Jarosław Thiel / fot. Łukasz Rajchert
Jarosław Thiel

Wiolonczelista i dyrygent. Absolwent poznańskiej Szkoły Talentów. Studiował grę na wiolonczeli w akademiach muzycznych w Poznaniu i Łodzi, ponadto ukończył studia podyplomowe na Universitätder Künste w Berlinie w klasie wiolonczeli barokowej Phoebe Carrai i Markusa Möllenbecka (dyplom z wyróżnieniem). W swojej działalności artystycznej skupia się przede wszystkim na problematyce historycznych praktyk wykonawczych. Występuje regularnie jako solista i kameralista – w tej roli gościł na wielu polskich i międzynarodowych festiwalach muzyki dawnej. Współpracował z najważniejszymi polskimi zespołami wykonującymi muzykę barokową. Przez kilkanaście lat był pierwszym wiolonczelistą Dresdner Barockorchester, a od 2006 r. jest członkiem prowadzonej przez Laurence’a Cummingsa Festspiel- -Orchester Göttingen. Współpracuje również z innymi czołowymi niemieckimi zespołami, takimi jak Cantus Cölln, Akademie für Alte Musik Berlin czy Gaechinger Cantoray.

Od 2006 r. jest dyrektorem artystycznym Wrocławskiej Orkiestry Barokowej – nagrania zespołu pod jego kierownictwem zdobyły Fryderyka w kategorii „Fonograficzny debiut roku” oraz szereg nominacji do tego wyróżnienia. Ostatnia płyta orkiestry z Widmami Moniuszki (dyr. Andrzej Kosendiak) otrzymała Fryderyka 2019 w kategorii „Album roku – muzyka chóralna, oratoryjna i operowa”. Artysta od 2017 r. pełni także funkcję zastępcy dyrektora ds. koordynacji planów programowych w Narodowym Forum Muzyki. Jarosław Thiel prowadzi klasę wiolonczeli historycznej na Akademii Muzycznej w Poznaniu i podczas festiwalu Varmia Musica w Lidzbarku Warmińskim.

W 2017 r. ukazał się jego album – nagrany w duecie z Katarzyną Drogosz – z Sonatami wiolonczelowymi op. 5 i Wariacjami WoO 45 Ludwiga van Beethovena (CD Accord); uzyskał nominację do nagrody Fryderyk 2018.

-----

Cellist and conductor. A graduate of the Poznań Talent School. He studied cello at music academies in Poznań and Łódź and completed post-graduate studies at the Universität der Künste in Berlin in the Baroque cello class of Phoebe Carrai and Markus Möllenbeck (diploma with honours). In his artistic activity, he focuses primarily on the issues of historical performance practices. He regularly performs as a soloist and chamber musician – he played in this position at many Polish and international festivals of early music. He has collaborated with the most important Polish ensembles performing Baroque music. For several years, he was the principal cellist of the Dresdner Barockorchester, and since 2006 has been a member of the FestspielOrchester Göttingen led by Laurence Cummings. He collaborates with other leading German ensembles such as Cantus Cölln, Akademie für Alte Musik Berlin, and Gaechinger Cantoray.

Since 2006, he has been Artistic Ditrector of the Wrocław Baroque Orchestra – recordings of the ensemble under his direction wona Fryderyk in the Phonographic Debut of the Year category and a number of nominations for this award. The lastest WBO album with Phantoms by Moniuszko (conductor Andrzej Kosendiak) received a Fryderyk 2019 in the category Album of the Year – Choral Music, Oratorio and Opera. Since 2017, he has also been serving as Deputy Director for Programme Coordination at the NFM. Jarosław Thiel runs the historical cello class at the Academy of Music in Poznań and during the Varmia Musica Festival in Lidzbark Warmiński.

In 2017, he released his album, recorded in a duet with Katarzyna Drogosz, featuring Cello Sonatas op. 5 and Variations WoO 45 by Ludwig van Beethoven (CD Accord); the album was nominated for the Fryderyk 2018 award.

UWAGA! Ten serwis używa cookies.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Czytaj więcej…

Rozumiem
Newsletter Melomana
Zapowiadamy nowe koncerty, przypominamy o starcie sprzedaży biletów, dajemy znać o ostatnich wolnych miejscach
Zapisz się