Marcin Szelest

Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie oraz The Boston Conservatory. Zdobył I nagrodę w II Międzynarodowym Konkursie Organowym im. Jana Pieterszoona Sweelincka w Gdańsku. Występuje jako solista i kameralista, w tym z wieloma zespołami instrumentów historycznych (m.in. Concerto Palatino,The Bach Ensemble, Vasa Consort, Weser-Renaissance Bremen, Wrocławska Orkiestra Barokowa). Jest profesorem organów w Akademii Muzycznej w Krakowie. Prowadzi też kursy mistrzowskie w ramach Europäisches Hanse-Ensemble w Lubece oraz Varmia Musica Academia w Lidzbarku Warmińskim. Jego praca habilitacyjna Przemiany stylistyczne we włoskiej muzyce organowej przełomu XVI i XVII stulecia (2007) została wyróżniona nagrodą Prezesa Rady Ministrów. Opublikował m.in. edycje dzieł wszystkich Stanisława Sylwestra Szarzyńskiego (2015) i Adama Jarzębskiego (2021) oraz tabulatur braniewsko-oliwskich (2021). Jest również członkiem Rady Naukowej serii wydawniczej „Fontes Musicae in Polonia” oraz dyrektorem artystycznym Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej.

_____
A graduate of the Kraków Academy of Music and The Boston Conservatory. He has won the 1st prize at the 2nd Jan Pieterszoon Sweelinck International Organ Competition in Gdańsk. He has performed as a soloist and chamber player, including with many period instrument ensembles (i.a. Concerto Palatino, The Bach Ensemble, Vasa Consort, Weser-Renaissance Bremen, Wrocław Baroque Orchestra). He is a professor of organ at the Academy of Music in Kraków. He also teaches at master classes for the Europäisches Hanse-Ensemble in Lübeck and Varmia Musica Academia in Lidzbark Warmiński. His post-doctoral dissertation Stylistic Transformations in Italian Organ Music at the Turn of the 16th and 17th Centuries (2007) was honoured with the Polish Prime Minister’s Award. Marcin Szelest published, among others, editions of complete works by Stanisław Sylwester Szarzyński (2015) and Adam Jarzębski (2021) as well as of Braunsberg/Oliva tablatures (2021). He is a member of the Scientific Council of the ‘Fontes Musicae in Polonia’ publishing series and Artistic Director of the Stary Sącz Early Music Festival.

UWAGA! Ten serwis używa cookies.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Czytaj więcej…

Rozumiem
Newsletter Melomana
Zapowiadamy nowe koncerty, przypominamy o starcie sprzedaży biletów, dajemy znać o ostatnich wolnych miejscach
Zapisz się