Pedro Memelsdorff

Dyrektor muzyczny, muzykolog specjalizujący się w średniowieczu i wirtuoz fletu podłużnego. Urodził się w Argentynie; ukończył Schola Cantorum Basiliensis (Bazylea) i Sweelinck Conservatorium (Amsterdam), ponadto uzyskał doktorat z muzykologii na Uniwersytecie w Utrechcie. Jest członkiem Hesperion XX/XXI Jordiego Savalla od 1981 r., jak też występuje w duecie z Andreasem Staierem od 1984 r. Pod koniec lat 80. XX w. wykonywał muzykę współczesną z zespołem Broken Consort Zürich. W 1987 r. założył zespół Mala Punica, specjalizujący się w polifonii późnego średniowiecza, z którym dał ponad 400 koncertów w najważniejszych ośrodkach muzyki dawnej w Europie i Ameryce oraz nagrał 8 wysoko ocenianych płyt CD (ponad 40 międzynarodowych nagród).

Memelsdorff i jego zespół Mala Punica byli artystami-rezydentami na University of California w Davis, w AMUZ w Antwerpii, Fondation Royaumont w Paryżu, nosili także tytuł Blodgett Distinguished Artists Harvard University w 2014 r. Jako muzykolog Memelsdorff regularnie publikuje w prasie specjalistycznej. Jest autorem monografii o dziejach i kodykologii Codex Faenza 117 (LIM, Libreria Musicale Italiana, Lucca 2013) i przygotowuje kolejny tom o tym samym rękopisie dla wydawnictw Brepols. W latach 2003–2004 był członkiem zespołu Villa I Tatti (Harvard University), obecnie jest badaczem stowarzyszonym w University of Tours, członkiem kolegium programu doktoranckiego Konfederacji Szwajcarskiej dotyczącego cywilizacji włoskiej oraz grup badawczych Przekaz wiedzy jako podstawowy cel edukacji muzycznej i Tabulatura w muzyce zachodniej Międzynarodowego Towarzystwa Muzykologicznego. Jest także członkiem rad naukowych wydających czasopismo Alamire Foundation i serii LIM Ars Nova.

Pedro Memelsdorff był profesorem muzyki w Konserwatorium w Zurychu (Szwajcaria) i Civica Scuola di Musica w Mediolanie (Włochy) i nadal jest profesorem w Escola Superior de Música de Catalunya w Barcelonie (Hiszpania), gdzie kieruje programami studiów magisterskich w zakresie badań i wykonawstwa muzyki dawnej. Był profesorem gościnnym i wykładowcą w kilku instytucjach muzycznych w Europie, Ameryce i Japonii, w tym Schola Cantorum Basiliensis i konserwatoriach w Jerozolimie, Hajfie, Kolonii, Moguncji, Bremie, Maastricht, Hadze, Kopenhadze, Lyonie, Dublinie, Bostonie (New England Conservatory) oraz Londynie (Royal Academy of Music), na uniwersytetach w Oksfordzie, Cambridge (Harvard University), Tel Awiwie, Tokio, Rzymie, Saarland, Salamance, Würzburgu, Davis i Berkeley, a także City University of New York, University of North Carolina w Chapel Hill i Universidad Católica Argentina w Buenos Aires. Wiosną 2010 pełnił funkcję „Ernest-Bloch lecturer” na University of California w Berkeley, gdzie wygłosił serię wykładów pod tytułem Muzyka teorii: teoretycy-kompozytorzy w późnośredniowiecznych Włoszech, a w grudniu 2010 był brany pod uwagę jako kandydat na stanowisko profesora muzykologii historycznej na Harvard University.

Od 2006 r. artysta pełni funkcję dyrektora seminariów muzyki dawnej „Egida Sartori and Laura Alvini” w Fondazione Giorgio Cini w Wenecji, był dyrektorem Schola Cantorum Basiliensis i pozostaje wciąż dyrektorem artystycznym Festtage Alte Musik Basel. Niedawno został wyznaczony na kierownika artystycznego wydarzeń muzycznych w Villa I Tatti – The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies we Florencji.

----

A music director, medievalist in musicology and recorder player, was born in Argentina, graduated from the Schola Cantorum Basiliensis (Basel) and the Sweelinck Conservatorium (Amsterdam), and obtained a PhD in musicolog from Utrecht University.
As a musician, he has been a member of Jordi Savall’s Hesperion XX/XXI since 1981 and of a duo with Andreas Staier since 1984. In the late 1980s, he played contemporary music with the ensemble Broken Consort Zurich. In 1987, he founded the ensemble Mala Punica, specialising in late medieval polyphony, with which he has performed over four hundred concerts at major early-music venues in Europe and America and published eight CDs that have received over forty international awards.

Memelsdorff and his ensemble Mala Punica have been artists-in-residence at the University of California, Davis, the AMUZ in Antwerp, the Fondation Royaumont in Paris, and Blodgett Distinguished Artists at Harvard University in 2014. As a musicologist, Memelsdorff regularly publishes in specialised press. He has authored a monograph on the history and codicology of the Codex Faenza 117 (LIM, Libreria Musicale Italiana, Lucca 2013) and is preparing a further volume on the same manuscript for Brepols.A Fellow of Villa I Tatti (Harvard University) in 2003–2004, Memelsdorff is now an Affiliate Researcher at the University of Tours, a member of the college of the Confederal PhD programme in Italian Civilisation (Switzerland), and of the Study Groups ‘Transmission of Knowledge as a Primary Aim in Music Education’ and ‘Tablature in Western Music’ of the International Musicological Society. He is also a member of the scientific boards of the Journal of the Alamire Foundation, and the Ars nova series of LIM. He was tenured Professor of Music at the Conservatory of Zurich (Switzerland) and the Civica Scuola di Musica of Milan (Italy), and still serves as a tenured Professor at the Escola Superior de Música de Catalunya in Barcelona (Spain), where he directs the Master programmes in Early Music Research and Performance.

He has been guest Professor and lecturer at several music institutions in Europe, America and Japan, including the Schola Cantorum Basiliensis, Conservatories of Jerusalem, Haifa, Cologne, Mainz, Bremen, Maastricht, The Hague, Copenhagen, Lyon, Dublin, the New England Conservatory, the Royal Academy of Music in London; the Universities of Oxford, Harvard, Tel Aviv, Tokyo, Rome, Saarland, Salamanca, Würzburg, Davis, and Berkeley, as well as the City University of New York, the University of North Carolina at Chapel Hill, Catholic University of Argentina in Buenos Aires.

In the spring of 2010, he was Ernest-Bloch lecturer at the University of California at Berkeley, where he gave a series of lectures entitled The Music of Theory: Theorist-Composers in Late Medieval Italy, and in December 2010 he was shortlisted for a position of full professorship in Historical Musicology at Harvard University. A tenured Director of the Egida Sartori and Laura Alvini Early Music Seminars at the Fondazione Giorgio Cini in Venice since 2006, he has also served as the Director of the Schola Cantorum Basiliensis in Basel, where he is Artistic Director of the early-music festival Festtage Alte Musik. He has recently been appointed as artistic planner for musical events at Villa I Tatti, The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies in Florence.

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Czytaj więcej…

Rozumiem
Newsletter Melomana
Zapowiadamy nowe koncerty, przypominamy o starcie sprzedaży biletów, dajemy znać o ostatnich wolnych miejscach
Zapisz się