John Zorn, fot. Scott Irvine
John Zorn

Czerpiąc z doświadczeń w muzyce klasycznej, jazzowej rockowej, hardcore punk, klezmerskiej, filmowej, popularnej, muzyce świata i improwizowanej, John Zorn stworzył kontrowersyjny i wpływowy dorobek, który często zaprzecza kategoriom akademickim. We własnej społeczności i poza nią zyskał ogromny szacunek, za podążanie własną drogą bez kompromisów, stworzenie szerokiej bazy wspierających go osób na całym świecie, często w miejscach nieoczekiwanych.  Urodzony w 1953 r. i wychowany w Nowym Jorku, Zorn był centralną postacią Downtown Scene of 1975 r., miejsca, które przyciągnęło rozmaitych, kreatywnych muzyków tworzących w różnych kompozytorskich formach. Pracuje niestrudzenie i bardzo dużo pisze: skomponował 6 kwartetów smyczkowych, muzykę wokalną, kameralną, opery, dzieła symfoniczne i baletowe, wydał ponad 100 płyt pod własnym nazwiskiem, prowadził i pisał dla dziesiątków zespołów (Naked City, The Dreamers, Moonchild, Painkiller), napisał partytury do ponad 50 filmów, ponad 600 melodii do swojego projektu Masada. Jego prace są zróżnicowane i bardzo eklektyczne, czerpią ze sztuki, literatury, filmu, teatru, filozofii, alchemii i mistycyzmu, jak i z muzyki.

Obok komponowania, nagrywania i występów, Zorn mocno wierzy w siłę społeczności i jest niestrudzonym propagatorem muzyki eksperymentalnej, filmu, sztuki, poezji i teatru. Organizuje festiwale, nagrania i koncerty, pomaga w kreowaniu miejsc i możliwości występów. Założył wytwórnię Tzadik w 1995 r, (która wydała ponad 700 nagrań nowej i śmiałej muzyki); prowadzi salę koncertową The Stone w East Village (która zaprezentowała ponad 5000 koncertów i 60 warsztatów od 2005 r.) Zredagował i wydał sześć tomów pism o muzyce pod tytułem ARCANA. Nagrody, które otrzymał, to Cultural Achievement Award przyznana przez National Foundation for Jewish Culture oraz William Schuman Prize za działalność kompozytorską przyznana przez Columbia University. Został wprowadzony do Long Island Hall of Fame przez Lou Reeda w 2010 r. i nosi tytuł MacArthur Fellow. Otrzymał doktoraty honorowe Uniwersytetu w Gandawie, SUNY Purchase oraz New England Conservatory.

--------------------------

Drawing upon his experience in classical, jazz, rock, hardcore punk, klezmer, film, cartoon, popular, world and improvised music, John Zorn has created a controversial and influential body of work that often defies academic categories. He has earned great respect within his own community and beyond by going his own way without compromise, developing a large network of supporters world wide, often in unexpected places. Born in 1953 and raised in New York City, Zorn has been a central figure in the Downtown Scene since 1975, incorporating a wide variety of creative musicians into various compositional formats. He is an indefatigable worker and highly prolific: he has composed 6 string quartets, vocal music, chamber music, operas, symphonic and dance works, has released over 100 cds under his own name, has led and written music for dozens of bands (Naked City, The Dreamers, Moonchild, Painkiller), scored over 50 films, and written over 600 tunes for his popular Masada project. His work is diverse and remarkably eclectic and draws inspiration from Art, Literature, Film, Theatre, Philosophy, Alchemy and Mysticism as well as Music.

In addition to his composing, recording and performing Zorn is a firm believer in community and a tireless champion of experimental music, film, art, poetry and theatre, organizing festivals, recordings and concerts, and helping to establish venues and opportunities for performance. He founded the Tzadik label in 1995 (which has released over 700 recordings of new and adventurous music); runs the East Village performance space The Stone (which has presented over 5000 concerts and 60 musical workshops since 2005) and has edited and published six volumes of musician’s writings under the title ARCANA. Honors include the Cultural Achievement Award from the National Foundation for Jewish Culture and the William Schuman Prize for composition from Columbia University. He was inducted into the Long Island Hall of Fame by Lou Reed in 2010 and is a MacArthur Fellow. He has received honorary doctorates from the University of Ghent, SUNY Purchase and New England Conservatory.

UWAGA! Ten serwis używa cookies.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Czytaj więcej…

Rozumiem
Newsletter Melomana
Zapowiadamy nowe koncerty, przypominamy o starcie sprzedaży biletów, dajemy znać o ostatnich wolnych miejscach
Zapisz się