Roman Rewakowicz
Conductor, Chairman of the Pro Musica Viva Foundation

Roman is a graduate of the Academy of Music in Warsaw, where he studied music theory and composition with Marian Borkowski, and conducting with Bogusław Madey. He has performed with the symphony orchestras of Belarus, Serbia, Slovakia and the symphony orchestras of the philharmonics in Poland and Ukraine, including the Warsaw Philharmonic, National Symphony Orchestra of Ukraine in Kyiv, Philharmonic Symphony Orchestra in Lviv, and the National Soloists Ensemble "Kyiv Camerata".
Roman Rewakowicz pays particular attention to contemporary music. In 1995, in Lviv, together with composers associated in the Lviv Branch of the Union of Composers of Ukraine, he founded the Festival of Contemporary Music “Contrasts”, where he has premiered many works by Ukrainian composers, as well as Ukrainian premieres of works by Polish composers. He has performed at numerous festivals of contemporary music. A very important artistic achievement of the conductor is the premiere of the piece Vyriy by the Ukrainian composer Oleksandr Shymko at the final concert of the 57th International Festival Wratislavia Cantans in 2022 with the participation of the National Choir of Ukraine “DUMKA” from Kyiv, the Choir of the National Forum of Music in Wrocław and the Warsaw Philharmonic Orchestra.

He is the founder and artistic director of the festival “Days of Ukrainian Music in Warsaw”, the ninth edition of which will take place in September this year.
He is the founder and president of the “Pro Musica Viva” Foundation, whose core mission is to build Polish-Ukrainian cultural relations. The Foundation has implemented a number of projects promoting Polish music in Ukraine and Ukrainian music in Poland.

During the military aggression of Russia against Ukraine, that is at a time when humans show their worst face, it is important to think about the sublimity that music gives. The question about the “mainstreams” and the peripheries of culture will also be important. How to reconcile brand recognition with the need to learn something that remains still unknown.

Roman Rewakowicz jest absolwentem Akademii Muzycznej w Warszawie, gdzie studiował teorię muzyki, a także kompozycję pod kierunkiem Mariana Borkowskiego oraz dyrygenturę w klasie Bogusława Madeya. Występował z orkiestrami symfonicznymi Białorusi, Serbii i Słowacji oraz orkiestrami symfonicznymi filharmonii w Polsce i Ukrainie, wśród nich z Orkiestrą Filharmonii Narodowej w Warszawie, Narodową Orkiestrą Symfoniczną Ukrainy w Kijowie, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii we Lwowie, Narodowym Zespołem Solistów „Kijowska Kamerata”.

Roman Rewakowicz szczególną uwagę poświęca muzyce współczesnej. W 1995 r. we Lwowie wraz z kompozytorami zrzeszonymi we Lwowskim Oddziale Związku Kompozytorów Ukrainy założył Festiwal Muzyki Współczesnej „Kontrasty”, na którym dokonał wielu prawykonań utworów kompozytorów ukraińskich, jak również ukraińskich prawykonań dzieł kompozytorów polskich. Występował na licznych festiwalach muzyki współczesnej. Bardzo ważnym osiągnięciem artystycznym dyrygenta jest prawykonanie utworu Wyraj ukraińskiego kompozytora Oleksandra Szymki na finałowym koncercie 57. Festiwalu Wratislavia Cantans w 2022 r. z udziałem Narodowego Chóru Ukrainy „DUMKA” z Kijowa, Chóru Narodowego Forum Muzyki z Wrocławia i Orkiestry Filharmonii Narodowej z Warszawy.
Jest założycielem i dyrektorem artystycznym Festiwalu Dni Muzyki Ukraińskiej w Warszawie, którego dziewiąta edycja odbędzie się we wrześniu bieżącego roku.
Jest założycielem i prezesem Fundacji „Pro Musica Viva”, której główną misją jest budowanie polsko-ukraińskich relacji kulturalnych. Fundacja zrealizowała szereg projektów promujących muzykę polską w Ukrainie i ukraińską w Polsce.

W czasie wojennej agresji Rosji na Ukrainę, czyli w czasie, kiedy człowiek objawia swoje najgorsze oblicze, ważne jest myślenie o wzniosłości, którą daje muzyka. Ważnym będzie także pytanie o mainstream i peryferie kultury. Jak pogodzić marketingową rozpoznawalność z koniecznością poznawania czegoś jeszcze nieznanego.

UWAGA! Ten serwis używa cookies.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Czytaj więcej…

Rozumiem
Newsletter Melomana
Zapowiadamy nowe koncerty, przypominamy o starcie sprzedaży biletów, dajemy znać o ostatnich wolnych miejscach
Zapisz się