Agnieszka Franków-Żelazny / fot. Łukasz Rajchert
Agnieszka Franków-Żelazny

Jedna z najbardziej uznanych dyrygentek chóralnych w Polsce i Europie, profesor sztuk muzycznych, pedagog (Akademia Muzyczna we Wrocławiu, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina), wokalistka, menedżer kultury. W swoim dorobku ma 20 nagranych płyt oraz ponad 70 nagród indywidualnych i zespołowych, w tym odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2008), Nagrodę „Iuvenes Wratislaviae” Polskiej Akademii Nauk (2012), brązowy i srebrny medal „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” (2014, 2022), a także nagrody Fryderyk (2017, 2019). W 2018 r. projekt Akademia Chóralna, nad którym sprawuje pieczę programową, otrzymał nominację do nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej. W latach 2000–2014 prowadziła założony przez siebie Chór Medici Cantantes Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Przez 15 lat (2006–2021) była dyrektor artystyczną Chóru Narodowego Forum Muzyki. Jest pomysłodawczynią i dyrektor artystyczną ogólnopolskiego projektu edukacyjnego pod nazwą Polski Narodowy Chór Młodzieżowy, powstałego w 2013 r. W styczniu 2015 r.objęła stanowisko dyrektor programowej Akademii Chóralnej – projektu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W latach 2013–2016 pełniła funkcję kuratorki priorytetu „Muzyka” Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, współrealizując program artystyczny złożony z kilkuset wydarzeń muzycznych.

Z kierowanymi przez siebie chórami zrealizowała ponad 1200 utworów chóralnych oraz blisko 300 wokalno-instrumentalnych, poprowadziła także wiele prawykonań muzyki polskiej. Wystąpiła m.in. w Royal Albert Hall, w lipskim Gewandhausie, Filharmonii Paryskiej oraz Salle Pleyel, londyńskim Barbican Centre, brukselskim Bozar i innych ważnych muzycznych miejscach Europy. Przygotowywała chórydla takich dyrygentów, jak Zubin Mehta, Paul McCreesh, Krzysztof Penderecki, Iván
Fischer, Pascal Rophe, Lawrence Foster, Jacek Kaspszyk, Jerzy Maksymiuk, Andrzej Boreyko, Steven Layton, Hans-Christoph Rademann, Konrad Junghänel, Andreas Mustonen, Toñu Kaljuste, Giovanni Antonini, Adreas Spering, Carlo Rizzi, Dennis Russel Davies czy Charles Dutoit.

Od września 2022 r. Agnieszka Franków-Żelazny pełni funkcję dyrektor naczelnej Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu.

____
One of the most recognised choral conductors in Poland and Europe, professor of musical arts, teacher (Wrocław Academy of Music, Fryderyk Chopin University of Music), singer and arts manager. Her achievements include 20 recorded albums and over 70 individual and collective awards, including the Honorary Badge of ‘Merit for Polish Culture’ (2008), the ‘Iuvenes Wratislaviae’ Award of the Polish Academy of Sciences (2012), the Bronze and Silver Medal for Merit to Culture ‘Gloria Artis’ (2014, 2022), as well as the Fryderyk Awards (2017, 2019). In 2018, the project Choral Academy, which she programmed, was nominated for the Coryphaeus of Polish Music Award. In the years 2000–2014, she led the Medici Cantantes Choir of the Medical University in Wrocław, which she founded.

For 15 years (2006–2021), she was Artistic Director of the Choir of the National Forum of Music. She is the founder and Artistic Director of a nationwide educational project called the Polish National Youth Choir, established in 2013. In January 2015, she became the programme director of the Choral Academy – a project of the Minister of Culture and National Heritage. In theyears 2013–2016, she was the curator of the  ‘Music’ priority of the European Capital of Culture Wrocław 2016, co-implementing an artistic programme consisting of hundreds of music events.

With her choirs, she has performed over 1,200 choral pieces and almost 300 works with orchestra and has made many world premieres of Polish music. She has appeared in, among others, at the Royal Albert Hall, Leipzig Gewandhaus, Paris Philharmonic and Salle Pleyel, London Barbican Centre, Brussels Bozar, and other important musical venues in Europe. She has prepared choirs for such conductors as Zubin Mehta, Paul McCreesh, Krzysztof Penderecki, Iván Fischer, Pascal Rophe, Lawrence Foster, Jacek Kaspszyk, Jerzy Maksymiuk, Andrzej Boreyko, Steven Layton, Hans-ChristophRademann, Konrad Junghänel, Andreas Mustonen, Toñu Kaljuste, Giovanni Antonini, Adreas Spering, Carlo Rizzi, Dennis Russel Davies, and Charles Dutoit.

Since September 2022, Agnieszka FrankówŻelazny has been Managing Director of the Sudeten Philharmonic in Wałbrzych.

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Czytaj więcej…

Rozumiem
Newsletter Melomana
Zapowiadamy nowe koncerty, przypominamy o starcie sprzedaży biletów, dajemy znać o ostatnich wolnych miejscach
Zapisz się