Śpiewająca Polska

Rok założenia:
2006

Dla kogo:
chóry dzieci i młodzieży w wieku szkolnym działające
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych i artystycznych z wyłączeniem przedszkoli, szkół i placówek muzycznych.

Dyrektor artystyczna i programowa:
Izabela Polakowska-Rybska

Nabór do edycji 2024/2025

Zgłoszenia do edycji 2024/2025 przyjmowane są do 19 czerwca 2024 r.

Śpiewająca Polska to program edukacji chóralnej wspierającej rozwój chórów przedszkolnych i szkolnych przez dofinansowywanie godzin lekcyjnych chóru, sprawowanie opieki merytorycznej nad chórami i dyrygentami, organizowanie warsztatów, konkursów i koncertów, a także zamawianie kompozycji przeznaczonych dla chórów dziecięcych i młodzieżowych. Program prowadzony jest przez Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu i jest  współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Powstał w 2006 roku z inicjatywy obecnego dyrektora Narodowego Forum Muzyki – Andrzeja Kosendiaka.

Bezpośrednią opiekę merytoryczną nad uczestniczącymi w Śpiewającej Polsce dyrygentami i ich chórami sprawują kuratorzy regionalni – chórmistrzowie, pedagodzy, specjaliści w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą.

Do działań realizowanych w ramach programu Śpiewająca Polska należą m.in.:

W latach 2006–2014 program Śpiewająca Polska prowadziło Narodowe Centrum Kultury, a opiekę merytoryczną sprawował Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans. Od 2015 roku, na mocy decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ogólnopolski Program Rozwoju Chórów Szkolnych Śpiewająca Polska stał się jedną z gałęzi powołanego 1 stycznia 2015 roku projektu Akademia Chóralna. W latach 2006–2014 koordynatorką ogólnopolską programu Śpiewająca Polska, a w latach 2014–2016 kuratorką ogólnopolską projektu Akademia Chóralna była Grażyna Rogala-Szczerek. W latach 2015–2022 za kierunek i rozwój Akademii Chóralnej odpowiadała dyrektorka programowa, Agnieszka Franków-Żelazny.
Od września 2022 roku stanowisko dyrektorki artystycznej i programowej programu Śpiewająca Polska, działającego w ramach projektu Akademia Chóralna, objęła Izabela Polakowska-Rybska.

 

Edycja 2022 – materiały do pobrania
Akademia Chóralna 2022 | regulamin 5.77 MB
Akademia Chóralna - logo 44.15 kB
Śpiewająca Polska | FAQ's 226.68 kB
Regulamin wojewódzkiego konkursu Chórów Programu Akademia Chóralna | zmiany 2.87 MB
Pakiet wizualny 5.85 MB
Edycja 2024 – materiały do pobrania
Regulamin przystąpienia do programu Śpiewająca Polska 2024/2025 492.62 kB
Chóry przyjęte do edycji 2023/2024 601.51 kB
Śpiewająca Polska | FAQ's 226.68 kB
Regulamin wojewódzkiego konkursu chórów programu Śpiewająca Polska 2023/2024 310.34 kB
Lista laureatów konkursów wojewódzkich w regionie mazowieckim w latach 2015-2023 477.36 kB
Harmonogram Śpiewajacej Polski (stan na 25.05.2024) 837.69 kB
Pakiet wizualny 5.85 MB
Kuratorzy Śpiewającej Polski
Izabela Polakowska-Rybska
Województwo dolnośląskie: Koordynator wojewódzki / Kurator regionalny
Grażyna Wolter-Kaźmierczak
Województwo kujawsko-pomorskie: kurator regionu kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego (Poznań)
Ewelina Boesche-Kopczyńska
Województwo kujawsko-pomorskie: kurator regionu kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego (Poznań)
Małgorzata Nowak
Województwo lubelskie: Koordynator wojewódzki / Kurator regionalny
Izabela Urban
Województwo lubelskie: Kurator regionalny
Ksenia Miśkiewicz
Województwo małopolskie: Koordynator wojewódzki / Kurator regionalny
Anna Waligóra-Tarnowska
Województwo mazowieckie: Koordynator wojewódzki / Kurator regionalny
Grzegorz Oliwa
Województwo podkarpackie: Koordynator wojewódzki / Kurator regionalny
Anna Olszewska
Województwo podlaskie: koordynator regionu podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, kurator regionu podlaskiego
Ewa Rocławska
Województwo pomorskie: Koordynator wojewódzki / Kurator regionalny
Urszula Borejszo
Województwo warmińsko-mazurskie: kurator regionu warmińsko-mazurskiego
Klaudia Szubert
Województwo wielkopolskie: Kurator regionalny (Ostrów Wielkopolski)
Jowita Augustyniak
Województwo wielkopolskie: Kurator regionalny (Leszno))
Anna Tarnowska
Województwo zachodniopomorskie: Koordynator wojewódzki / Kurator regionalny
Izabela Gach-Kaszuba
Województwo opolskie: kurator regionu opolskiego i śląskiego
Katarzyna Sawiak
Województwo łódzkie: Kurator regionu łódzkiego
Magdalena Sitkowska
Województwo świętokrzyskie: kurator regionu świętokrzyskiego
Biuro Śpiewającej Polski
Joanna Brylowska-Zapotoczna
Zastępca Kierownika działu edukacji i popularyzacji muzyki ds. Akademii Chóralnej
Ewelina Lepka
Specjalista ds. Akademii Chóralnej / Koordynator działań Śpiewającej Polski
Celina Winsław
Specjalista ds. Akademii Chóralnej
Dyrektor artystyczna i programowa Śpiewającej Polski
Izabela Polakowska – Rybska
Dyrektor artystyczna i programowa programu „Śpiewająca Polska”
Kontakt
Ira Jaroszyk
Specjalista ds. projektów chóralnych / Koordynator działań Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego
Kontakt
Ewelina Lepka
Specjalista ds. Akademii Chóralnej / Koordynator działań Śpiewającej Polski
Celina Winsław
Specjalista ds. Akademii Chóralnej
Ira Jaroszyk
Specjalista ds. projektów chóralnych / Koordynator działań Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego
Biuro Akademii Chóralnej
Joanna Brylowska-Zapotoczna
Zastępca Kierownika działu edukacji i popularyzacji muzyki ds. Akademii Chóralnej
Ewelina Lepka
Specjalista ds. Akademii Chóralnej / Koordynator działań Śpiewającej Polski
Ira Jaroszyk
Specjalista ds. projektów chóralnych / Koordynator działań Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego
Celina Winsław
Specjalista ds. Akademii Chóralnej
Archiwum / Poprzednie edycje
Śpiewająca Polska – edycja 2020

W założeniach w edycji 2020 projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska zrealizowany miał być szereg działań skoncentrowanych wokół idei rozśpiewania całej Polski, jednak ze względu na panującą sytuację spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 większość zaplanowanych wydarzeń została odwołana.

Pierwsza połowa roku obfitowała w duże zmiany w funkcjonowaniu chórów programu. Współorganizatorzy otrzymali od biura wsparcie w kwestiach formalnych, natomiast dyrygenci pomoc w odnalezieniu się w pracy zdalnej oraz pomoce dydaktyczne – gotowe materiały, adresowane do różnych grup wiekowych, z których chóry mogły korzystać na co dzień. Złożyły się na nie 3 cykle filmów edukacyjnych dla uczestników projektu – Śpiewanki Anny Bednarskiej, Z chórem w domu weselej Małgorzaty Podzielny oraz Słodkie śpiewanki Justyny Szeli-Adamskiej.

Druga połowa roku związana była z przygotowaniem powrotu chórów do szkół. Podczas wakacji podjęte zostały działania mające wspierać dyrygentów w pracy z chórami w nowym reżimie sanitarnym. Na podstawie dostępnych badań naukowych przygotowane zostały zalecenia w sprawie sposobu prowadzenia prób. Zostało także wystosowane pismo do MEN z prośbą o udzielenie rekomendacji dla chórów szkolnych na podstawie przygotowanych zaleceń. We wrześniu chóry rozpoczęły pracę według nowych zasad.

Kuratorzy Akademii Chóralnej – Śpiewającej Polski 2020:


1.    Izabela Polakowska-Rybska – województwo dolnośląskie;
2.    Grażyna Wolter-Kaźmierczak i Ewelina Boesche-Kopczyńska – województwo kujawsko-pomorskie;
3.    Wanda Kuryłowicz-Król – województwo lubuskie;
4.    Małgorzata Nowak i Izabela Urban – województwo lubelskie;
5.    Justyna    Przytulska – województwo łódzkie;
6.    Ksenia Miśkiewicz – województwo małopolskie;
7.    Anna Waligóra-Tarnowska – województwo mazowieckie;
8.    Tadeusz Eckert – województwo opolskie;
9.     Danuta    Jeziorowska – województwo śląskie;
10.   Bożena Magdalena Mrózek – województwo świętokrzyskie;
11.    Grzegorz Oliwa – województwo podkarpackie;
12.    Anna Olszewska – województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie;
13.    Aleksandra Tarnowska – województwo warmińsko-mazurskie;
14.    Ewa Rocławska – województwo pomorskie;
15.    Aleksandra Wojtaszek – województwo Wielkopolskie (Poznań);
16.    Klaudia    Szubert – województwo Wielkopolskie (Ostów Wielkopolski);
17.    Jowita Augustyniak – województwo Wielkopolskie (Leszno);
18.    Anna Tarnowska – województwo zachodniopomorskie.


Śpiewająca Polska – edycja 2019

1.    Koncert finałowy

Data: 22 czerwca 2019 roku
Miejsce: Teatr Wielki Opera Narodowa

Program:

Utwory S. Moniuszki w opracowaniu R. I. Drozda:
Jak lilija, co rozwija z opery Verbum nobile
Ten zegar stary – aria Skołuby z opery Straszny dwór
Grajek; Postój, piękna gołąbeczko; Groźna dziewczyna; Przylecieli sokołowie; O mój sokole; Chochlik; Krakowiaczek ze zbioru Śpiewnik domowy
Spod igiełek kwiaty rosną – chór z opery Straszny dwór
Prząśniczka ze zbioru Śpiewnik domowy
Szumią Jodły na gór szczycie – aria Jontka z opery Halka
Bakczysaraj ze zbioru Sonety Krymskie
Dziad i baba; Kozak ze zbioru Śpiewnik domowy
Modlitwa w kościółku – chór z opery Halka
Kum i kuma ze zbioru Śpiewnik domowy
Mazur z opery Straszny dwór

Wykonawcy:
Agnieszka Franków-Żelazny – dyrygent
Natalia Kiczyńska – sopran
Ewelina Rzezińska – alt
Sebastian Mach – tenor
Jerzy Butryn – bas
Katarzyna Neugebauer-Jastrzębska – fortepian
Miłosz Rutkowski – instrumenty perkusyjne
Maciej Maciejewski – prowadzenie koncertu
NFM Orkiestra Leopoldinum
Chóry projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska:
Chór „Kamerton” Szkoły Podstawowej im. doc. dra inż. J. Wyżykowskiego w Haczowie pod dyrekcją Marty Soboty,
Chór „Portamento” Młodzieżowego Domu Kultury w Starachowicach pod dyrekcją Bożen Magdaleny Mrózek,
Chór „Clave de Sol” Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie pod dyrekcją Ilony Mach,
Chór „Gaudeamus” Zespołu Szkół nr 1 w Bełżycach pod dyrekcją Marzeny Goc,
Międzyszkolny Chór Żeński przy III Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku pod dyrekcją Anny Olszewskiej,
Chór „Conquest of Music” Katolickiej Szkoły Podstawowa nr 109 w Warszawie pod dyrekcją Anny Waligóry-Tarnowskiej,
Chór Żeński I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Wybickiego w Kościerzynie pod dyrekcją Tomasza Chyły,
Chór „Sereno” Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie pod dyrekcją Izabeli Wiśniewskiej,
Chór „Izydorki” Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Biadkach pod dyrekcją Klaudia Szubert,
Zgierski Chór Młodzieżowy pod dyrekcją Małgorzaty Ciechańskiej,
Chór „Canzona” Szkoły Podstawowej nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach pod dyrekcją Dariusza Różańskiego,
Chór I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika w Krośnie pod dyrekcją Krzysztofa Trybusa,
Chór VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława IV w Warszawie pod dyrekcją Jakuba Siekierzyńskiego,
Chór Międzynarodowych Szkół Paderewski w Lublinie „Akademos” pod dyrekcją Elżbiety Niczyporuk,
Chór młodzieżowy „Bel Canto” Młodzieżowego Domu Kultury w Rybniku pod dyrekcją Lidii Blazel-Marszolik,
Chór „Kopernik” III Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Kaliszu pod dyrekcją Henryki Iglewskiej-Mocek,


2.    Koncerty regionalne

05.05.2019, Koncert chórów regionu małopolskiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Filharmonia Krakowska im. K. Szymanowskiego w Krakowie;
24.10.2019, Koncert chórów regionu podkarpackiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Filharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego w Rzeszowie;
25.10.2019, Koncert chórów regionu lubelskiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska w ramach konkursu Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej, Centrum Kultury w Lublinie;
25.10.2019, Koncert chórów regionu opolskiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Filharmonia Opolska im. J. Elsnera w Opolu;
30.10.2019, Koncert chórów regionu podkarpackiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie;
03.11.2019, Koncert chórów regionu Wielkopolski Zachodniej projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Dom Kultury w Rawiczu;
08.11.2019, Koncert chórów regionu świętokrzyskiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Starachowickie Centrum Kultury w Starachowicach;
08.11.2019, Koncert chórów regionu mazowieckiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Studio Koncertowe Polskiego Radia w Warszawie;
10.11.2019, Koncert chórów regionu dolnośląskiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu;
13.11.2019, Koncert chórów regionu kujawsko-pomorskiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy;
15.11.2019, Koncert chórów regionu Wielkopolski Wschodniej projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Dom Katechetyczny przy Kościele pw. Św. Antoniego w Ostrowie Wielkopolskim;
16.11.2019, Koncert chórów regionu zachodniopomorskiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie;
17.11.2019, Koncert chórów regionu lubelskiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie;
20.11.2019, Koncert chórów regionu małopolskiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Filharmonia Krakowska im. K. Szymanowskiego w Krakowie;
21.11.2019, Koncert chórów regionu łódzkiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Filharmonia Łódzka im. A. Rubinsteina;
22.11.2019, XXII Koncert chórów regionu Wielkopolski Wschodniej projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim;
24.11.2019, Koncert chórów regionu podkarpackiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie;
28.11.2019, Koncert chórów regionu podlaskiego i warmińsko-mazurskiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku im. S. Moniuszki.

3.    Konkursy

13.04.2019, Konkurs chórów regionu świętokrzyskiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Muzeum Przyrody i Techniki EKOMUZEUM im. J. Pazdura w Starachowicach, jurorzy: prof. dr hab. Katarzyna Sokołowska, mgr Joanna Łukaszewska;
11.05.2019, Konkurs chórów regionu Wielkopolski Wschodniej projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim, jurorzy: prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak, prof. dr hab. Agnieszka Sobczak, Ewa Rocławska;
17.05.2019, Konkurs chórów regionu podkarpackiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie, jurorzy: prof. dr hab. Małgorzata Nowak, dr Katarzyna Sobas, mgr Agnieszka Tomaszek;    
22.05.2019, Konkurs chórów regionu zachodniopomorskiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska,  Szkoła Podstawowa nr 55 „Błękitna” w Szczecinie, jurorzy: dr hab. Barbara Halec, prof. AS, dr hab. Małgorzata Bornowska,;    
24.05.2019, Konkurs chórów regionu łódzkiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Łódzki Dom Kultury, jurorzy: prof. dr hab. Anna Domańska, dr hab. Dawid Ber;   
24.05.2019, Konkurs chórów regionu podlaskiego i warmińsko-mazurskiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury SPODKI w Białymstoku,  jurorzy: prof. dr hab. Cezary Szyfman, mgr Anna Waligóra-Tarnowska, mgr Justyna Wieruszewska-Biniek;
25.05.2019, Konkurs chórów regionu mazowieckiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 w Warszawie, jurorzy: prof. UMFC dr hab. Anna Olszewska, dr Anna Perzanowska-Tarasiuk, dr Ewa Rafałko;    
28.05.2019, Konkurs chórów regionu małopolskiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Europejskie Centrum Muzyki K. Pendereckiego w Zakliczynie,  jurorzy: dr hab. Monika Bachowska, dr Bożena Magdalena Mrózek, mgr Anna Zawisza;    
31.05.-01.06.2019, Konkurs chórów regionu lubelskiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska,  Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie, jurorzy: prof. dr hab. Grzegorz Oliwa, dr hab. Ewa Robak, dr Anna Marek-Kamińska;    
01.06.2019, Konkurs chórów regionu opolskiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku, jurorzy: prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska-Łoboda, dr hab. Włodzimierz Siedlik;
02.06.2019, Konkurs chórów regionu Wielkopolski Zachodniej projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Pałac Sułkowskich we Włoszakowicach, jurorzy: prof. dr hab. Halina Bobrowicz, dr Alicja Szeluga, mgr Tadeusz Eckert;    
03.06.2019, Konkurs chórów regionu kujawsko-pomorskiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie, jurorzy: prof. nadzw., dr hab. Renata Szerafin-Wójtowicz, prof. nadzw., dr hab. Grażyna Wolter-Kaźmierczak, mgr Krzysztof Dudzik;
04.06.2019, Konkurs chórów regionu dolnośląskiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Filharmonia im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu, jurorzy: prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak, dr Małgorzata Podzielny, dr Aleksandra Wojtaszek;
25.05.2019, Konkurs chórów regionu pomorskiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu, jurorzy: prof. AM, dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska, dr hab. Anna Wilczewska, dr Beata Śnieg-Wądołowska.

 Kuratorzy Akademii Chóralnej – Śpiewającej Polski 2019:

1.    Izabela Polakowska-Rybska – region dolnośląski;
2.    Grażyna Wolter-Kaźmierczak – region kujawsko-pomorski;   
3.    Małgorzata Nowak i Izabela Urban – region lubelski;
4.    Maria Hubluk-Kaszuba    – region łódzki;
5.    Ksenia Miśkiewicz – region małopolski;   
6.    Anna Waligóra-Tarnowska – region mazowiecki    ;
7.    Tadeusz Eckert    – region opolski    ;
8.    Grzegorz Oliwa    – region podkarpacki;
9.    Anna Olszewska – region podlaski i warmińsko-mazurski;                
10.    Ewa Rocławska    – region pomorski;        
11.    Bożena Magdalena Mrózek – region świętokrzyski;
12.    Aleksandra Wojtaszek i Klaudia Szubert – region Wielkopolski Wschodniej (Poznań i Ostrów Wielkopolski);   
13.    Jowita Augustyniak – region Wielkopolski Zachodniej (Leszno);   
14.    Anna Tarnowska – region zachodniopomorski.   

Śpiewająca Polska – edycja 2018

1.    Koncerty finałowe

Data: 9 czerwca 2018 roku
Miejsce: Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu

Program:
C. Orff Carmina Burana

Wykonawcy:
Giancarlo Guerrero – dyrygent
Joanna Freszel – sopran
Piotr Łykowski – kontratenor
Jerzy Butryn – baryton
NFM Filharmonia Wrocławska
Chór NFM
Chór FeniX
Agnieszka Franków-Żelazny – przygotowanie Chóru NFM i Chóru Fenix
Chóry projektu Akademia Chóralna:
Chór „Cantabile” Szkoły Podstawowej nr 3 im. M. Skłodowskiej-Curie w Głubczycach i Chór Liceum Ogólnokształcącego w Głubczycach pod dyrekcją Ewy Maleńczyk
Chór Młodzieżowy I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie pod dyrekcją Krzysztofa Trybusa
Żeński Chór Kameralny przy I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Wybickiego w Kościerzynie pod dyrekcją Tomasza Chyły
Chór „Kantylena” III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej pod dyrekcją Małgorzaty Nowak
Kameralny Chór „Angelus” Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 we Wrocławiu pod dyrekcją Barbary Szarejko-Nestor
Międzyszkolny Chór „Capricollum” przy Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach pod dyrekcją Adama Dziurowskiego

Data: 24 czerwca 2018 roku
Miejsce: Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu

Program:
J. Krutul Suita na chór dziecięcy „Zagrajmy w muzykę”, słowa M. Papierski:

Podróże,
Bańki mydlane,
Bębenek,
Gwiazdozbiory,
Piłka,
Spacer,
Zimowy song,
Latawiec,
Zagrajmy w muzykę.

Wykonawcy:
Jan Krutul – dyrygent
NFM Orkiestra Leopoldinum

Chóry projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska:
Chór „Animato” Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach pod dyrekcją Olivii Kaczyńskiej
Chór „Chanson” Szkoły Podstawowej im. J. Verne’a w Białych Błotach pod dyrekcją Magdaleny Opalińskiej
Chór „Clave de Sol” Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie pod dyrekcją Ilony Mach
Chór Dziecięcy „Piccolo” Publicznej Szkoły Podstawowej w Ochli-Zielonej Górze pod dyrekcją Renaty Antosik
Chór Dziewczęcy „Puellarum Cantus” Publicznej Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli pod dyrekcją Katarzyny Pisery
Chór Gimnazjum nr 1 w Zgierzu pod dyrekcją Małgorzaty Ciechańskiej
Chór Kameralny „Portamento” Młodzieżowego Domu Kultury w Starachowicach pod dyrekcją Bożeny Magdaleny Mrózek
Chór „Kasjopea” Szkoły Podstawowej nr 6 im. R. Traugutta w Lublinie pod dyrekcją Alicji Grzeszczyk
Chór Szkoły Podstawowej nr 47 im. J. K. Branickiego w Białymstoku pod dyrekcją Marii Magdaleny Wróblewskiej
Chór Szkoły Podstawowej nr 64 we Wrocławiu pod dyrekcją Sandry Stankiewicz
Młodzieżowy Chór Kameleon przy Gimnazjum w Sierakowie pod dyrekcją Jowity Augustyniak


Data: 28 czerwca 2018 roku
Miejsce: Filharmonia im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu

Program:
Utwory S. Moniuszki w opracowaniu R. I. Drozda:
Jak lilija, co rozwija z opery Verbum nobile,
Prząśniczka ze zbioru Śpiewnik domowy,
Szumią jodły na gór szczycie z opery Halka,
O Jaśko! Mój drogi z opery Halka,
Spod igiełek kwiaty rosną z opery Straszny dwór,
Krakowiaczek ze zbioru Śpiewnik domowy,
Kozak ze zbioru Śpiewnik domowy,
Modlitwa w kościółku z opery Halka,
Bakczysaraj ze zbioru Sonety krymskie,
Ten zegar stary z opery Straszny dwór,
Chochlik ze zbioru Śpiewnik domowy,
Dziad i baba ze zbioru Śpiewnik domowy,
Kum i kuma ze zbioru Śpiewnik domowy,
Mazur z opery Straszny dwór.

Wykonawcy:
Agnieszka Franków-Żelazny – dyrygent
Paulina Boreczko-Wilczyńska – sopran
Aleksandra Sosna – alt
Sebastian Mach – tenor
Jerzy Butryn – bas
Katarzyna Neugebauer-Jastrzębska – fortepian
NFM Orkiestra Leopoldinum

Chóry projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska:
Chór „Kamerton” Szkoły Podstawowej im. doc. dra inż. J. Wyżykowskiego w Haczowie pod dyrekcją Marty Soboty
Chór Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu pod dyrekcją Agnieszki Majewskiej
Chór Gaudeamus Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bełżycach pod dyrekcją Marzeny Goc
Chór Kameralny „Portamento” Młodzieżowego Domu Kultury w Starachowicach pod dyrekcją Bożeny Magdaleny Mrózek
Chór „Clave de Sol” Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie pod dyrekcją Ilony Mach

2.    Koncerty regionalne

13.05.2018, Koncert laureatów I Wielkopolskiego Konkursu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej im. Rawickiego Korpusu Kadetów oraz Koncert galowy „Kocham Cię Polsko” w wykonaniu połączonych chórów Gminy Rawicz oraz chórów szkolnych Projektu Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska, Dom Kultury w Rawiczu;
09.06.2018, Koncert Chórów Regionu Małopolskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Zamek w Wiśniczu;
19.06.2018, Koncert Chórów Regionu Łódzkiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Filharmonia Łódzka im. A. Rubinsteina;
22.09.2018, Koncert Chórów Regionu Podkarpackiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego;
17.09.2018, Koncert Chórów Regionu Świętokrzyskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Starachowicach;
19.10.2018, Koncert Chórów Regionu Wielkopolski Północnej Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Pałac Działyńskich w Poznaniu;
29.10.2018, Koncert Chórów Regionu Podlaskiego i Warmińsko-mazurskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku im. S. Moniuszki;
31.10.2018, Koncert Chórów Regionu Podlaskiego i Warmińsko-mazurskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Ełckie Centrum Kultury w Ełku;
04.11.2018, Koncert Chórów Regionu Małopolskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Filharmonia Krakowska im. K. Szymanowskiego w Krakowie;
09.11.2018, Koncert Chórów Regionu Lubelskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie;
14.11.2018, Koncert Chórów Regionu Mazowieckiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Kościół pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Warszawie;
15.11.2018, Koncert Chórów Regionu Pomorskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku;
16.11.2018, Koncert Jesienny Chórów Regionu Wielkopolski Południowej Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Dom Katechetyczny przy Kościele pw. Św. Antoniego w Ostrowie Wielkopolskim;
16.11.2018, Koncert Chórów Regionu Kujawsko-pomorskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie;
18.11.2018, Koncert Chórów Regionu Dolnośląskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu;
20.11.2018, Koncert Chórów Regionu Zachodniopomorskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska,  Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie;
23.11.2018, Koncert Chórów Regionu Świętokrzyskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Starachowickie Centrum Kultury w Starachowicach;
23.11.2018, Koncert Chórów Regionu Kujawsko-pomorskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Dom Kultury w Strzelnie;
09.12.2018, Koncert Chórów Regionu Opolskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku;
14.12.2018, Koncert Kolędowy Chórów Regionu Wielkopolski Południowej Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim;
15.12.2018, Koncert Kolędowy Chórów Regionu Wielkopolski Północnej Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Pałac Działyńskich w Poznaniu;
15.12.2018, Koncert Chórów Regionu Śląskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach;
15.12.2018, Koncert Chórów Regionu Pomorskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku;
15.12.2018, Koncert Chórów Regionu Łódzkiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Kościół Chrześcijan Baptystów w Łodzi;
16.12.2018, Koncert Chórów Regionu Dolnośląskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu;
16.12.2018, Koncert Chórów Regionu Wielkopolski Zachodniej Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Szkoła Podstawowa nr 6 im. J. Korczaka  w Rawiczu;
28.12.2018, Koncert Chórów Regionu Śląskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Bazylika św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Panewnikach.


3.    Konkursy

09.04-10.04.2018, Konkurs Chórów Regionu Kujawsko-pomorskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Szkoła Podstawowa w Białych Błotach, jurorzy: prof. dr hab. Janusz Stanecki, prof. nadzw., dr hab. Piotr Jańczak;    
20.04.2018, Konkurs Chórów Regionu Wielkopolski Południowej Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Dom Katechetyczny przy Kościele pw. Św. Antoniego w Ostrowie Wielkopolskim, jurorzy: prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak, mgr Beata Bielska, mgr Tadeusz Eckert;   
27.04.2018, Konkurs Chórów Regionu Świętokrzyskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Muzeum Przyrody i Techniki EKOMUZEUM im. J. Pazdura w Starachowicach, jurorzy: mgr Joanna Łukaszewska, mgr Anna Waligóra-Tarnowska;   
27.04.2018, Konkurs Chórów Regionu Łódzkiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Łódzki Dom Kultury, jurorzy: dr hab. Dawid Ber, mgr Magdalena Szymańska;   
28.04.2018, Konkurs Chórów Regionu Mazowieckiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. F. Chopina w Warszawie, jurorzy: dr Joanna Maluga, dr Bożena Magdalena Mrózek, mgr Joanna Łukaszewska;
28.04.2018, Konkurs Chórów Regionu Wielkopolski Północnej Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, jurorzy: prof. dr hab.  Przemysław Pałka, dr hab. Anna Wilczewska;
06.05.2018, Konkurs Chórów Regionu Śląskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach, jurorzy: prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska-Łoboda, dr hab. Jan Borowski, mgr Patrycja Wojtynek;
09.05.2018 Konkurs Chórów Regionu Dolnośląskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu, jurorzy: prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak, dr Jadwiga Postrożna, dr Ksenia Miśkiewicz;    
18.05.2018, Konkurs Chórów Regionu Podkarpackiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, jurorzy:  dr Katarzyna Sobas, mgr Agnieszka Tomaszek;
18.05.2018, Konkurs Chórów Regionu Podlaskiego i Warmińsko-mazurskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Kościół pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Białymstoku, jurorzy: prof. dr hab. Cezary Szyfman, prof. dr hab. Małgorzata Nowak, mgr Justyna Wieruszewska-Biniek;
19.05.2018, Konkurs Chórów Regionu Opolskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku, jurorzy: prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska-Łoboda, dr hab. Włodzimierz Siedlik;   
22.05.2018, Konkurs Chórów Regionu Małopolskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Europejskie Centrum Muzyki K. Pendereckiego w Zakliczynie, jurorzy: dr hab. Monika Bachowska, mgr Krzysztof Dudzik, mgr Anna Zawisza;    
23.05.2018, Konkurs Chórów Regionu Pomorskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku, jurorzy: dr hab. Anna Olszewska, dr Aleksandra Wojtaszek, dr Michał Kozorys, dr Teresa Pabjańczyk;
25.05.2018, Konkurs Chórów Regionu Zachodniopomorskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Akademia Sztuki w Szczecinie, jurorzy: dr hab. Barbara Halec, dr Małgorzata Bornowska;
25.05-26.05.2018; Konkurs Chórów Regionu Lubelskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie, jurorzy: dr hab. Joanna Glenc, dr hab. Anna Olszewska, dr Anna Marek-Kamińska;
10.06.2018, Konkurs Chórów Regionu Wielkopolski Zachodniej Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Gminne Centrum Kultury i rekreacji w Krobi, jurorzy: prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak, dr Barbara Tritt, dr Aleksandra Wojtaszek.   

Kuratorzy Akademii Chóralnej – Śpiewającej Polski 2018:

1.    Izabela Polakowska-Rybska – region dolnośląski;
2.    Ewelina Boesche-Kopczyńska – region kujawsko-pomorski;
3.    Małgorzata Nowak – region lubelski;   
4.    Maria Hubluk-Kaszuba – region łódzki;
5.    Ksenia Miśkiewicz – region małopolski;   
6.    Anna Waligóra-Tarnowska – region mazowiecki   
7.    Tadeusz Eckert    – region opolski;
8.    Grzegorz Oliwa    – region podkarpacki;
9.    Anna Olszewska – region podlaski i warmińsko-mazurski;           
10.    Anna Wilczewska – region pomorski;   
11.    Krzysztof Dudzik – region śląski;
12.    Bożena Magdalena Mrózek – region świętokrzyski;
13.    Aleksandra Wojtaszek – region Wielkopolski Północnej (Poznań);
14.    Klaudia Szubert – region Wielkopolski Południowej (Ostrów Wielkopolski);
15.    Jowita Augustyniak – region Wielkopolski Zachodniej (Leszno);   
16.    Anna Tarnowska – region zachodniopomorski.   

Śpiewająca Polska – edycja 2017

1.    Koncerty finałowe

Data: 30 czerwca 2017 roku
Miejsce: Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu

Program:
G. Mahler II Symfonia c-moll Zmartwychwstanie

Wykonawcy:
Andrzej Boreyko – dyrygent
Olga Pasiecznik – sopran  
Nora Gubisz - mezzosopran
Orkiestra NFM Filharmonia Wrocławska
Chór NFM
Agnieszka Franków-Żelazny – przygotowanie Chóru NFM

Chóry projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska:
Chór I Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie pod kierownictwem Krzysztofa Trybusa
Krakowski Chór Młodzieżowy i Chór II Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie pod dyrekcją Agnieszki Treli-Jochymek
Chór „Bel Canto” Zespołu Szkół w Jordanowie pod dyrekcją Kseni Miśkiewicz
Chór „Per Spasso” w Pszczynie pod dyrekcją Katarzyny Machnik
Chór VIII Liceum Ogólnokształcącego i 59 Gimnazjum w Warszawie pod dyrekcją Jakuba Siekierzyńskiego
Chór „Kantylena” III Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie pod dyrekcją Małgorzaty Nowak
Chór Chłopięcy „Lubelskie Słowiki” pod dyrekcją Petra Chyreka
Chór „Cantabile” I Gimnazjum w Głubczycach pod dyrekcją Ewy Maleńczyk
Chór „Angelus” z Wrocławia pod dyrekcją Barbary Szarejko-Nestor

Data: 2.07.2017 roku
Miejsce: Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu

Program:
Utwory S. Moniuszki w opracowaniu R. I. Drozda:

Jak lilija, co rozwija z opery Verbum nobile,
Prząśniczka ze zbioru Śpiewnik domowy,
Szumią jodły na gór szczycie z opery Halka,
O Jaśko! Mój drogi z opery Halka,
Spod igiełek kwiaty rosną z opery Straszny dwór,
Krakowiaczek ze zbioru Śpiewnik domowy,
Kozak ze zbioru Śpiewnik domowy,
Modlitwa w kościółku z opery Halka,
Bakczysaraj ze zbioru Sonety Krymskie,
Ten zegar stary z opery Straszny dwór,
Chochlik ze zbioru Śpiewnik domowy,
Dziad i baba ze zbioru Śpiewnik domowy,
Kum i kuma ze zbioru Śpiewnik domowy,
Mazur z opery Straszny dwór.

Wykonawcy:
Agnieszka Franków-Żelazny – dyrygent
Paulina Boreczko-Wilczyńska – sopran
Aleksandra Sosna – alt
Sebastian Mach – tenor
Jerzy Butryn – bas
Katarzyna Neugebauer-Jastrzębska – fortepian
NFM Orkiestra Leopoldinum

Chóry projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska:
Chór „Kamerton” Szkoły Podstawowej w Haczowie pod dyrekcja Marty Soboty
Chór Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Rzekuniu pod dyrekcją Agnieszki Majewskiej
Chór „Portamento” Młodzieżowego Domu Kultury w Starachowicach pod dyrekcją Bożeny Magdaleny Mrózek
Chór „Gaudeamus” Zespołu Szkół nr 1 w Bełżycach pod dyrekcją Marzeny Goc
Chór „Clave del Sol” ze Szczecina pod dyrekcją Ilony Mach
Chór „Sereno” ze Zespołu Szkół w Łochowie pod dyrekcją Joanny Krause
Chór „Gaudeo” z Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Świerklanach pod dyrekcją Marii Skrobol
Chór Szkoły Podstawowej nr 14 w Białymstoku pod dyrekcją Sylwii Wojciechowskiej
Chór „Prima Voce” III Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy pod dyrekcją Joanny Janus
Chór Gimnazjum nr 1 w Zgierzu pod dyrekcją Małgorzaty Ciechańskiej

2.    Koncert regionalne:

15.01.2017, Koncert kolęd w wykonaniu Chórów Regionu Lubelskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska „Bliżej żłóbka”, Kościół pw. Niepokalanego Serca Maryi i Św. Franciszka z Asyżu w Lublinie;
25.02.2017, Koncert Chórów Regionu Lubelskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie;
27.03.2017, Koncert Chórów Regionu Zachodniopomorskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Szkoła Podstawowa nr 55 "Błękitna" w Szczecinie;
19.05.2017, Koncert Chórów Młodzieżowych Regionów Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska – Bob Chilcott – A Little Jazz Mass, Kościół pw. bł. Bolesławy Lament w Białymstoku;
29.06.2017, Koncert chórów „Najsłynniejsze piosenki europejskie”, Plac Wolności we Wrocławiu;
09.11.2017, Koncert Chórów Regionu Lubelskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska podczas Gali Konkursu Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej im. Ryszarda Kaczorowskiego „Ojczyzno moja najmilsza”, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie;
16.11.2017, Koncert Chórów Regionu Pomorskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku;
17.11.2017, Koncert Jesienny Chórów Szkolnych Regionu Wielkopolski Południowej Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Dom Katechetyczny przy Kościele pw. Św. Antoniego w Ostrowie Wielkopolskim;
18.11.2017, Koncert Chórów Regionu Małopolskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Akademia Muzyczna w Krakowie;
22.11.2017, Koncert Chórów Regionu Mazowieckiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Ratusz Miasta Legionowo;
22.11.2017, Koncert Chórów Regionów Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Ełckie Centrum Kultury w Ełku;
25.11.2017, Koncert Chórów Regionu Opolskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku;
01.12.2017, Koncert Chórów Dziecięcych Regionów Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku;
02.12.2017, Koncert Chórów Regionu Lubuskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Świetlica wiejska w Zielonej Górze-Raculi;
03.12.2017, Koncert Chórów Regionów Wrocław i Dolny Śląsk Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska w ramach Koncertów Edukacyjnych NFM, KGHM we Wrocławiu;
06.12.2017, Koncert Chórów Regionu Podkarpackiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska „Rozśpiewały się obłoki”, Millenium Hall w Rzeszowie;
08.12.2017, Koncert Chórów Regionu Świętokrzyskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska „Opowieść chóralna”, Starachowickie Centrum Kultury w Starachowicach;
10.12.2017, Koncert Finałowy Chórów Regionu Śląskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach;
10.12.2017, Zimowy Koncert Chórów Regionu Wielkopolski Zachodniej Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska w ramach Wielkopolskiego Przeglądu „Śpiewamy kolędy i pastorałki”, Dom Kultury w Rawiczu;
13.12.2017, Koncert kolęd w wykonaniu Chórów Regionu Wielkopolski Południowej Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim;
16.12.2017, Koncert kolęd w wykonaniu Chórów młodzieżowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska i orkiestry symfonicznej PSM w Inowrocławiu, Kościół Św. Trójcy w Strzelnie;
16.12.2017, Koncert kolęd w wykonaniu Chórów Regionu Wielkopolski Północnej Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Pałacu Działyńskich w Poznaniu;
17.12.2017, Koncert kolęd w wykonaniu Chórów dziecięcych Regionu Kujawsko-Pomorskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska i orkiestry symfonicznej PSM w Inowrocławiu, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

3.    Konkursy:
13.03.2017, Konkurs Chórów Regionu Mazowieckiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 2 im. F. Chopina w Warszawie, jurorzy: prof. dr hab. Małgorzata Nowak, mgr Joanna Łukaszewska, mgr Agnieszka Sowa;
24.03.2017, Konkurs Chórów Regionu Lubuskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Kościół N.M.P Królowej Polski w Słubicach, jurorzy: mgr Barbara Weiser-Lada, mgr Katarzyna Penkała;
01.04.2017, Konkurs Chórów Regionu Opolskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku, jurorzy: dr hab. Grzegorz Poźniak, mgr Jowita Augustyniak;   
07.04-08.04.2017, XII Konkurs Chórów Regionu Lubelskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie, jurorzy: prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak, dr Aleksandra Wojtaszek, dr Ewa Robak;
08.04.2017, Konkurs Chórów Regionu Kujawsko-Pomorskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, jurorzy: prof. nadzw., dr hab. Grażyna Wolter-Kaźmierczak, dr hab. Monika Wilkiewicz;    
08.04.2017, Konkurs Chórów Regionu Wielkopolski Północnej Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, jurorzy: prof. dr hab. Magdalena Wdowicka-Mackiewicz, mgr Jerzy Wojtaszek;
23.04.2017, Konkurs Chórów Regionu Śląskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach, jurorzy: dr hab. Beata Borowska, dr Ksenia Miśkiewicz;   
27.04.2017, Konkurs Chórów Regionów Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Kościół pw. św. Maksymiliana Kolbego w Białymstoku, jurorzy: prof. dr hab. Cezary Szyfman, dr Michał Kozorys, mgr Magdalena Korol;    
27.04.2017, XI Konkurs Chórów Regionu Świętokrzyskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Muzeum Przyrody i Techniki EKOMUZEUM im. J. Pazdura w Starachowicach, jurorzy: prof. dr hab. Katarzyna Sokołowska, mgr Anna Waligóra-Tarnowska;   
28.04.2017, Konkurs Chórów Szkolnych Regionu Wielkopolski Południowej Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Dom Katechetyczny przy Kościele pw. Św. Antoniego w Ostrowie Wielkopolskim, jurorzy: prof. dr hab. Jolanta Szybalska - Matczak, prof. dr hab. Katarzyna Sokołowska;
11.05.2017, XI Konkurs Chórów Regionu Małopolskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Europejskie Centrum Muzyki K. Pendereckiego w Zakliczynie, jurorzy: prof. dr hab. Jan Jazownik, dr hab. Monika Bachowska, dr Maria Piotrowska-Bogalecka;   
13.05.2017, Konkurs Chórów Regionu Wielkopolski Zachodniej Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska w ramach 42. Wielkopolskiego Święta Pieśni i Muzyk, Dom Kultury w Rawiczu,  jurorzy: prof. nadzw. dr hab. Halina Bobrowicz, mgr Tadeusz Eckert, mgr Andrzej Słowikowski;
18.05.2017, Konkurs Chórów Regionu Podkarpackiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego,  jurorzy: dr Katarzyna Sobas-Klocek, mgr Agnieszka Tomaszek;
29.05.2017, Konkurs Chórów Regionu Zachodniopomorskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Szkoła Podstawowa nr 55 "Błękitna" w Szczecinie, jurorzy: prof. dr hab. Barbara Halec dr hab. Sylwia Fabiańczyk-Makuch;
31.05.2017, XVIII Konkurs Chórów Regionu Pomorskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdański, jurorzy: dr Michał Kozyrys, dr Teresa Pabjańczyk, dr Anna Wilczewska;    
06.06.2017, Konkurs Chórów Regionów Wrocław i Dolny Śląsk Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Filharmonia im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu, jurorzy: prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak, dr Grażyna Rogala-Szczerek, dr Aleksandra  Wojtaszek.

Kuratorzy Akademii Chóralnej – Śpiewającej Polski 2017:

1.    Anna Olszewska – region białostocki;
2.    Ewelina Boesche-Kopczyńska – region bydgoski;
3.    Małgorzata Sapiecha-Muzioł – region dolnośląski;
4.    Michał Kozorys – region gdański;
5.    Ksenia Miśkiewicz – region krakowski;
6.    Jowita Augustyniak – region leszczyński;
7.    Magdalena Iłowska – region lubuski;
8.    Małgorzata Nowak – region lubelski;
9.    Anna Waligóra-Tarnowska – region mazowiecki;
10.    Tadeusz Eckert – region opolski;
11.    Grzegorz Oliwa – region podkarpacki;
12.    Anna Tarnowska – region szczeciński;
13.    Bożena Magdalena Mrózek – region starachowicki;
14.    Maria Piotrowska-Bogalecka i Krzysztof Dudzik – region śląski;
15.    Aleksandra Wojtaszek i Jerzy Wojtaszek – region wielkopolski.

Śpiewająca Polska – edycja 2016

1.    Koncerty finałowe

Data: 12 października 2016
Miejsce: Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu

Program:
J. Krutul Suita na chór dziecięcy „Zagrajmy w muzykę”, słowa M. Papierski:

Podróże,
Bańki mydlane,
Bębenek,
Gwiazdozbiory,
Piłka,
Spacer,
Zimowy song,
Latawiec,
Zagrajmy w muzykę.

Wykonawcy:
Jan Krutul – dyrygent
Arletta Krutul – choreografia
Piotr Adamowicz – wizualizacje
Piotr Stawski, Alicja Czerniewicz – aktorzy
Chór Polska Filharmonia Kameralna Sopot

Chóry projektu Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska:
„Animato” Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach pod dyrekcją Olivii Kaczyńskich
Chór „Chanson” Szkoły Podstawowej im. J. Verne’a w Białych Błotach pod dyrekcją Magdaleny Opalińskiej
Chór „Clave de Sol” Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie pod dyrekcją Ilony Mach
Chór Dziecięcy Piccolo Publicznej Szkoły Podstawowej w Ochli-Zielonej Górze pod dyrekcją Renaty Antosik
Chór Dziewczęcy „Puellarum Cantus” Publicznej Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli pod dyrekcją Katarzyny Pisery
Chór Gimnazjum nr 1 w Zgierzu pod dyrekcją Małgorzaty Ciechańskiej
Chór Kameralny „Portamento” Młodzieżowego Domu Kultury w Starachowicach pod dyrekcją Bożeny Magdaleny Mrózek
Chór „Kasjopea” Szkoły Podstawowej nr 6 im. R. Traugutta w Lublinie pod dyrekcją Alicji Grzeszczyk
Chór Szkoły Podstawowej nr 47 im. J. K. Branickiego w Białymstoku pod dyrekcją Marii Magdaleny Wróblewskiej
Chór Szkoły Podstawowej nr 64 we Wrocławiu pod dyrekcją Sandry Stankiewicz
Młodzieżowy Chór „Kameleon” przy Gimnazjum w Sierakowie pod dyrekcją Jowity Augustyniak


Data: 27 października 2016 roku
Miejsce: Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu

Program:
J. Sykulski Rytmy świata
A Toast to Africa,
Barocco,
Con el vito,
O mój miły rozmarynie,
Kujawiak,
Hava Nagila,
Piosenka Bałkańska,
Taniec Irlandzki,
Tango Argentino,
Samba DO-RE-MI.

Wykonawcy:
Agnieszka Franków-Żelazny - dyrygent
Tomasz Kaczmarek – partie fortepianowe
Aleksandra Wasik, Michał Kanafa – instrumenty perkusyjne
Elżbieta Lejman-Krzysztyniak – reżyseria, choreografia
Sara Litorowicz, Kacper Rutka – tancerze

Chóry projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska:
Chór „Bel Canto” Zespołu Szkól im. H. Kołłątaja w Jordanowie pod dyrekcją Kseni Miśkiewicz
Chór „Cantabile” Gimnazjum nr 1 w Głubczycach pod dyrekcją Ewy Maleńczyk
Chór „Cantores don Bosco” Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych w Zabrzu pod dyrekcją Szymona Cichonia
Chór „Capricolium” Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Głuchołazach pod dyrekcją Adama Dziurowskiego
Chór „Kantylena” III LO im. Unii lubelskiej w Lublinie pod dyrekcją Małgorzaty Nowak
Chór „Kopernik” III Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu pod dyrekcją Henryki Iglewskiej-Mocek
Chór „Triole” Zespołu Szkół w Kuropatniku pod dyrekcją Marty Humelt
Chór XVII Liceum Ogólnokształcącego im. A. Osieckiej we Wrocławiu pod dyrekcją Magdaleny Lipskiej
Żeński Chór Kameralny przy I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Wybickiego w Kościerzynie pod dyrekcją Tomasza Chyły

2.    Koncerty regionalne

18.05.2016, Koncert Chórów Regionu Podlaskiego w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki, Kościół pw. bł. Bolesławy Lament w Lublinie;
16.06.2016, Koncert autorski Piotra Selima z udziałem 6. chórów Akademii Chóralnej Regionu Lubelskiego wraz z Orkiestrą Symfoniczną Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. K. Lipińskiego w Lublinie, Kościół pw. św. Rodziny w Lublinie;
31.10.2016, Koncert Galowy konkursu Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej – Ojczyzno moja najmilsza, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie;
17.11.2016, Koncert Chórów Regionu Gdańskiego, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku;
17.11.2016, Koncert Chórów Regionu Bydgoskiego, Zespół Szkół w Białych Błotach;
18.11.2016, Koncert Chórów Regionu Południowej Wielkopolski, Dom Katechetyczny przy Kościele pw. św. Antoniego w Ostrowie Wielkopolskim;
19.11.2016, Koncert Chórów Regionu Ostrowa Wielkopolskiego, I Liceum Ogólnokształcące im. J. Kompałły i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim;
20.11.2016, Koncert Regionu Śląskiego, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach;
21.11.2016, Koncert Chórów Regionu Warszawskiego – Ucz się kochać kraj rodzinny, Ratusz Miasta Legionowo;
25.11.2016, Koncert Chórów Regionu Lubuskiego, Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Słubicach;
26.11.2016, Koncert Chórów Regionu Małopolskiego, Dom Harcerza w Krakowie;
26.11.2016, Koncert Chórów Regionu Opolskiego, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku;
02.12.2016, Koncert Chórów Gimnazjalnych i Licealnych Regionu Wrocław-Dolny Śląsk, Politechnika Wrocławska;
08.12.2016, Koncert Chórów Regionu Rzeszowskiego; Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego;
17.12.2016, Koncert Chórów Szkół Podstawowych i Przedszkoli Regionu Wrocław – Dolny Śląsk wraz z Orkiestrą Symfoniczną Zespołu Szkół Muzycznych w Wałbrzychu, Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu;
18.12.2016, Koncert Chórów Regionu Leszczyńskiego, Dom Kultury w Rawiczu;
19.12.2016, Koncert Chórów Regionu Białegostoku, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku im. S. Moniuszki.

3.    Konkursy
25.04.2016, Przegląd Chórów Regionu Starachowice, Muzeum Przyrody i Techniki EKOMUZEUM im. J. Pazdura w Starachowicach, jurorzy: prof. dr hab. Katarzyna Sokołowska, dr Anna Perzanowska-Tarasiuk;
10.05.2016, Przegląd Chórów Regionu Małopolskiego, Europejskie Centrum Muzyki K. Pendereckiego w Lusławicach, jurorzy: prof. dr hab. Jan Jazownik,  dr hab. Włodzimierz Siedlik, dr hab. Monika Bachowska;
12.05.2016, Przegląd Chórów Regionu Lubuskiego, Kościół pw. Podwyższenia Krzyża w Zielonej Górze-Ochli, jurorzy: prof. dr hab. Bogumiła Tarasiewicz-Ciesielska, mgr Małgorzata Szumska;
14.05.2016, Przegląd Chórów Regionu Warszawa, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 2 im. F. Chopina w Warszawie, jurorzy: prof. dr hab. Wanda Tchórzewska-Kapała, dr hab. Małgorzata Nowak, mgr Elżbieta Siczek;
18.05.2016, Przegląd Chórów Regionu Bydgoszcz, Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, jurorzy: prof. dr hab. Janusz Stanecki, prof. dr hab. Renata Szerafin-Wójtowicz;
20.05.2016, XVI Pomorski Przegląd Chórów Akademii Chóralnej – Śpiewającej Polski, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku, jurorzy: prof. dr hab. Anna Fiebieg, dr  Teresa Pabjańczyk, dr Anna Wilczewska;
20.05.2016, Przegląd Chórów Regionu Południowej Wielkopolski, Dom Katechetyczny przy Kościele pw. św. Antoniego w Ostrowie Wlkp., jurorzy: prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak, mgr Alicja Szeluga, mgr Jowita Augustyniak;
20-21.05.2016, Przegląd Chórów Regionu Lublin, Zespół Szkół nr 5 w Lublinie, jurorzy: prof. dr hab. Katarzyna Sokołowska, dr hab. Barbara Pazur, dr Ewa Robak;
21.05.2016, Przegląd Chórów Regionu Poznań, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, jurorzy: dr hab. Magdalena Wdowicka-Mackiewicz, dr Aleksandra Wojtaszek, dr Paweł Łuczak;
22.05.2016, Przegląd Chórów Regionu Opolskiego i Katowickiego, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach, jurorzy: prof. dr hab. Aleksandra Paszek-Trefon, dr hab. Jan Borowski, mgr Małgorzata Sapiecha-Muzioł;
23.05.2016, Przegląd Chórów Regionu Wrocław i Dolnego Śląska, Zespół Szkół nr 1 we Wrocławiu, jurorzy: prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak, dr hab. Beata Borowska, dr Małgorzata Podzielny;
23.05.2016, Przegląd Chórów Regionu Rzeszowskiego, Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, jurorzy: dr Katarzyna Sobas, mgr Agnieszka Tomaszek;
23.05.2016, Przegląd Chórów Regionu Białystok, Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne Archidiecezji Białostockiej w Białymstoku, jurorzy: prof. dr hab. Cezary Szyfman, dr Ewa Barbara Rafałko, mgr Magdalena Korol.

Kuratorzy Akademii Chóralnej – Śpiewającej Polski 2016:

1.    Anna Olszewska – region Białystok;
2.    Ewelina Boesche-Kopczyńska – region Bydgoszcz;
3.    Małgorzata Sapiecha-Muzioł – region Dolny Śląsk;
4.    Michał Kozyrys – region Gdańsk;
5.    Ksenia Miśkiewicz – region Kraków;
6.    Jowita Augustyniak – region Leszno;
7.    Małgorzata Nowak – region Lublin;
8.    Magdalena Iłowska – region lubuski;
9.    Tadeusz Eckert – region Opole;
10.    Aleksandra Wojtaszek i Jerzy Wojtaszek – region Ostrów Wielkopolski;
11.    Laura Stieler – region Poznań;
12.    Grzegorz Oliwa – region Rzeszów;
13.    Bożena Magdalena Mrózek – region Starachowice;
14.    Anna Tarnowska – region Szczecin;
15.    Maria Piotrowska-Bogalecka – region Śląsk;
16.    Anna Waligóra-Tarnowska – region Warszawa;

Śpiewająca Polska – edycja 2015

1.    Koncerty finałowe

Data: 4 grudnia 2015 roku
Miejsce: Filharmonia  im. M. Karłowicza w Szczecinie

Program:
F. Poulenc Gloria na sopran, chór mieszany i orkiestrę
A. Skriabin Symfonia nr 1 E-dur op. 26

Wykonawcy:
Jon Fylling – dyrygent
Katarzyna Dondalska – sopran
Agnieszka Rehlis – mezzosopran
Pavlo Tolstoy – tenor
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii w Szczecinie
Chór NFM
Agnieszka Franków-Żelazny – przygotowanie Chóru NFM

Chóry programu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska:
Chór „Triole” Zespołu Szkół w Kuropatniku pod dyrekcją Marty Humelt
Zespół „Per Spasso” Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie pod dyrekcją Katarzyny Machnik
Chór „Bel Canto” Zespołu Szkół w Jordanowie pod dyrekcją Kseni Miśkiewicz
Chór „Cantabile” Gimnazjum nr 1 w Głubczycach pod dyrekcją Ewy Maleńczyk
Chór Młodzieżowy I Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie pod dyrekcją Krzysztofa Trybusa
Chór „Angelus” Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 we Wrocławiu pod dyrekcją Liliany Jędrzejak


Data: 6 grudnia 2015 roku
Miejsce: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Program:
Piosenki z bajek Walt’a Disney’a w aranżacji Ł. Bzowskiego

Wykonawcy:
Ewa Strusińska – dyrygent
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii w Szczecinie
Agata Kolasińska – prowadząca

Chóry projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska:
Chór „Kantylena” Szkoły Podstawowej nr 26 w Białymstoku pod dyrekcją Moniki Sypytkowskiej
Chór „Sereno” Zespołu Szkół w Łochowie pod dyrekcją Izabeli Wiśniewskiej
Chór „Gaudeo” Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy Gimnazjum i SP nr 1 w Świerklanach pod dyrekcją Marii Skrobol
Chór „Canto” Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku pod dyrekcją Ewy Bieniek
Chór „Portamento” Młodzieżowego Domu Kultury w Starachowicach pod dyrekcją Bożeny Magdaleny Mrózek
Chór Gimnazjum nr 2 w Policach pod dyrekcją Renaty Zarzyckiej
Chór dziewczęcy Publicznego Gimnazjum nr 4 w Siedlcach pod dyrekcją Dariusza Różańskiego

2.    Koncerty regionalne

23-24.10.2015, Koncert Pieśni i poezji patriotycznej, Centrum Kultury w Lublinie;
25.10. 2015, Koncert jubileuszowy „Wielkopolskie Tradycje Śpiewacze”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie;
25.10.2015, Koncert „W hołdzie Janowi Pawłowi II”, Kościół pw. Wszystkich Świętych w Starachowicach;
7.11.2015, Koncert Galowy, Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego AGRO II w Lublinie;
9.11.2015, Koncert patriotyczny, Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie, filia nr 35;
9.11.2015, Koncert chórów młodzieżowych regionu Bydgoszcz, Zespół Szkół w Bydgoszczy;
11.11.2015, Koncert Pieśni z okazji Dnia Niepodległości, Miejski Dom Kultury w Świdniku;
13.11.2015, Koncert jesienny chórów szkolnych południowej Wielkopolski, Dom Katechetyczny przy Parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrowie Wielkopolskim;
13.11.2015, Spotkanie z muzyką, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu;
14.11.2015, Koncert chórów regionu Kraków, Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w  Królówce;
15.11.2015, Koncert chórów dziecięcych regionu Bydgoszcz, Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy;
21.11.2015, Koncert chórów „Śpiewajmy razem”, Akademia Sztuki w Szczecinie;
22.11.2015, Koncert patriotyczny, Kościół M.B. Wspomożycielki w Warszawie;  
22.11.2015, Koncert „Walt Disney w piosence”, Pałac Branickich w Białymstoku;
25.11.2015, Koncert chórów regionu Rzeszów, Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego;
26.11.2015, Koncert końcoworoczny chórów regionu lubuskie, Miejski Ośrodek Kultury w Słubicach;
29.11.2015, Koncert chórów regionu opolskiego i śląskiego, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach;
22.12.2015, Koncert chórów regionów Wrocław i Dolny Śląsk, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu.

3.    Konkursy

16.06.2015, Przegląd chórów regionu Białystok, Uniwersytet Muzyczny F. Chopina w Białymstoku, jurorzy: prof. dr hab. Bożenna Sawicka, prof. dr hab. Cezary Szyfman, dr Ewa Rafałko;
20.06.2015, Przegląd chórów regionu bydgoskiego, Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, jurorzy: prof. dr hab. Janusz Stanecki, prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska;    
20.05.2015, Przegląd chórów regionu gdańskiego, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku,  jurorzy: prof. dr hab. Marcin Tomczak,  prof. dr hab. Anna Fiebig, prof. dr hab. Waldemar Górski;
13.06.2015, Przegląd chórów regionu poznańskiego, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, jurorzy: prof. dr hab. Magdalena Wdowicka-Mackiewicz, dr hab. Tomasz Dzięcioł;   
13-14.06.2015, Przegląd chórów regionu lublińskiego,  Zespół Szkół im. Wł. Grabskiego  nr 1 w Lublinie, jurorzy: prof. dr hab.  Dariusz Dyczewski, prof. UMCS, dr hab. Elżbieta Krzemińska, mgr Krzysztof Kozłowski;
14.06.2015, Przegląd chórów regionu leszczyńskiego, Dom Kultury w Rawiczu, jurorzy:  prof. dr hab. Jadwiga Gałęska-Tritt, prof. AM, dr hab. Halina Bobrowicz,  mgr Leszek Górka;
16.06.2015, Przegląd chórów regionu lubuskiego, Parafia pw. Najświętszej Trójcy w Zielonej Górze (Ochla), jurorzy: dr hab. Łucja Nowak, mgr Maria Żeleźnik;     
14.06.2015, Przegląd chórów regionu krakowskiego, Centrum Kultury Wsi Polskiej im. W. Witosa w Wierzchosławicach, jurorzy: dr Monika Bachowska, mgr Olga Rusin, mgr Maciej Koczur;    
12-13.06.2015, Przegląd chórów regionu rzeszowskiego, Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, jurorzy: dr Ewa Domagała, mgr Justyna Szela-Adamska;
20.05.2015, Przegląd chórów regionu starachowickiego, Starachowickie Centrum Kultury w Starachowicach, jurorzy: dr Ewa Robak, mgr Monika Wojciechowska-Kozak;   
20.06.2015, Przegląd chórów regionu opolskiego, I LO im. H. Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu, jurorzy: prof. ATH, dr hab. Jan Borowski, dr Beata Borowska, mgr Bartosz Żurakowski;
23.05.2015, Przegląd chórów regionu Ostrowa Wielkopolskiego, Gimnazjum Spółdzielni Oświatowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim, jurorzy: prof. dr hab. Przemysław Pałka, prof. dr hab. Anna Domańska, prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak;   
19.06.2015, Przegląd chórów regionu szczecińskiego, Akademia Sztuki w Szczecinie, jurorzy: dr Sylwia Fabiańczyk–Makuch, dr Agata Pawłowska;    
02.06.2015, Przegląd chórów regionu warszawskiego, Prom Kultury Saska Kępa w Warszawie, jurorzy: prof. UMCS, dr hab. Małgorzata Nowak, , dr Anna Perzanowska-Tarasiuk, mgr Beata Śnieg;   
19.06.2015, Przegląd chórów regionu Wrocławia i Dolnego Śląska, Filharmonia im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu, jurorzy:  prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak, dr Małgorzata Podzielny, mgr Tadeusz Eckert.


Kuratorzy Akademii Chóralnej – Śpiewającej Polski 2015

1.    Anna Olszewska – region Białystok;              
2.    Ewelina Boesche-Kopczyńska – region Bydgoszcz;              
3.    Michał Kozorys – region Gdańsk;                   
4.    Ksenia Miśkiewicz – region Kraków;        
5.    Maria Piotrowska-Bogalecka – region Śląsk;                                
6.    Jowita Augustyniak – region Leszno;                  
7.    Barbara Pazur i Małgorzata Nowak – region Lublin;                   
8.    Magdalena Iłowska – region lubuski;
9.    Tadeusz Eckert – region Opole; 
10.    Jerzy Wojtaszek i Aleksandra Wojtaszek – region Ostrów Wlkp.;    
11.    Laura Stieler – region Poznań;                   
12.    Grzegorz Oliwa – region Rzeszów;                 
13.    Bożena Magdalena Mrózek – region Starachowice;          
14.    Anna Tarnowska i Agata Czekalińska – region Szczecin;     
15.    Anna Waligóra-Tarnowska – region Warszawa;          
16.    Małgorzata Sapiecha-Muzioł – region Wrocław/Dolny Śląsk;                                   

Śpiewająca Polska – edycje 2014–2006

Edycje 2006-2014

Ogólnopolski Program Rozwoju Chórów Szkolnych Śpiewająca Polska został zainaugurowany 21 marca 2006 roku w Warszawie koncertem 200-osobowego zespołu  złożonego z młodych wrocławskich chórzystów. Powstał z inicjatywy Andrzeja Kosendiaka i został oparty na rezultatach działania pilotażowego projektu Śpiewający Wrocław, funkcjonującego od 2001 roku. Od początku program finansowany był ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i samorządów lokalnych oraz zarządzany przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie z pomocą partnera – Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans (obecnie Narodowe Forum Muzyki). Festiwal sprawował opiekę metodyczną i merytoryczną poprzez zespół koordynatorów regionalnych pod kierunkiem Grażyny Rogali-Szczerek, koordynatora ogólnopolskiego.

W założeniu Śpiewająca Polska była programem powszechnej edukacji chóralnej, skierowanym do uczniów szkół ogólnokształcących, a jego zadania to m.in.: rozwój osobowości, wrażliwości i wyobraźni poprzez edukację chóralną, poznanie przez młodzież wartościowego repertuaru muzycznego, kontakt chórzystów z wybitnymi artystami-mistrzami, wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sztukę w szacunku dla wartości, jakie ona niesie, edukacja świadomych odbiorców sztuki. Każdego roku do programu przystępowało kilkaset (200-400) chórów szkolnych reprezentujących różne części Polski; edukacją chóralną obejmowano corocznie 5000-11000 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.  Program wspierał rozwój chórów szkolnych przez dofinansowanie godzin lekcyjnych, opiekę metodyczną nad pedagogami kierującymi chórami (spotkania dyrygentów z koordynatorami, warsztaty dla prowadzących chóry, wydawanie zbiorów literatury chóralnej) oraz organizowanie innych form działalności, m.in. dorocznych przeglądów chórów szkolnych z udziałem jury i koncertów okolicznościowych.

Oprócz powyższych przedsięwzięć inicjowanych i realizowanych przez koordynatorów regionalnych (w sumie w kraju około 300 działań rocznie), najbardziej spektakularnymi wydarzeniami w ramach programu były koncerty finałowe Śpiewającej Polski z udziałem najlepszych chórów szkolnych z różnych części kraju. Dawały one młodemu chórzyście szansę na poznanie ambitnej literatury a cappella i wokalno-instrumentalnej, kontakty ze znakomitymi wykonawcami, a także umożliwiały występy na profesjonalnych estradach.

W ciągu ośmiu lat funkcjonowania programu miały miejsce następujące wydarzenia:

  • „Bo my lubimy śpiewanie” (2007, Hala Stulecia we Wrocławiu) koncert z udziałem 1400 chórzystów i zespołu Affabre Concinui, 
  • „Kocham Cię, Polsko” (2008, Filharmonia Narodowa w Warszawie) – wykonanie polskich pieśni patriotycznych przez 1200 młodych śpiewaków oraz Orkiestrę Reprezentacyjną Wojska Polskiego,
  • koncert plenerowy w ramach 44. edycji Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans (2009, Pergola przy Hali Stulecia we Wrocławiu); 1000-osobowy chór pod dyrekcją Paula McCreesha (ówczesnego dyrektora artystycznego Festiwalu) wykonał wraz z Aleksandrą Kurzak (sopran) oraz Orkiestrą Festiwalową fragmenty chóralne znanych dzieł operowych,
  • wykonanie oratorium „Czego chcą Dzieci Świata” M. Sawy (2010, Sala Kongresowa Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie) przez 200 chórzystów Śpiewającej Polski wraz z Polską Orkiestrą Radiową pod dyr. Krzysztofa Kusiel-Moroza (podczas finału programu Narodowego Centrum Kultury RYTM),
  • występ 70-osobowego chóru Śpiewającej Polski wraz z zespołem Orlando Consort podczas 46. edycji MFWC (2011, Katedra Marii Magdaleny we Wrocławiu),     
  • udział 200-osobowego chóru w koncercie KOLĘDA NOVA (2011, Kościół Mariacki w Krakowie) w wykonaniu dwóch kolęd (aranż. Bartosz Chajdecki) wraz z chórem Camerata Silesia i Orkiestrą Miasta Tychy pod dyr. Marka Mosia; koncert transmitowany był w wigilię Bożego Narodzenia w TVP2,
  • „Muzyka na Boże Narodzenie” (2012, Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku) – koncert 350-osobowego chóru młodzieżowego, który wraz z solistami i zespołem Sierra Manta wykonał utwór Missa Criolla A. Ramireza oraz kolędy polskie i obce,
  • „Wizyta świętego Mikołaja” (2013, Filharmonia Świętokrzyska w Kielcach) – wykonanie kantaty Saint Nicolas op.42 B. Brittena oraz polskich kolęd przez 400-osobowy chór i Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Świętokrzyskiej; w koncercie udział wzięli także: Nicholas Sharratt (tenor),  Polski Narodowy Chór Młodzieżowy i Chór Chłopięcy Filharmonii Wrocławskiej,
  • „A to Polska właśnie” (2014, Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach) – koncert polskich pieśni ludowych a cappella oraz z towarzyszeniem chóru i orkiestry Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. St. Hadyny z udziałem 400 wykonawców, w tym 300-osobowego chóru Śpiewającej Polski. 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Czytaj więcej…

Rozumiem
Newsletter Melomana
Zapowiadamy nowe koncerty, przypominamy o starcie sprzedaży biletów, dajemy znać o ostatnich wolnych miejscach
Zapisz się