Vocalconsort Berlin / fot. Kristof Fischer
Vocalconsort Berlin

Vocalconsort Berlin to jeden z najbardziej wszechstronnych chórów kameralnych w Niemczech. Został założony w 2003 r. i jest najmłodszym spośród trzech profesjonalnych chórów w Berlinie. Z założenia nikt nie pełni w nim funkcji głównego dyrygenta. Zamiast tego zespół nawiązał stałą współpracę m.in. Danielem Reussem, Jamesem Woodem, Folkertem Uhde i Sashą Waltz. Dyrygent i skład Vocalconsort Berlin dobierani są przede wszystkim na podstawie programu i rodzaju wydarzenia, dzięki czemu zespół wystąpił już pod kierownictwem wielu znakomitych artystów, takich jak Marcus Creed, Jos van Immerseel, Ottavio Dantone, Christophe Rousset, Iván Fischer, Pablo Heras-Casado czy Peter Ruzicka. Obok Sasha Waltz & Guests i Akademie für Alte Musik Berlin, chór pełni rolę jednego z trzech zespołów-rezydentów przy innowacyjnej sali koncertowej Radialsystem V w Berlinie.

Vocalconsort Berlin, choć różnorodny w składzie oraz repertuarze, to w swoich wykonaniach jest niezmiennie stylowy i zachwycająco spójny. Zespół odnosił sukcesy w tak odmiennych dziełach, jak Orfeusz Monteverdiego pod kierownictwem René Jacobsa podczas festiwalu w Innsbrucku, Pory roku Haydna pod batutą Christophera Mouldsa w Rotterdamie, A Quiet Place Bernsteina pod dyrekcją Kenta Nagano czy Inseln, Randlos Petera Ruzicki pod batutą kompozytora. W operze Mojżesz i Aaron Schönberga, prowadzonej przez Władimira Jurowskiego i w reżyserii Barriego Kosky’ego, Vocalconsort Berlin pojawił się na scenie obok chóru Komische Oper Berlin, współpracował również przy wielu przedstawieniach z zespołem tanecznym Sasha Waltz & Guests, m.in. Dydonie i Eneaszu Purcella, Orfeuszu Monteverdiego, Medei Dusapina i Matsukaze Hosokawy.

Wśród albumów nagranych przez Vocalconsort Berlin warto wymienić: Odę na urodziny królowej Anny oraz Dixit Dominus Händla z Andreasem Schollem i Akademie für Alte Musik Berlin, Athalię Händla z Núrią Real i Kammerorchester Basel oraz motety Bacha pod kierownictwem Marcusa Creeda. Za płytę z nagraniami utworów z drugiej księgi Sacrae Cantiones Gesualda, pod kierownictwem Jamesa Wooda, Vocalconsort Berlin otrzymał w 2013 r. ECHO Klassik. W 2015 r. ukazał się album z Prophetiae Sibyllarum Orlanda di Lasso pod batutą Daniela Reussa, które okrzyknięto mianem wzorcowego. W 2016 r. zespół wykonał po raz pierwszy i nagrał utwór na chór i orkiestrę Svena Helbiga – I Eat the Sun and Drink the Rain.

W swoich własnych przedsięwzięciach Vocalconsort Berlin przekracza klasycznie wyznaczone granice gatunków i dziedzin: projekt Über das Verlangen/ Allegory of Desire powstał we współpracy z belgijskim zespołem Zefiro Torna oraz tunezyjską piosenkarką Ghalią Benali; From Inside to koncert z dziełami Gesualda oraz Giacinta Scelsiego; Libera Me to połączenie muzyki Lobo, Josquina des Près oraz Gesualda z tańcem współczesnym. Najnowszy projekt, SoS – Songs of Suffering, został zrealizowany wspólnie z kompozytorem Jamesem Woodem. Podczas tego wydarzenia chór tworzył współczesny lament, łącząc elegie Lobo i Tallisa z nowym dziełem Jamesa Wooda w przestrzennej projekcji wideo autorstwa artysty wizualnego Arnima Friessa. Zespół często koncertuje w muzycznych stolicach Europy i podczas największych europejskich festiwali. Można było go usłyszeć m.in. w Amsterdamie, Barcelonie, Londynie, Wiedniu, Paryżu i Salzburgu. Wśród występów Vocalconsort Berlin na rok 2017 warto wymienić spektakle z wykorzystaniem choreografii, przestrzeni i muzyki we foyer Elbphilharmonie w Hamburgu i z udziałem Sasha Waltz & Guests – wykona wówczas m.in. Figure Humaine Poulenca i Lux Aeterna Ligetiego. W Hamburgu po raz kolejny zespół zaśpiewa Mojżesza i Aarona, wystąpi również w Schwetzingen, Turyngii, St. Gallen i zadebiutuje w Filharmonii Berlińskiej.

----------------------------

The Vocalconsort Berlin is regarded as one of the best and most flexible chamber choirs in Germany. Founded in 2003 and the youngest of three professional choirs of Berlin, the Vocalconsort deliberately has no principal conductor; instead, it works together with steady artistic partners such as Daniel Reuss, James Wood, Folkert Uhde and
Sasha Waltz. The direction and composition of the Vocalconsort Berlin is determined primarily by program and orientation, thereby allowing it to work with conductors such as Marcus Creed, Jos van Immerseel, Ottavio Dantone, Christoph Rousset, Iván Fischer, Pablo Heras-Casado and Peter Ruzicka. Along with the company Sasha Waltz & Guests and the Akademie für Alte Musik Berlin, it is one of the three ‘ensembles in residence’ of the innovative concert venue Radialsystem V in Berlin.

Versatile in its cast and repertoire, but always stylish and impressively homogenous, the Vocalconsort Berlin has been able to celebrate its success in different fields, ranging from Monteverdi’s L’Orfeo directed by René Jacobs at the Innsbruck Festival and Haydn’s The Seasons, directed by Christopher Moulds in Rotterdam, to Bernstein’s A Quiet Place under the direction of Kent Nagano and Peter Ruzicka’s Inseln, Randlos, conducted by the composer himself. In Schoenberg’s Moses und Aron, directed by Vladimir Jurowski and produced by Barrie Kosky, the Vocalconsort Berlin supported the opera chorus of the Komische Oper Berlin on the stage. The ensemble has also been instrumental in many successful choreographed productions by Sasha Waltz & Guests, such as in Dido & Aeneas by Purcell, L’Orfeo by Monteverdi, Medea by Dusapin and Matsukaze by Hosokawa.

Among the ensemble’s CD recordings include Handel’s Ode for Queen Anne and Dixit Dominus with Andreas Scholl and the Akademie für Alte Musik Berlin, Handel’s Athalia with Núria Rial and the Kammerorchester Basel and the motets of Bach under the direction of Marcus Creed. For the recording of the second book of Gesualdo’s Sacrae Cantiones, under the direction of James Wood, the Vocalconsort Berlin received the 2013 ECHO Klassik Award.
2015 brought the recording of Prophetiae Sibyllarum by Orlando di Lasso, conducted by Daniel Reuss. Soon after its release, the CD was regarded as a benchmark recording. Sven Helbig’s composition for choir and orchestra I Eat the Sun and Drink the Rain was premiered and recorded in 2016.
In its own projects, the Vocalconsort Berlin enjoys extending itself beyond the boundaries of classical genres and disciplines: Über das Verlangen/Allegory of Desire was produced in collaboration with the Belgian ensemble Zefiro Torna and the Tunisian singer Ghalia Benali; From Inside combines works by Gesualdo and Giacinto Scelsi in a concert staged by Hans-Werner Kroesinger; Libera Me brings the music of Lobo, des Prez and Gesualdo together with contemporary dance.

And most recently SoS – Songs of Suffering was developed jointly with the composer James Wood. The choir concert creates a contemporary lamento by combining the elegies of Lobo and Tallis with a new work by James Wood in a spatial video projection by the visual artist Arnim Friess. The Vocalconsort Berlin makes regular appearances
in the music capitals and at major festivals in Europe, including performances in Amsterdam, Barcelona, London, Vienna, Paris and Salzburg.

Highlights of the 2017 agenda include the choreographic, spatial and musical exploration the Elbphilharmonie Hamburg with Sasha Waltz & Guests featured the performance of Poulenc’s Figure humaine and Ligeti’s Lux Aeterna. In Hamburg, Moses und Aron was performed once again and the ensemble gave concerts in Schwetzingen, Thuringia, St. Gallen and give its debut at the Berlin Philharmonie.

UWAGA! Ten serwis używa cookies.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Czytaj więcej…

Rozumiem
Newsletter Melomana
Zapowiadamy nowe koncerty, przypominamy o starcie sprzedaży biletów, dajemy znać o ostatnich wolnych miejscach
Zapisz się