10.2018, Wpływ gestu dyrygenta na technikę wokalną chóru, prowadzący: dr hab. Agnieszka Franków-Żelazny
21.10.2018, Wpływ gestu dyrygenta na kształtowanie emisyjnej realizacji utworów chóralnych, prowadzący: dr hab. Dawid Ber
27.10.2018, Interakcja chóru z publicznością – drogi ku wspólnemu muzykowaniu, prowadzący: dr Maria Piotrowska-Bogalecka

Edycja 2017

25.02.2017, Ruch sceniczny – dramaturgia koncertu, prowadzący: mgr Teresa Nowak
25–26.02.2017, Wprowadzanie wielogłosowości w chórach szkół powszechnych z uwzględnieniem wieku chórzystów, prowadzący: prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska
11.03.2017, Metody pracy z chórem dziecięcym i młodzieżowym na przykładzie wybranych utworów, prowadzący: dr Elżbieta Przystasz
13.03.2017, Interpretacja tekstu w utworach chóralnych o charakterze sakralnym, prowadzący: dr hab. Michał Sławecki
16.03.2017, Wpływ techniki wokalnej na jakość brzmienia chóru dziecięcego – praca na przykładzie wybranych utworów repertuarowych, prowadzący: mgr Ewa Domagała
18.03.2017, Dobór repertuaru w chórach dziecięcych i młodzieżowych, prowadzący: mgr Alicja Szeluga
18.03.2017, Elementy techniki wokalnej w podziale wielogłosu, prowadzący: prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska
27.03.2017, Rozwijanie ekspresji artystycznej chórzystów poprzez zabawy muzyczno-ruchowe i tańce integracyjne, prowadzący: mgr Krystyna Stańczak-Pałyga
31.03–1.04.2017, Spotkanie z kompozytorem – twórczość Grzegorza Miśkiewicza, prowadzący: dr Ksenia Miśkiewicz, dr Grzegorz Miśkiewicz
1.04.2017, Jak sprawić, aby dzieci pokochały śpiewanie, prowadzący: mgr Alicja Szeluga
6.04.2017, Metody pracy chórmistrza na przykładzie wybranych utworów, prowadzący: mgr Dorota Wojnowska
27.04.2017, Znaczenie gestu dyrygenckiego, prowadzący: prof. dr hab. Katarzyna Sokołowska
4–7.05.2017, Praca nad wybranymi utworami dla chóru dziecięcego ze szczególnym uwzględnieniem problemów emisji głosu i interpretacji, prowadzący: mgr Andrzej Słowikowski, mgr Jowita Augustyniak
6.05.2017, Utwory gospel jako ważny element repertuaru chóru. Podstawowe zasady praktyki wykonawczej, prowadzący: prof. dr hab. Grzegorz Oliwa
2.06.2017, Kanon w pracy z chórem dziecięcym i młodzieżowym, prowadzący: dr hab. Piotr Jańczak
26.06–2.07.2017, Warsztaty psychologiczne, prowadzący: mgr Joanna Misiek-Zbierska
26.06–2.07.2017, Młody śpiewak komponuje, prowadzący: Roger Treece
26.06–2.07.2017, Wykład metodyczny, prowadzący: Alena Ticha
26.06-2.07.2017, Co robić z chórem?, prowadzący: Roberto Skolmowski
26.06–2.07.2017, Chór dyrygentów, prowadzący: dr hab. Agnieszka Franków-Żelazny, Roger Treece
16.09.2017, Gest dyrygenta a brzmienie chóru, prowadzący: prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak
4.10.2017, Chór – współbrzmienie wielu głosów, prowadzący: prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska
8.10.2017, Polubić chór. Sposoby wyzwalania emocji w chórze dziecięco-młodzieżowym, prowadzący: mgr Alicja Szeluga
21.10.2017, Budowanie odporności psychicznej dyrygenta, prowadzący: dr Aleksandra Wojtaszek
22.10.2017, Energetyka ciała i emocje – ich wpływ na jakość wydobywanego dźwięku w śpiewie, prowadzący: dr Agnieszka Sowa
28.10.2017, Budowanie odporności psychicznej dyrygenta, prowadzący: dr Aleksandra Wojtaszek
25.11.2017, Praca nad emisją głosu i interpretacją utworów bożonarodzeniowych w chórze dziecięcym, prowadzący: dr hab. Renata Szerafin-Wójtowicz
25.11.2017, Praca nad emisją głosu i interpretacją utworów bożonarodzeniowych w chórze młodzieżowym, prowadzący: prof. dr hab. Monika Wilkiewicz

Edycja 2016

12.03.2016, Motoryka ciała w śpiewie, prowadzący: prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska
14.03.2016, Oddech – dźwięk – fraza – ruch, prowadzący: mgr Teresa Nowak
19.03.2016, Śpiewaj i tańcz z pasją, prowadzący: mgr Magdalena Słupek, prof. dr hab. Grzegorz Oliwa
16–17.04.2016, Śpiewające ciało, prowadzący: Anna Krotoska
16–17.04.2016, Funkcjonowanie zespołu – lustrem motywacji i postaw dyrygenta, prowadzący: mgr Joanna Misiek-Zbierska
18.04.2016, Interpretacja utworu a zgodność z partyturą w kontekście przygotowania chóru do występu konkursowego, prowadzący: mgr Izabela Polakowska-Rybska
21.04.2016, Rytmiczne ciało w śpiewie, prowadzący: dr hab. Anna Tarnowska
23–24.03.2016, Śpiewające ciało, prowadzący: Anna Krotoska
23–24.03.2016, Funkcjonowanie zespołu – lustrem motywacji i postaw dyrygenta, prowadzący: mgr Joanna Misiek-Zbierska;
12.05.2016, Z zakamarków ludzkiego ciała – głos bez tajemnic, prowadzący dr hab. Bogumiła Tarasiewicz;
20.05.2016, Na cztery i na sześć, prowadzący dr Ewelina Boesche-Kopczyńska;
21.05.2016, Emisja w pracy z zespołem dziecięco-młodzieżowym, prowadzący dr Barbara Tritt;


Edycja 2015

04.2015, Oddech życiowy a oddech wokalny – przepis na chór. O pozamuzycznych sposobach motywowania młodzieży i uświadomienia jej znaczenia śpiewu w ich życiu, prowadzący mgr Tadeusz Eckert;
04.2015, Znaczenie dbałości o wizerunek chóru. Znaczenie muzycznych nawyków z dzieciństwa w śpiewie chóralnym, prowadzący dr hab. Agnieszka Franków-Żelazny;
04.2015, Praca z chórem szkolnym z elementami improwizacji wokalnej i interpretacji metodą Justine Ward, prowadzący mgr Ewa Domagała;
10.10.2015, Praca nad repertuarem na koncert Jubileuszowy, prowadzący prof. dr hab. Jadwiga Gałęska-Tritt;
29.10.2015, Radość wspólnego śpiewania a rozwijanie techniki wokalnej w chórze dziecięcym, prowadzący prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska;
31.10.2015, Problemy wykonawcze i sposoby ich rozwiązywania w utworach przygotowanych do koncertu, prowadzący prof. dr hab. Beata Borowska;
7.11.2015, Zajęcia z emisji głosu ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego podparcia oddechowego, prowadzący dr hab. Liliana Górska;
7.11.2015, Zajęcia z indywidualnej oraz zbiorowej emisji głosu ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego podparcia oddechowego oraz praca z chórami nad prawidłową emisją głosu i interpretacją, prowadzący dr Teresa Pabjańczyk;
7.11.2015, Praca z chórami nad prawidłową emisją głosu i interpretacją ze szczególnym naciskiem na problematykę emisji w chórach młodzieżowych, prowadzący dr hab. Anna Wilczewska;
PNCHM - menu PL

Ogólnopolskie seminarium dyrygenckie
Ogólnopolska konferencja naukowo-artystyczna
Kontakt
Ewelina Lepka
Specjalista ds. Akademii Chóralnej
Celina Winsław
Specjalista ds. Akademii Chóralnej
Ira Jaroszyk
Specjalista ds. projektów chóralnych

Education PL muzyków MenuPL Image | Others | PL

Polski Narodowy Chór Młodzieżowy
Akademia Orkiestrowa NFM
NFM Masterclass
Kurs mistrzowski – Akademia Francuska
Chóry dziecięce NFM – grupy przygotowawcze

UWAGA! Ten serwis używa cookies.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Czytaj więcej…

Rozumiem
Newsletter Melomana
Zapowiadamy nowe koncerty, przypominamy o starcie sprzedaży biletów, dajemy znać o ostatnich wolnych miejscach
Zapisz się