Polski Narodowy Chór Młodzieżowy

Dla kogo?

Śpiewająca młodzież między 18. a 26. rokiem życia

Od 2015 roku jest częścią projektu Akademia Chóralna

Dyrektor Programowy

Agnieszka Franków-Żelazny

Polski Narodowy Chór Młodzieżowy to projekt artystyczno-edukacyjny skierowany do śpiewającej młodzieży między 18. a 26. rokiem życia: do uczniów i studentów wydziałów wokalnych szkół i akademii muzycznych oraz do najlepszych śpiewaków polskich chórów. Powołany został do życia w 2013 r. przez ówczesnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego jako niezależny projekt szkoleniowy. Od 2015 r. jest częścią projektu Akademia Chóralna. Jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a prowadzony przez Narodowe Forum Muzyki.

Pomysł na ten projekt zrodził się z potrzeby wypełnienia luki między kształceniem na wydziałach wokalnych, nastawionych na kompetencje solowe absolwentów, oraz kształceniem na kierunkach związanych z prowadzeniem zespołów i chóralistyką, głównie w kontekście pracy w chórach amatorskich. Aby dać uwielbiającemu śpiew studentowi wydziału wokalnego szansę skosztowania śpiewu chóralnego, a rozkochanemu w śpiewie zespołowym chórzyście uświadomić, jak ważne w tworzeniu dobrego chóru jest kształcenie swojego głosu solowo, powstał Polski Narodowy Chór Młodzieżowy. Jego grupa docelowa jest jeszcze na tyle otwarta na nowe doświadczenia i zarazem elastyczna, że przy świadomie podjętej pracy jest gotowa na skuteczne połączenie kompetencji wokalnych i śpiewu zespołowego. Wszystkie te działania od początku służą podwyższeniu poziomu chóralistyki zawodowej w Polsce poprzez zmniejszenie różnic  między kształceniem wokalistów a kształceniem chórmistrzów i chórzystów.

Każda edycja PNChM obejmuje dwie sesje (trwające od siedmiu do dziesięciu dni) poświęcone określonemu tematowi. W ramach poszczególnych sesji odbywają się próby kwartetowe, sekcyjne oraz tutti, a także indywidualne lekcje śpiewu, wykłady i warsztaty, które są prowadzone przez specjalistów w danych dziedzinach. Wszystkie te działania wieńczy koncert, podczas którego młodzież może zaprezentować efekty swojej pracy. Zawsze jedna z sesji edukacyjnych jest poświęcona muzyce a cappella, a druga – pracy nad dziełem wokalno-instrumentalnym, przygotowywanym wraz z profesjonalną orkiestrą. Cechą charakterystyczną projektu jest zapraszanie do współpracy każdorazowo innych dyrygentów gościnnych i nauczycieli śpiewu z Polski i zagranicy. Młodzież ma dzięki temu możliwość pracy z największymi autorytetami muzycznymi. W trakcie trwania każdej edycji młodzi ludzie biorą również udział w projektach stricte koncertowych. W ten sposób wykorzystują w praktyce wiedzę zdobytą podczas sesji PNChM i uczą się samodzielnie przygotowywać do wykonania koncertu, a tym samym mają okazję sprawdzić się w profesjonalnym świecie muzycznym. Niewątpliwym walorem projektu jest jego ogólnopolski zasięg – zarówno jeśli chodzi o rekrutację młodych artystów, jak i miejsca koncertów i sesji.

 

Edycja 2024 | pliki do pobrania
Regulamin PNCHM 2024 261.8 kB
Program edycji 2024 190.4 kB
Too Hot to Handel: The Gospel Messiah
PNCHM w NOSPR
16.12.2023
sob.
19:30
Katowice, sala koncertowa NOSPR

PNCHM - menu PL

Ogólnopolskie warsztaty chórmistrzowskie
Ogólnopolskie seminarium dyrygenckie
Ogólnopolska konferencja naukowo-artystyczna

PNCHM | poprzednie edycje FAQ's

Archiwum
PNCHM | edycja 2022

Formularz zgłoszeniowy do edycji 2022

 

Program edycji 2022

Sesja edukacyjna wokalno-instrumentalna   
Wrocław 3–8 kwietnia 2022
Koncert:
8 kwietnia 2022 r., Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu

Program:
M. Duruflé Requiem

Wykonawcy:
Pascal Rophé – dyrygent
Polski Narodowy Chór Młodzieżowy
Agnieszka Franków-Żelazny – przygotowanie chóru
NFM Filharmonia Wrocławska
Zajęcia edukacyjne w ramach sesji:
o    próby kwartetowe, sekcyjne, tutti
o    indywidualne lekcje śpiewu
o    warsztaty psychologiczne
o    wykład tematyczny: „Chór w muzyce francuskiej”
o    wykład tematyczny: „Łacina polska, francuska, czy włoska – co wybrać?”

Sesja koncertowa wokalno-instrumentalna  
Wrocław 19-22 lipca 2022
Koncert:
22 lipca 2022 r., Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu

Program:
G. Mahler II Symfonia


Sesja edukacyjna wokalna
Wielkopolska, 18–28 sierpnia 2022
Koncerty w dniach 25-28 sierpnia 2021 r.
Program:
Kompozycje autorstwa: Karola Szymanowskiego, Felixa Mendelssohna, Johannesa Brahmsa, Aleksandry Chmielewskiej, Michała Malca, Marka Raczyńskiego, Katarzyny Danel, Sebastiana Szymańskiego, Zuzanny Koziej

Wykonawcy:
Agnieszka Franków-Żelazny, Anne Kohler – dyrygenci
Polski Narodowy Chór Młodzieżowy
Niemiecki Narodowy Chór Młodzieżowy
Zajęcia edukacyjne w ramach sesji:
o    próby kwartetowe, sekcyjne, tutti
o    indywidualne lekcje śpiewu
o    warsztaty z plastyki ciała,
o    wykłady tematyczne.

Partnerem wydarzenia jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

 

 

 

PNCHM | edycja 2021

Sesja wokalno-instrumentalna
Wrocław, 6–11 lipca 2021

Koncert:
11 lipca 2021 r., Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu

Program:
J. Haydn Stworzenie świata – oratorium Hob. XXI:2

Wykonawcy:
Andrzej Kosendiak – dyrygent
Bożena Bujnicka – Gabriel (sopran)
Krystian Adam Krzeszowiak – Uriel (tenor)
Paweł Horodyski – Rafael (bas)
Natalia Rubiś – Ewa (sopran)
Jerzy Butryn – Adam (bas)
Polski Narodowy Chór Młodzieżowy
Agnieszka Franków-Żelazny – przygotowanie chóru
Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa
Marek Wroniszewski – przygotowanie orkiestry

Zajęcia w ramach sesji:
o    próby kwartetowe, sekcyjne, tutti (prof. dr hab. Andrzej Kosendiak, dr. hab. Agnieszka Franków-Żelazny, prof. AMKL)
o    kursy wokalne i indywidualne lekcje śpiewu:
•    prof. dr hab. Ewa Biegas – soprany
•    prof. dr hab. Urszula Kryger – alty
•    Krystian Adam Krzeszowiak – tenory
•    Fulvio Bettini – basy
o    dr Amelia Golema – warsztaty psychologiczne
o    dr Grażyna Draus – wykład „Stworzenie świata” Józefa Haydna – od inspiracji do inscenizacji,
o    dr hab. Mikołaj Zgółka – wykład Geneza i historia związków pomiędzy muzyką i słowem
o    mgr. Natalia Stawickawykład Różnice między akcentem brytyjskim a amerykańskim w wymowie języka angielskiego

Sesja wokalna
Gdańsk, 21–29 sierpnia 2021
Koncerty:
27–29 sierpnia 2021 r.

Program:
A. Rocławska-Musiałczyk Koncert na chór preparowany “Five images to Walt Whitman’s poetry for prepared choir”
K. Danel Koncert na chór i przestrzeń „Song of Songs”
M. Raczyński Koncert na chór i ciało „Mikrokosmos”
Z. Falkowska Koncert na chór, dyrygenta i publiczność „C for CCA”

Wykonawcy:
Agnieszka Franków-Żelazny, Marek Gandecki – dyrygenci
Polski Narodowy Chór Młodzieżowy

Zajęcia w ramach sesji:
o    próby kwartetowe, sekcyjne, tutti (dr hab. Agnieszka Franków-Żelazny, prof. dr hab. Marek Gandecki)
o    kursy wokalne i indywidualne lekcje śpiewu:
•    prof. dr hab. Ewa Biegas – soprany
•    prof. dr hab. Urszula Kryger – alty
•    Krystian AdamKrzeszowiak – tenory
•    Fulvio Bettini – basy
o    Jacek Gębura – warsztaty z plastyki ciała
o    Jerzy Łazewski – zajęcia O błędach wymowy. Lekcja dla dzieci tudzież wyższych urzędników państwowych.
o    prof. dr hab. Jerzy Bralczyk – wykład Słowo, jego brzmienie i sens.

 

Regulamin edycji 2021

Lista przyjętych w edycji 2021

PNCHM | edycja 2020

I Sesja edukacyjna
8–12 marca, Wrocław
•    Dyrygent: Maciej Tworek
•    Warsztaty:
–    psychologiczne – Joanna Misiek-Zbierska
–    improwizacji teatralnej – Piotr Zdebski
•    Wykład Krzysztof Penderecki i jego muzyka – Maciej Tworek
•    Indywidualne lekcje śpiewu: Ewa Biegas, Urszula Kryger, Nicholas Mulroy, Bogdan Makal
•    Dzieło przygotowywane podczas sesji:
K. Penderecki VII Symfonia „Siedem bram Jerozolimy” na 5 solistów, recytatora, 3 chóry mieszane i orkiestrę

Koncert wokalno-instrumentalny nie odbył się ze względu na epidemię koronawirusa.

PNCHM | edycja 2019

I Sesja edukacyjna
7–12 kwietnia, Gorzów Wielkopolski
•    Warsztaty psychologiczne – Dawid Stanik
•    Wykład „Missa pro defunctis” ze szczególnym uwzględnieniem miejsca „Requiem”
Giuseppe Verdiego – Magdalena Łoś-Komarnicka
•    Indywidualne lekcje śpiewu: Joanna Zawartko-Kołodziej, Elizabeth Irvine, Robert Nakoneczny, Fulvio Bettini
•    Koncert oratoryjny
–    12.04.2019 r., Centrum Edukacji Artystycznej –  Filharmonia Gorzowska, Gorzów Wielkopolski
Wykonawcy:
Jacek Kraszewski – dyrygent
Ewa Vesin – sopran
Bernadetta Grabias – mezzosopran
Tomasz Kuk – tenor
Wojciech Gierlach – bas
Polski Narodowy Chór Młodzieżowy
Agnieszka Franków-Żelazny – przygotowanie chóru
Orkiestra Filharmonii Gorzowskiej
Program:
G. Verdi Messa da Requiem

II Sesja edukacyjna
12–21 lipca, Katowice
•    Dyrygenci: Bob Chilcott, Agnieszka Franków-Żelazny
•    Warsztaty taneczne – Ada Pankowska-Michalczyk
•    Wykład Podstawowe elementy techniki wokalnej – Agnieszka Franków-Żelazny
•    Indywidualne lekcje śpiewu: Joanna Zawartko-Kołodziej, Elizabeth Irvine, James Gilchrist, Fulvio Bettini
•    Koncert z muzyką a cappella
–    19.07. 2019 r., Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze, Częstochowa
–    20.07.2019 r., Kopalnia Soli „Wieliczka”, Wieliczka
–    21.07.2019 r., opactwo Benedyktynów, Tyniec

Wykonawcy:
Bob Chilcott, Agnieszka Franków-Żelazny* - dyrygenci
Polski Narodowy Chór Młodzieżowy

Program:
U. Prauliņš Missa Rigensis*
H.M. Górecki Totus Tuus op. 60*
B. Chilcott Nova! Nova!, Thou, My Love, Art Fair, Marriage to My Lady Poverty
B. Britten Hymn to St Cecilia op. 27
W. Albright Chichester Mass

Sesja koncertowa
6–12 listopada 2019
•    Koncert  w ramach Śląskich Dni Muzyki Współczesnej
–    9.11.2019 r., sala koncertowa NOSPR, Katowice
Wykonawcy:
Alexander Liebreich – dyrygent
Mary Bevan – sopran
Chór NFM
Polski Narodowy Chór Młodzieżowy
Agnieszka Franków-Żelazny – przygotowanie chórów
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia

Program:
R. Panufnik Wierna podróż – msza za Polskę (prawykonanie)

•    Koncert w ramach projektu „100 na 100. Muzyczne dekady wolności”
–    11.11.2019 r., sala koncertowa NOSPR, Katowice
Wykonawcy:
Michał Klauza – dyrygent
Agnieszka Franków-Żelazny – dyrygent*, przygotowanie chórów
Iwona Hossa – sopran
Ewa Wolak – alt
Łukasz Załęski – tenor
Wojciech Gierlach – bas
Chór NFM
Polski Narodowy Chór Młodzieżowy
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia
Marcin Majchrowski – prowadzenie

Program:
W. Kilar Bogurodzica
H.M. Górecki Totus Tuus*
W. Kilar Te Deum

PNCHM | edycja 2018

I Sesja koncertowa
25–29 marca 2018, Katowice
•    Koncert oratoryjny w ramach 22. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena
–    29.03.2018 r., Filharmonia Narodowa, Warszawa
Wykonawcy:
Leonard Slatkin – dyrygent
Martina Janková – sopran
Bernarda Fink – mezzosopran
Chór NFM
Polski Narodowy Chór Młodzieżowy
Agnieszka Franków-Żelazny – przygotowanie chórów
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia

Program:
G. Mahler II Symfonia c-moll „Zmartwychwstanie”


II Sesja koncertowa
3–11 kwietnia 2018
•    Koncerty oratoryjne
–    6.04.2018 r., Kölner Philharmonie, Kolonia
–    8.04.2018 r., Narodowe Forum Muzyki, Wrocław
–    10.04.2018 r., Philharmonie Berlin, Berlin

Wykonawcy:
Thomas Neuhoff – dyrygent
Daniel Spaw – dyrygent
Banu Böke – sopran
James Gilchrist – tenor
Erik Sohn – baryton
Chor des Bach-Vereins Köln
Les Pastoureaux Petits-Chanteurs de Waterloo
Jugendchor der Lukaskirche Bonn
Coventry Cathedral Girls’ Choir
Polski Narodowy Chór Młodzieżowy, Agnieszka Franków-Żelazny- przygotowanie
chóru
Członkowie Orchestre Français des Jeunes
Bundesjugendorchester

Program:
B. Britten War Requiem op. 66


I Sesja edukacyjna
6–16 lipca 2018, Lublin
•    Dyrygenci: Bartosz Michałowski, Agnieszka Franków-Żelazny
•    Warsztaty aktorskie – Marcin Misiura
•    Indywidualne lekcje śpiewu: Ewa Biegas, Agnieszka Zwierko, Adam Zdunikowski, Bogdan Makal
•    Koncerty z muzyką a cappella (zamówienia kompozytorskie)
–    13.07.2018 r., Muzeum Okręgowe, Sandomierz
–    14.07.2018 r., Sala Koncertowa Radomskiej Orkiestry Kameralnej, Radom
–    15.07.2018 r., Muzeum Lubelskie, Lublin
Wykonawcy:
Bartosz Michałowski, Agnieszka Franków-Żelazny* - dyrygenci
Polski Narodowy Chór Młodzieżowy

Program:
Ł. Urbaniak Cantus
M. Malec I Heard You Singing
M. Raczyński Chciałbym zaśpiewać ci
Ł. Farcinkiewicz Canticum Novum*
A. Rocławska-Musiałczyk …dotknięciem chwili…*
Z. Falkowska Singinʼ*
M. Ziółkowski Idzie na pola, idzie na bory
S. Godziemba-Trytek Sonnet VIII
S. Szymański Śpiewajcie
K. Danel I Donʼt Sing…*
A. Chmielewska The Singers*
J. Krutul Let Your Singing Transcend the Borders*

PNCHM | edycja 2017

I Sesja edukacyjna
24 lutego – 2 marca, Katowice
•    Dyrygent – Paul McCreesh
•    Warsztaty psychologiczne Ja a zespół. Podstawy dobrej komunikacji i odpowiedzialność osobista za nastrój i wyniki w grupie – Joanna Misiek-Zbierska
•    Wykłady:
–    Eschatologia katolicka i romantyczna. Edward Elgar, John Henry Newman i oratorium „Sen Geroncjusza” – Bartłomiej Barwinek
–    Zasady wymowy brytyjskiej dla Polaków – Natalia Stawicka
•    Indywidualne lekcje śpiewu: Marta Brzezińska, Ewa Marciniec, Robert Nakoneczny, Jarosław Bręk
•    Koncert oratoryjny:
–    2.02.2017 r., sala koncertowa NOSPR, Katowice

Wykonawcy:
Paul McCreesh – dyrygent
Chór NFM
Polski Narodowy Chór Młodzieżowy
Agnieszka Franków-Żelazny – przygotowanie chórów
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia

Program:
E. Elgar Sen Geronciusza

II sesja edukacyjna
26 sierpnia – 3 września, Tarnowo Podgórne
•    Dyrygenci: Marcin Tomczak, Agnieszka Franków-Żelazny
•    Warsztaty teatralne: Gdzie jest emocja? – Roberto Skolmowski
•    Wykład: W kręgu starofrancuskich pieśni o Rycerzu z Łabędziem i Gotfrydzie de Bouillon – Bogusław Bednarek
•    Indywidualne lekcje śpiewu: Marta Brzezińska, Ewa Marciniec, Robert Nakoneczny, Henryk Bohm
•    Koncerty z muzyką chóralną a cappella Pory roku:
–    1.09.2017 r., Filharmonia Zielonogórska, Zielona Góra
–    2.09.2017 r., Filharmonia Gorzowska, Gorzów Wielkopolski
–    3.09.2017 r., aula Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań
Wykonawcy:
Marcin Tomczak, Agnieszka Franków-Żelazny* - dyrygenci
Polski Narodowy Chór Młodzieżowy
Program:
Introdukcja
F. Woźniak Słowo Kopernika
J. Świder Pory roku*

Wiosna
B. Britten The Evening Primrose*
L. Bernstein Spring Song
S. Díaz Alma Llanera

Lato
F.G. Calalang Jr Ayug Ti Amianan
M. Moreno-Buendía Por el mar
E. Elgar As Torrents in Summer*
J. Maklakiewicz Dwa wiatry*
N. Lindberg Shall I Compare Thee*
E. Elgar Love’s Tempest*

Jesień
J. Świder Jesień
S. Coleridge-Taylor Summer Is Gone
S. Taniejew Posmotri kakaja mgla
J. Brahms Im Herbst
G. Bardos A Szel
J. Jančevskis Odpływ*

Zima
J. Sykulski Stoi lód na Prośnie*
H. Alfvén Aftonen
E. Ešenvalds Northern lights*
W. Szebalin Zimnaja daroga
C. Debussy Yver!*
J. Wasowski Na całej połaci śnieg (opr. A. Borzym)*


PNCHM | edycja 2016

I Sesja edukacyjna
24 kwietnia – 2 maja, Olsztyn
•    Dyrygenci: Marcin Wawruk, Roger Treece
•    Warsztaty:
–    śpiewu rozrywkowego: Przewodnik wokalisty: gatunek, styl, interpretacja, improwizacja – Marek Bałata
–    Circle song – A New Choral Paradigm – Roger Treece
•    Indywidualne lekcje śpiewu: Marek Bałata, Sissy Handler, Karolina Pasierbska
•    Koncerty z muzyką chóralną a cappella
–    29.04.2016 r., Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki, Gdańsk
–    30.04.2016 r., Muzeum Zamkowe, Malbork
–    1.05.2016 r., Filharmonia Warmińsko-Mazurska, Olsztyn
Wykonawcy:
Marcin Wawruk, Roger Treece – dyrygenci
Polski Narodowy Chór Młodzieżowy
Program:
Chór w muzyce mniej poważnej


II Sesja edukacyjna
10–17 lipca, Wrocław
•    Dyrygent: Benjamin Bayl
•    Warsztaty sceniczne:
–    Ruch sceniczny w wyrażaniu ekspresji w muzyce – Cezary Morawski
•    Wykłady:
–    Retoryka jako uwyraźnianie znaczeń w muzyce – Marek Dyżewski
–    Dopełnić piękno – zdobienie jako integralny składnik frazy barokowej – Olga Ksenicz
•    Indywidualne lekcje śpiewu: Anna Mikołajczyk, Ewa Marciniec, Nicholas Mulroy, Derek Welton)
•    Koncerty Chór w operze barokowej:
–    15.07.2015 r., Oratorium Marianum, Uniwersytet Wrocławski
–    16.07.2015 r., Teatr Stary, Bolesławiec
–    17.07.2015 r., Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego, Szczawno-Zdrój
Wykonawcy:
Benjamin Bayl – dyrygent
Instrumentaliści Wrocławskiej Orkiestry Barokowej
Polski Narodowy Chór Młodzieżowy
Agnieszka Franków-Żelazny – przygotowanie chóru
Program:
C. Monteverdi Toccata, Ritornello, Vieni Imeneo, Lasciate i monte, Alcun non sia, Che poiché nembo, Vanne Orfeo felice z opery Orfeo

G.F. Händel Oh, the Pleasure of the Plains, Wretched Lovers, The Flocks Shall Leave the Mountains, Help, Galatea!, Mourn All Ye Muses z opery Acis i Galatea; Caro! Bella! Più amabile beltà z opery Giulio Cesare; May No Rash Intruder z oratorium Solomon; Consolati, o bella, gentil pastorella z opery Orlando; Why Dost Thou Thus, Now Love, That Everlasting Boy, Happy, Happy Shall We Be z opery Semele

H. Purcell Hornpipe, Come Follow Me, See, We Assemble, Thy Revels to Hold, This Love That Has Warmed Us z opery King Arthur; Sing While We Trip It, Dance of the Followers of Night, If Love’s a Sweet Passion, Symphony of the Swans, They Shall Be as Happy as They’re Fair z opery Fairy Queen


Sesja koncertowa
18–24 lipca, Wrocław
•    Koncert w ramach projektu Wrocław ESK 2016 – Singing Europe
–    23.07.2106 r., Stadion Miejski, Wrocław
Wykonawcy:
Agnieszka Franków-Żelazny – dyrygent
Chóry zaproszone do projektu Singing Europe (27 chórów z Polski i Europy)
Polski Narodowy Chór Młodzieżowy
Orkiestra Symfoniczna Singing Europe

Program:
Najsłynniejsze europejskie piosenki (oprac. Ł. Bzowski):
Rež, rež, rež
Tańcuj, tańcuj
Kalinka
Kukułeczka
Medley polskich najsłynniejszych melodii
Guten Abend
Greensleaves
Ederlezi
Viva España
Ajde Jano
Tavaszi szél vizet áraszt
Spodobalaś meni
O sole mio
The Story of a Little Shepherd
Så du noko te kjerringam
Dans la ville de Paris


PNCHM | edycja 2015

I Sesja edukacyjna
22–28 lutego, Wrocław
•    Dyrygent: Christoph Poppen
•    Warsztaty aktorskie: Tomasz Sztonyk, Małgorzata Szeptycka
•    Wykłady:
–    Gatunki i nurty estetyczne w muzyce wokalnej okresu romantyzmu – Ryszard Daniel Golianek
–    Wokalno-instrumentalna twórczość Felixa Mendelssohna – od operowego fiaska po triumf II symfonii Lobgesang – Mikołaj Rykowski
•    Indywidualne lekcje śpiewu: Ewa Vesin, Anna Lubańska, Nicholas Mulroy, Eamonn Dougan
•    Udział w koncercie Chóru NFM Chóralne kontemplacje w muzyce sakralnej, dyr. Anna Szostak
•    Koncert oratoryjny
–    27.02.2015 r., Filharmonia Wrocławska, Wrocław

Wykonawcy:
Christoph Poppen – dyrygent
Paulian Boreczko – sopran
Natalia Kiczyńska – sopran
Polski Narodowy Chór Młodzieżowy
Agnieszka Franków-Żelazny – przygotowanie chóru
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Wrocławskiej

Program:
F. Mendelssohn Bartholdy II Symfonia B-dur „Lobgesang” op. 52

II Sesja edukacyjna
21–31 sierpnia, Serock
•    Dyrygenci: Werner Pfaff, Agnieszka Franków-Żelazny
•    Warsztaty psychologiczne: Budowanie prawdziwego poczucia własnej wartości dla podniesienia samoświadomości i autentyczności prezentacji scenicznych – Joanna Misiek-Zbierska
•    Wykłady:
–    Języki duszy. O syntezie i korespondencji sztuk w romantyzmie – Olaf Krysowski
–    Romantyczne pokrewieństwo – o moich fascynacjach muzyką romantyczną – Werner Pfaff
•    Indywidualne lekcje śpiewu: Ewa Vesin, Anna Lubańska, Nicholas Mulroy, Richard Bannan
•    Koncerty z muzyką chóralną a cappella:
–    28.08.2015 r., Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki, Białystok
–    29.08.2015 r., Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów, Łódź
–    30.08.2015 r., Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II, Warszawa
–    Wykonawcy:
–    Werner Pfaff, Agnieszka Franków-Żelazny* - dyrygenci
–    Polski Narodowy Chór Młodzieżowy

Program
R. Schuman Im Walde op. 75 nr 2 z cyklu Romanzen und Balladen II    
J. Brahms Nachtwache I op. 104 nr 1 i Nachtwache II op. 104 nr 2 z Fünf Gesänge
J. Rheinberger Kyrie z Cantus Missae op. 109   
C. Saint-Saëns Romance du soir op. 118   
E. Elgar Love’s Tempest op. 73 nr 1 ze zbioru Two Choral Songs   
G. Mahler Ich bin der Welt abhanden gekommen ze zbioru Rückert-Lieder (aranż. C. Gottwald)
G. Mahler Scheiden und Meiden ze zbioru Lieder und Gesänge aus der Jugendzeit (aranż. C. Gottwald)
G. Mahler Die zwei blauen Augen ze zbioru Lieder eines fahrenden Gesellen (aranż. C. Gottwald)
A. Bruckner Os justi*
P. Czesnokow Zastupnice usierdnaja*   
S. Rachmaninow Blażen Muż*
G. Holst Nunc Dimitis*   
F. Nowowiejski Parce Domine*
S. Moniuszko Ojcze nasz*
Z. Noskowski Salve Regina*
C. Debussy Dieu! Qu’il la fait bon regerder*
J.I. Paderewski Polały się łzy* (opr. S. Wiechowicz)
S. Niewiadomski Zosia*


Sesja koncertowa
13–20 września
•    Wykład Moje czasy jeszcze nadejdą… Twórczość symfoniczna Gustava Mahlera – Ryszard Daniel Golianek
•    Koncert z muzyką a cappella
–    14.09.2015 r., Międzynarodowe Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej, Trzebnica
•    Koncert oratoryjny w ramach 50. Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans
–    19.09.2015 r., Narodowe Forum Muzyki, Wrocław

Wykonawcy:
Jacek Kaspszyk – dyrygent
Catherine Foster – sopran I
Annalena Persson – sopran II
Paulina Boreczko – sopran III
Maria Forsström – alt I
Agnieszka Rehlis – alt II
Stefan Vinke – tenor
Lauri Vasar – baryton
Nathan Berg – bas
Chór Filharmonii Narodowej
Chór NFM
Chór Chłopięc NFM
Orkiestra Filharmonii Narodowej

Program:
G. Mahler VIII Symfonia „Symfonia tysiąca”

PNCHM | edycja 2014

I Sesja edukacyjna
23–31 marca, Lusławice
•    Dyrygenci: Jacek Sykulski, Agnieszka Franków-Żelazny
•    Warsztaty taneczne: Katarzyna Grysko, Piotr Drużny, soliści baletu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
•    Wykład Elementy taneczne w literaturze chóralnej inspirowanej folklorem polskim – Jolanta Szybalska-Matczak
•    Indywidualne lekcje śpiewu: Robert Evans, Joanna Bywater, Tori Longdon, Dominic Ellis-Peckham
•    Koncerty z muzyką chóralną a cappella pt. Polska muzyka chóralna inspirowana folklorem
–    28.03.2014 r., Sala Konserwatorium Muzycznego im. L. Janačka, Ostawa
–    29.03.2014 r., sala koncertowa Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów
–    30.03.2014 r., sala koncertowa Centrum Kultury Katowice (obecnie: Katowice Miasto Ogrodów), Katowice
Wykonawcy:
Jacek Sykulski, Agnieszka Franków-Żelazny* - dyrygenci
Polski Narodowy Chór Młodzieżowy
Program:
A. Koszewski Trzy tańce polskie*
J.K. Lasocki Nie będzie mnie głowisia bolała*
P. Maszyński Mazur*
S. Wiechowicz Wedle tego Jędrzejeczka*
S. Wiechowicz Gdzie mi sie podziały tulipany*
R. Twardowski Suita Warmińska* (fragmenty)
J. Łuciuk Trzy baby*
H. Duczmal Oberek powiślański
T. Baird Oj osa osa
J. Krenz Dwie śpiewki: Wesoła, Smutna
Najświętsza Panienka (opr. J. Sykulski)
Krakowiaczek (opr. J. Kurczewski)  
Oj moje (opr. J. Sykulski)
Czerwone jabłuszko (opr. J. Sykulski) – prawykonanie
M. Grechuta Czy to pies, czy to bies (opr. J. Sykulski)
J. Sykulski Stoi lód na Prośnie – prawykonanie

Sesja koncertowa
27 czerwca – 1 lipca
•    Dyrygenci: Jacek Sykulski, Agnieszka Franków-Żelazny
•    Koncerty z muzyką a cappella Polska muzyka chóralna inspirowana folklorem w ramach Portuguese Summer Choral Festival
–    28.06.2014 r., Évora
–    29.06.2014 r., Jardim de Belém, Lizbona
–    29.06.2014 r., Mosteiro dos Jerónimos (Klasztor Hieronimitów), Lizbona
–    30.06.2014 r., koncert galowy festiwalu w Centro Cultural de Belém, Lizbona
Wykonawcy:
Jacek Sykulski, Agnieszka Franków-Żelazny* – dyrygenci
Polski Narodowy Chór Młodzieżowy
•    Program:
A. Koszewski Trzy tańce polskie*
J.K. Lasocki Nie będzie mnie głowisia bolała*
P. Maszyński Mazur*
S. Wiechowicz Wedle tego Jędrzejeczka*
S. Wiechowicz Gdzie mi sie podziały tulipany*
R. Twardowski Suita warmińska* (fragmenty)
J. Łuciuk Trzy baby*
H. Duczmal Oberek powiślański
T. Baird E,j osa osa
J. Krenz Dwie śpiewki: Wesoła, Smutna
Najświętsza Panienka (opr. J. Sykulski)
Krakowiaczek (opr. J. Kurczewski)
Oj moje (opr. J. Sykulski)
Czerwone jabłuszko (opr. J. Sykulski)
M. Grechuta Czy to pies, czy to bies (opr. J. Sykulski)
J. Sykulski Stoi lód na Prośnie


II Sesja edukacyjna
29 sierpnia – 7 września, Wrocław
•    Dyrygent: Benjamin Shwartz
•    Warsztaty Między słowem, ciałem i głosem: Małgorzata Szczerbowska, Anna Krotoska
•    Wykłady:
–    „Mater dolorosa” w pieśni i poezji – Marek Dyżewski
–    Całym sobą był w sztuce. O Karolu Szymanowskim – Małgorzata Pawłowska
–    Najważniejsze zjawiska fonetyczne współczesnej polszczyzny – Jan Miodek
•    Indywidualne lekcje śpiewu: Joanna Bywater, Rebecca Lodge, Rafał Bartmiński, Robert Evans
•    Koncert z muzyką a cappella:
–    31.08.2014 r., Sala Koncertowa Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego, Wrocław

Wykonawcy:
Benjamin Shwartz – dyrygent
Polski Narodowy Chór Młodzieżowy

Program:
Polska muzyka chóralna inspirowana folklorem

•    Koncert oratoryjny w ramach 49. Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans
–    6.09.2014 r., katedra św. Marii Magdaleny, Wrocław
–   
Wykonawcy:
Benjamin Shwartz – dyrygent
Ewa Vesin – sopran
Edyta Kulczak – mezzosopran
Rafał Bartmiński – tenor
Jarosław Bręk – baryton
Chór Filharmonii Wrocławskiej
Polski Narodowy Chór Młodzieżowy
Agnieszka Franków-Żelazny – przygotowanie chórów
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Wrocławskiej

Program:
K. Szymanowski Stabat Mater op. 53, III Symfonia op. 27 „Pieśń o nocy”

PNCHM | edycja 2013

I Sesja edukacyjna
23 sierpnia – 2 września, Wrocław
•    Dyrygenci: Agnieszka Franków-Żelazny, Paul McCreesh
•    Wykłady:
–    Podstawowe elementy emisji głosu – Agnieszka Franków-Żelazny
–    Fonetyka języka angielskiego – Bartłomiej Madejski
–    Fonetyka języka niemieckiego – Artur Tworek
–    Sztuka doboru repertuaru w kontekście wymogów liturgicznych – Marta Kierska-Witczak
•    Indywidualne lekcje śpiewu: Katarzyna Oleś-Blacha, Agnieszka Rehlis, Eamon Dugan, Robert Nakoneczny
•    Koncerty z muzyką chóralną a cappella:
–    30.08.2013 r., kolegiata uniwersytecka św. Anny, Kraków
–    31.08.2013 r., kościół św. Antoniego Padewskiego, Poznań
–    1.09.2013 r., katedra św. Marii Magdaleny, Wrocław

Wykonawcy:
Agnieszka Franków-Żelazny, Paul McCreesh – dyrygenci
Polski Narodowy Chór Młodzieżowy

Program:
B. Britten Hymn to the Virgin
K. Penderecki O Gloriosa Virginum
P. Łukaszewski Ave Maria
A. Koszewski Zdrowaś Królewno Wyborna
M. Łukaszewski De profundis
J. Świder Kto szuka Cię
J. Rheinberger Abendlied op.69 nr 3
J. Rheinberger Unsere Seele op. 133 nr 2
F. Mendelssohn Bartholdy Psalm 43: Richte mich, Gott op. 78 nr 2
F. Mendelssohn Bartholdy Mitten wir im Leben Sind op. 23 nr 3
F. Mendelssohn Bartholdy Herr sei gnadig
R. Rodney Bennett A Good Night
M. Jasiński Psalm 100
M. Tippett Five Negro Spirituals z A Child of Our Time:
Steal Away
Nobody Knows the Trouble I’ve Seen
Go Down Moses
O, by and by
Deep River

II Sesja edukacyjna
15–20 grudnia, Kielce
•    Dyrygent: Andrzej Kosendiak
•    Indywidualne lekcje śpiewu: Katarzyna Oleś-Blacha, Robert Nakoneczny
•    Koncert
–    19.12.2013 r., Filharmonia Świętokrzyska, Kielce

Wykonawcy:
Andrzej Kosendiak – dyrygent
Nicolas Sharratt – tenor
Polski Narodowy Chór Młodzieżowy
Agnieszka Franków-Żelazny – przygotowanie Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego
Chór Chłopięcy Filharmonii Wrocławskiej
Małgorzata Podzielny – przygotowanie Chóru Chłopięcego Filharmonii Wrocławskiej
15 chórów szkolnych programu Śpiewająca Polska
Chór Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
Teresa Romańska – przygotowanie Chóru Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Świętokrzyskiej

Program:
B. Britten Święty Mikołaj – kantata op. 42

Kontakt
Ewelina Lepka
Specjalista ds. Akademii Chóralnej
Celina Winsław
Specjalista ds. Akademii Chóralnej
Ira Jaroszyk
Specjalista ds. projektów chóralnych

Education PL muzyków MenuPL Image | Others | PL

Akademia Orkiestrowa NFM
NFM Masterclass
Kurs mistrzowski – Akademia Francuska
Chóry dziecięce NFM – grupy przygotowawcze

UWAGA! Ten serwis używa cookies.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Czytaj więcej…

Rozumiem
Newsletter Melomana
Zapowiadamy nowe koncerty, przypominamy o starcie sprzedaży biletów, dajemy znać o ostatnich wolnych miejscach
Zapisz się